Voorkeursvariant: Fietsstraat Korreweg

Waarom een fietsstraat?

De nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone zorgt er ook voor dat er op de Korreweg straks minder autoverkeer rijdt. Fietsers krijgen dan meer ruimte, meer comfort en meer veiligheid. Een fietsstraat past het beste bij de uitgangspunten. De fietsvriendelijke Korreweg is een kompasproject uit de fietsstrategie van de gemeente Groningen. 

Voorwaarde is dat het aantal auto’s fors afneemt, ook omdat de bus dan ruimte heeft om te passeren. Op het deel tussen de J.C. Kapteynbrug en de Korreweg-rotonde zijn er geen alternatieven. Voor het deel tussen de Korreweg-rotonde en de binnenstad kan een verschuiving naar Bedumerweg oplossing bieden. Met de bouw van de Gerrit Krolbrug de komende periode zien we ruimte voor experimenten.

Aan beide kanten van de Korreweg komen de parkeerplaatsen terug, behalve tussen het Bernoulliplein en het Floresplein en tussen het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver. Hier komen groene bermen met planten, struiken en bomen. Tussen de parkeerplaatsen en de stoep komt een groenstrook met bomen. Ook komt er meer ruimte voor fietsparkeren. Dit gebeurt op de hoeken van de Korreweg met alle zijstraten. Ter hoogte van de Antillenstraat komt een aansluiting op de Korreweg. De maximumsnelheid gaat van 50 km/u naar 30 km/u. 

Kunnen fietsers, auto's en bussen op één gezamenlijke rijbaan?

Ja, maar voor de verkeersveiligheid is het wel nodig dat het aantal auto’s op de Korreweg fors afneemt. Dat is ook nodig omdat de bus dan ruimte heeft om te passeren. Op het deel tussen de J.C. Kapteynbrug en de Korreweg-rotonde zijn er geen alternatieven. Voor het deel tussen de Korreweg-rotonde en de binnenstad kan een verschuiving naar Bedumerweg oplossing bieden. Met de bouw van de Gerrit Krolbrug de komende periode zien we ruimte voor experimenten.

Wat gebeurt er aan de Korreweg bij een nieuw autoverbinding langs de Oosterhamrikkade noordzijde?

De Korreweg wordt opnieuw ingericht om de fietser meer ruimte en comfort te bieden. Dat betekent dat de auto straks 'te gast' is - maar het blijft natuurlijk mogelijk om met de auto de Korreweg op te rijden. De functie van de Korreweg gaat veranderen als een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone is aangelegd. Doorgaand verkeer zal dan de nieuwe autoverbinding gebruiken, en niet meer - zoals nu voor een deel het geval is - de Korreweg. 

Wat betekent de variant Fietsstraat voor de nieuwe Gerrit Krolbrug?

Het ontwerp voor de nieuwe Gerrit Krolbrug is ruim 1,5 jaar geleden vastgesteld als antwoord op een onveilige situatie aan de kant van de Ulgersmaweg. De grote hoeveelheid fietsers kruisen hier het autoverkeer. Het ontwerp is toen ook besproken met de omgeving. Het Rijk is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de vervanging. 

Zodra de Korreweg verandert in een fietsstraat, gaan er nog maar weinig auto's over de Gerrit Krolbrug. De autoverbinding langs de Oosterhamrikkade noorzijde is dan de invalsweg voor dit deel van de stad. Met fors minder auto's op de Gerrit Krolbrug komt de gekozen oplossing met de tunnel waarbij fietsers onder het autoverkeer door gaan, wel in een ander daglicht te staan. Desondanks houden we vooralsnog vast aan het huidige ontwerp. De uitwerking van het ontwerp voor de Gerrit Krolbrug gebeurt komend jaar. 

Wordt de Gerrit Krolburg afgesloten voor auto's?

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2016 een motie van GroenLinks aangenomen. In deze motie roept GroenLinks het college van B&W op om bij de nadere uitwerking van de varianten voor de Oosterhamrikzone tenminste één optie aan de raad voor te leggen waarin de Gerrit Krolbrug wordt afgesloten voor autoverkeer. Volgens GroenLinks verbetert dan de fietsveiligheid en het fietscomfort.

Uit de verkeersberekening blijkt dat bij de aanleg van de nieuwe autoverbinding slechts een paar honderd auto’s per dag over de Gerrit Krolbrug rijden. Vanwege de lokale bereikbaarheid en de flexibiliteit vinden wij het verstandig de Gerrit Krolbrug open te houden. Voor fietsveiligheid en comfort is een afsluiting niet nodig. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Hoe definitief zijn de plannen?

In deze fase is de variant fietsstraat gekozen een verdere uitwerking. De variant fietspaden valt af.

Het college van B&W heeft de voorkeur uitgesproken voor de variant Fietsstraat, als onderdeel van het besluit over de auto-, bus- en fietsverbinding, en heeft dit besluit vrijgegeven voor inspraak.  Dat betekent dat het ontwerpbesluit zes weken ter inzage ligt. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Na de formele inspraakperiode neemt de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2018 een besluit over de voorkeursvariant. Na een positief besluit werken wij de voorkeursvariant uit, zodat ook een besluit over de aanleg genomen kan worden, naar verwachting over 1 tot 2 jaar. 

 

 

Terug naar het overzicht