Waar zijn de verwachtingen ten aanzien toekomstig autogebruik op gebaseerd?