Voorkeursvariant: brug zuidzijde

Wat betekent een nieuwe brug voor de omgeviing van de Stadswerf?

Wanneer er een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal komt,  gaan de auto's via een nieuwe brug ter hoogte van de Oliemuldersweg van - en naar de autoverbinding langs de Oosterhamrikkade noordzijde. Een nieuwe auto- en busverbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid, maar heeft ook gevolgen voor de straten en buurten. De nadelen willen we zoveel mogelijk beperken, maar het is zo dat er verkeer komt te rijden op een plek waar nu geen verkeer rijdt

Gemeente en provincie bepleiten een nieuwe brug bij het Rijk, die eigenaar is van de vaarweg Van Starkenborgkanaal. De plannen voor de nieuwe brug lopen vooruit  op steun van het Rijk. Voor de komende jaren gaan we vooralsnog uit van het gebruik van de huidige busbaanbrug. Als de keuze voor de plek van een nieuwe brug (naast huidige busbaanbrug of aan de kant van de Oosterparkwijk) vastligt, kunnen we ook de plannen voor de woningbouw in aan de kant van de Oosterparkwijk vervolgen, waaronder de overgang van nieuwe bebouwing naar de bestaande nieuwbouw van de Stadswerf.

Terug naar het overzicht