Nieuwe brug over Van Starkenborghkanaal

Wat is de stand van zaken met de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal?

De gemeenteraad heeft in juni 2018 de variant Splitsing als voorkeursvariant aangewezen voor een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone. Onderdeel van deze variant is ook dat de bussen een nieuwe route krijgen door de Vinkenstraat. Met dit besluit heeft de gemeenteraad opdracht gegeven een nieuwe vaste brug uit te werken in het verlengde van de Vinkenstraat. Tot voor kort hielden we er rekening mee dat een nieuwe brug nog wel 10 tot 15 jaar op zich kon laten wachten.

In november 2018 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Groningen en de gemeente Groningen bekendgemaakt een onderzoek te willen starten naar de versnelde aanpak van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Deze brug moet de huidige busbaanbrug in de Oosterhamrikbaan vervangen. Het onderzoek komt dus veel eerder dan tot voor kort de verwachting was. De versnelling rondom de brug komt doordat het Rijk eerder dan verwacht de huidige brug wil vervangen.

Wat verandert het versnelde onderzoek naar de brug voor de overige projectonderdelen, zoals de besluitvorming over de autoverbinding?

Inhoudelijk verandert er niks. Alleen wordt het onderzoek eerder uitgevoerd dan tot nu toe gedacht. Het projectteam van Aanpak Oosterhamrikzone had van de gemeenteraad al de opdracht gekregen een nieuwe vaste brug te ontwerpen. Deze opdracht verandert niet. 

Waar komt de nieuwe brug en waarom daar?

De voorkeurslocatie voor de nieuwe brug is al aangewezen, dat is in het verlengde van de Vinkenstraat. Hoe de brug er precies uit komt te zien en hoe deze precies wordt ingepast, hangt voor een deel af van de plannen voor een nieuwe autoverbinding en de aangepaste busroute. 

De locatie van de nieuwe brug heeft te maken met twee zaken. Allereerst vanwege de voorkeur van de gemeenteraad om bussen te laten rijden via de Vinkenstraat. Door de brug aan te leggen in het verlengde van de Vinkenstraat, kunnen de bussen zonder af te slaan doorrijden. Daarnaast is deze locatie van de brug veiliger voor het vaarverkeer. De huidige busbaanbrug ligt in een (flauwe) bocht. Doordat de schepen zo lang zijn, is het moeilijker om deze bocht goed te maken en netjes onder de brug door te sturen. Als de brug wordt aangelegd in het verlengde van de Vinkenstraat zijn schepen de bocht uit voordat ze onder de brug door moeten. 

Betekent het onderzoek naar de nieuwe brug dat de plannen voor het Oosterhamriktracé definitief doorgaan?

Nee, dat is niet het geval. De gemeenteraad besluit naar verwachting pas in 2020 of de nieuwe auto- en busverbinding er komt. Als de nieuwe autoverbinding niet doorgaat, komt er alsnog een brug maar wordt deze alleen toegankelijk voor busverkeer in twee richtingen en voor fietsverkeer in twee richtingen.

Waarom moet er een nieuwe brug komen?

Het Van Starkenborghkanaal is een belangrijk verbindingskanaal in de vaarweg Lemmer – Delfzijl. De schepen die varen op dit kanaal worden de komende jaren steeds groter en hoger. Om die reden moet een aantal bruggen langs deze vaarweg worden aangepakt. Dat geldt ook voor de huidige busbaanbrug. 

De huidige busbaanbrug is te laag en te smal voor de grotere en hogere schepen die hier in de nabije toekomst gaan varen. Elke keer dat er een schip langskomt, moet de brug open. Het duurt ongeveer acht minuten voordat de brug weer dicht is. Daar komt bij dat het vaarverkeer altijd voorrang heeft op wegverkeer. Dit zorgt voor grote vertragingen voor het busvervoer. 
 

Wat is de planning voor de aanleg van de brug?

De gemeente wil de vervanging van de brug gelijk laten lopen met de besluitvorming voor de nieuwe auto- en busverbinding. Het komende jaar gebruiken we om de plannen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De onderzoeken naar het verkeerscirculatieplan en duurzame mobiliteit vallen buiten het werk voor het team van Aanpak Oosterhamrikzone, maar komen idealiter eerder aan bod dan een volgend besluit over de autoverbinding. Dat bepaalt immers ook het te nemen besluit over alle projecten in de Oosterhamrikzone. Deze volgorde adviseren we ook aan het nieuwe college. Een onderzoeksvoorstel voor het verkeerscirculatieplan en het andere onderzoek naar duurzame alternatieven verwachten we begin 2019. 

Wat kost de vervanging van de drie bruggen?

Het Rijk heeft geld gereserveerd voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug. Daarbij komt nu extra geld voor een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Voor de drie bruggen samen is nu in totaal €45 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is veel geld, maar nog niet genoeg om de huidige plannen voor de drie bruggen uit te voeren. Het Rijk en de regio zoeken samen naar oplossingen om de ambitie waar te maken. 

Terug naar het overzicht