Kunnen fietsers, auto's en bussen op één gezamenlijke rijbaan?