Aanleiding

Waarom is een nieuwe autoverbinding nodig?

Door de groei van de stad neemt het aantal verkeersbewegingen in het gebied rondom het UMCG en de binnenstad toe. Een probleem dat nu al dagelijks zichtbaar is en in de toekomst verergert. Ondanks goed openbaar vervoer, ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s, e-bikes en de opkomst van thuiswerken, blijft het autogebruik toenemen. De verwachting is dat het verkeer aan de oostzijde van de stad met 20% toeneemt. Deze toename kunnen we niet oplossen met alleen maar slimme alternatieven voor de auto of door het aanpassen van bestaande wegen. Niets doen is geen optie. Een autoverbinding tussen de Oostelijke ringweg en binnenstad/UMCG is minimaal noodzakelijk om de bereikbaarheid van dit stadsdeel in te toekomst te garanderen.

Uit het onderzoeks- en ontwerptraject volgt de conclusie dat een nieuwe autoverbinding bijdraagt aan een betere bereikbaarheid. Deze nieuwe verbinding verbetert de doorstroming, bundelt verkeer op de hoofdwegen (en dus minder in de wijken) en maakt het wegennetwerk ‘robuuster’: het netwerk van wegen is door de nieuwe autoverbinding beter in staat om verstoringen en incidenten  (en daarmee opstoppingen) op te vangen. Juist in dit stadsdeel is dit gewenst. De uitkomsten van het onderzoek van 2017  liggen in lijn van eerder onderzoek in 2015. 

Waar zijn de verwachtingen ten aanzien toekomstig autogebruik op gebaseerd?

Bij de prognoses is uitgegaan van landelijke groeiscenario’s. Deze scenario's zijn vertaald naar de Groningse situatie. En we houden uiteraard rekening met de regionale afspraken die we met de Provincie Groningen hebben gemaakt.

Welke verkeersmaatregelen zijn al meegenomen bij de berekeningen?

In de berekeningen hebben we alle verkeersplannen en bouwprojecten tot 2030 meegenomen, voor zover deze bekend waren. Verder zijn meerdere modeldoorberekeningen gedaan met steeds andere verkeersmaatregelen. Daarmee konden wij de effecten van de verkeersmaatregelen toetsen aan een situatie zonder project.

Groningen heeft veel P+R’s, zoals P+R Kardinge en Meerstad. Is een nieuwe verbinding dan nog wel noodzakelijk?

De P+R-terreinen bieden een alternatief voor de auto, van en naar de binnenstad. Groningen is landelijk koploper in het gebruik van P+R-terreinen. Drukbezette P+R’s, zoals Hoogkerk en Haren zijn uitgebreid en nieuwe P+R’s worden geopend. Toch laten berekeningen zien dat een autoverbinding nodig is voor al het verkeer binnen de ringwegen. Onderzoek laat zien dat juist bewoners uit de Oosterhamrikzone de nieuwe autoverbinding gaan gebruiken. Daardoor neemt de verkeersdruk op bestaande wegen minder toe.

Waar komen de bezoekers van het UMCG vandaan? En hoe reizen zij?

Het verzorgingsgebied van het UMCG is omvangrijk. Patiënten (en bezoekers) komen uit heel Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, kop van Overijssel) en voor sommige specialismen zelfs uit heel Nederland (en daarbuiten). Het verzorgingsgebied beslaat circa 3 miljoen inwoners. Het merendeel van de patiënten kom met de auto (80%). Openbaar Vervoer is voor veel patiënten geen optie, gezien hun medische toestand. Voor bezoekers van het UMCG zijn de P+R voorzieningen wel een alternatief. In de praktijk kiezen bezoekers voor de parkeergarages (keuze in tijd, in relatie tot geld en gemak).

Zitten de bewoners wel te wachten op een nieuwe auto- of busverbinding?

De aanleg van een nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding is goed voor de bereikbaarheid van de stad en de wijken, maar heeft wel flinke gevolgen voor de direct omwonenden. Er zijn reële zorgen, bijvoorbeeld op gebied van geluidoverlast, veiligheid, verlies van parkeerplaatsen en woonplezier. In de volgende fase van het project gaan we hierover met de omgeving verder in gesprek. Belangrijke voorwaarden voor het vervolg van het project zijn het zorgen voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp van de busbaan, een nieuwe inrichting van het Wielewaalplein, geluidsmaatregelen, voldoen aan de toekomstige parkeerbehoefte en het verbinden van de wijken.

Bij de uitvoering van dit project kijken we echter naar de bereikbaarheid van de gehele stad. Als we niets doen, dan komt de bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel in de toekomst verder onder druk te staan. Kruispunten raken overbelast waardoor er vaker en langere files zijn. De autoverbinding in de Oosterhamrikzone ontlast niet alleen het gebied rondom UMCG, Damsterdiep en Europaweg, maar wordt ook een belangrijke ontsluitingsroute voor de oostzijde van de stad. De verwachting is dat ongeveer de helft van het verkeer op de nieuwe autoverbinding een herkomst of bestemming in de buurt heeft. Daarover kunt u meer lezen in het artikel over het verkeersplan. De vernieuwde oostelijke ringweg en straks ook de zuidelijke ringweg worden aantrekkelijker in reistijd en bieden zo een beter alternatief dan door de stad reizen. Dat vinden we ook een positief vooruitzicht voor bewoners die aan de oostkant van de stad wonen. 

 

 

Terug naar het overzicht