Wat is de stand van zaken met de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal?