Betekent het onderzoek naar de nieuwe brug dat de plannen voor het Oosterhamriktracé definitief doorgaan?