Algemeen

Wat is Aanpak Oosterhamrikzone?

Aanpak Oosterhamrikzone is een plan voor het hele gebied tussen het Damsterdiep, de Europaweg de Bedumerweg en de oostelijke ringweg. Met dit plan willen we de stad en de wijken beter bereikbaar maken, slimme en veilige fietsverbindingen aanleggen net als meer groen, meer bedrijvigheid, beter zicht op het water en aantrekkelijke wandelpaden. Zodat het ook in de toekomst prettig is om in de Oosterhamrikzone te wonen en te werken. Aanpak Oosterhamrikzone bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone
  2. Fietsvriendelijke Korreweg
  3. Vervanging Gerrit Krolbrug
  4. Toekomst busbaanbrug
  5. Verkeersmaatregelen om doorstroming te verbeteren

Wie zijn Aanpak Oosterhamrikzone?

In Aanpak Oosterhamrikzone werkt de gemeente Groningen nauw samen met de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Groningen Bereikbaar. Er is een projectorganisatie opgericht om de vijf verschillende onderdelen uit te werken. Klik hier voor de contactgegevens.

Waarom zijn er 'grote' ingrepen zoals de aanleg van nieuwe wegen en busbanen nodig?

Tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad is een nieuwe verbinding nodig voor auto's, fietsers en bussen. Deze nieuwe verbinding moet de doorstroming van het verkeer aan de oostkant van de stad flink verbeteren. Dat is nodig omdat de stad groeit en het verkeer toeneemt. Ook in de toekomst.

Groningen is de economische motor van het Noorden. Het aantal inwoners en de werkgelegenheid blijven groeien. De regio wordt afhankelijker van onderwijs, zorg en culturele voorzieningen in de stad. Het is daarom belangrijk dat de Stad bereikbaar blijft. Aan de oostkant van de binnenstad is dat een probleem. Op de Petrus Campersingel, de Europaweg en het Damsterdiep staat het verkeer steeds vaker vast. Een nieuwe verbinding voor auto, fiets en bus draagt bij aan de oplossing en is tegelijkertijd aanleiding om de woon- en leefomgeving in de Oosterhamrikzone te verbeteren.

Een nieuwe verbinding in een bestaande woonwijken is niet vanzelfsprekend en vraagt om een volledig en samenhangend onderzoek: hoe kunnen we de verbinding zo aanleggen dat de omgeving er zo weinig mogelijk last van heeft? Kunnen we op de Korreweg meer ruimte maken voor fietsers? Is het mogelijk om tegelijk kansen te benutten om de woon- en leefomgeving te verbeteren? Daarom maken we een plan voor het hele gebied tussen het Damsterdiep, de Europaweg de Bedumerweg en de oostelijke ringweg: Aanpak Oosterhamrikzone.

Wat is de stand van zaken?

Het College van B&W heeft op 20 februari 2018 een besluit genomen over de voorkeursvarianten voor de aanpak van de Oosterhamrikzone. Voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding krijgt variant Splitsing de voorkeur. In deze variant komt er een nieuwe autoverbinding langs de Oosterhamrikkade noordzijde. De bussen rijden dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat. Het is de bedoeling dat er op termijn in het verlengde van de Vinkenstraat een nieuwe brug komt over het Van Starkenborghkanaal voor auto’s, bussen en fietsers. De Korreweg verandert in een fietsstraat. De voorkeursvarianten worden in de volgende fase van het project verder uitgewerkt. Pas daarna wordt een definitief besluit genomen over de aanleg van de auto-, bus- en fietsverbinding. 

De gemeenteraad van Groningen heeft in juni 2016 het principebesluit genomen dat er een nieuwe autoverbinding nodig is tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad omdat de stad groeit en het verkeer toeneemt. Bij dit besluit heeft de raad drie mogelijke varianten (Bundeling, Splitsing en Circuit) vastgesteld voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding. Deze zijn de afgelopen tijd verder onderzocht op maak- en haalbaarheid. Op basis van de onderzoeken kiest het college voor verdere uitwerking van de variant Splitsing. De variant Splitsing wordt straks in de volgende fase van het project verder uitgewerkt. Pas daarna neemt de gemeente een definitief besluit over de aanleg van de auto-, bus- en fietsverbinding en de fietsvriendelijke Korreweg. Dat duurt naar verwachting ongeveer één tot twee jaar.

In de bibliotheek vindt u het Ontwerpbesluit en de bijbehorende bijlagen.

 .

Hoe kan ik Aanpak Oosterhamrikzone bereiken?

De projectorganisatie is gevestigd in het tijdelijke informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade Zuidzijde 119. Het informatiecentrum is overdag geopend op woensdag en donderdag (9:00 uur - 17:00 uur). Tijdens deze tijden bent u van harte welkom en kunt u rustig het presentatiemateriaal bekijken.

Heeft u specifieke vragen of zorgen? Wilt u graag persoonlijk met één van de projectteamleden in gesprek? Dat kan iedere woensdag van 9:00 uur - 10:00 uur een spreekuur in het informatiecentrum. In de even weken is het spreekuur ook op donderdagavond van 19:30 uur - 20:30 uur

 

 

Postadres 
Aanpak Oosterhamrikzone
Postbus 7081
9701 JB GRONINGEN

Email: aanpakoosterhamrikzone@groningen.nl
Twitter: @aanpakohz

Terug naar het overzicht