Waar moeten de auto-, bus en fietsverbinding inhoudelijk aan voldoen?