Alternatieven

Komen er ook 'slimme autoroutes' als tegenhanger van ‘slimme fietsroutes’?

Ja, voor die “slimme autoroutes” hebben we een laten onderzoeken hoe we de bestaande wegen beter kunnen benutten en te voorkomen dat verkeer via dezelfde, vastgelopen routes blijft gaan. In de rubriek ‘bibliotheek’ vindt u de netwerkvisie en een second opinion hierop.

Is eenrichtingsverkeer ‘Oosterhamrikzone autoverkeer Stad in– autoverkeer Stad uit via de Bedumerweg’ een optie?

Wij streven naar een wegenstelsel, waarbij voldoende alternatieve routes mogelijk zijn in de ochtend en avondspits en bij incidenten. Eenrichtingsverkeer is kwetsbaar en heeft grote gevolgen, omdat moet worden omgereden (meer verkeer) en in en uitgaande stromen( vooral in de spits) niet in evenwicht zijn. Het kan dan zijn dat in de ochtendspits de ene route vaststaat en in de avondspits de andere, zonder uitwijkmogelijkheden.

SP en CU hebben een variant bedacht zonder autoverbinding. Hoe staat het daar mee?

In 2016 nam de gemeenteraad het principebesluit dat een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone nodig is om de doorstroming van het verkeer aan de oostkant van de stad te verbeteren. Of een nieuwe autoverbinding de noodzakelijke oplossing is, daarvan is niet iedereen overtuigd. Dat geldt zeker voor de politieke partijen SP en ChristenUnie (CU). Raadsleden Wim Koks (SP) en Inge Jongman (CU) bepleitten een variant zonder autoverbinding maar met verkeersmaatregelen om het verkeer op de route Eikenlaan – Damsterdiep tegen te gaan en daarmee de Oosterhamrikkade autoluw te houden. Op de website gaf Wim Koks een uitgebreide toelichting.

Met het onmogelijk maken van rijrichtingen op de Petrus Campersingel en in de Oosterparkwijk daalt het aantal autobewegingen fors. Echter het verkeer zoekt nog steeds een route door de betreffende wijken. Het verkeer wordt naar ‘buiten’ gedwongen, naar de ringweg. Dat kan de oostelijke ringweg prima aan. Voor een groot deel verschuiven de stromen ook naar ‘binnen’ en zal het verkeer gebruik moeten maken van de Diepenring rondom de binnenstad. In het alternatieve voorstel nemen bijvoorbeeld de intensiteiten op de Diepenring, Boterdiep, Oostersingel toe. Maar effecten zijn ook aan de westkant van de binnenstad. Extra autoverkeer verslechtert de doorstroming van de bussen op de Diepenring. Een extra toename van verkeer kunnen deze wegen in de huidige opzet niet aan. Ook is het strijdig met de ambities en opgaven die de gemeenteraad heeft vastgesteld, bijvoorbeeld voor de Diepenring en de Korreweg. Door de hogere intensiteiten van het autoverkeer op de Korreweg kan de ambitie om de Korreweg fietsvriendelijker te maken, niet waargemaakt worden. Een andere oplossing om het extra verkeer op deze wegen op te vangen zien wij niet. 

Het alternatief van de SP/CU leest u hier. En dit is de reactie van het college van B&W.

Waarom is een busbaan via de Oosterhamrikkade zuidzijde niet wenselijk?

Een busbaan via de Oosterhamrikkade zuidzijde is om meerdere redenen niet wenselijk. In het ontwerp van een busbaan (met 2 rijbanen) zijn twee haakse bochten nodig vanaf of naar het Wielewaalplein. Dat noemen we een 'bajonet-beweging'. Haakse bochten zijn niet comfortabel voor de busreizigers. Ook nemen dit soort bochten relatief veel ruimte in waardoor de rijbanen te dicht op de bebouwing komen. Een ander bezwaar is dat auto's en fietsers ook over dit deel van de Zaagmuldersweg rijden en de verkeersstromen elkaar kruisen. Dat komt de veiligheid en vlotte afwikkeling van het verkeer niet ten goede . De conclusie is dan ook dat een busbaan via de Oosterhamrikkade zuidzijde voor zowel bussen, auto's en fietsers negatief uitpakt.

Terug naar het overzicht