Door de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding en de nieuwe inrichting van de Korreweg neemt het aantal parkeerplaatsen af. De combinatie van variant Splitsing voor de auto-, bus- en fietsverbinding en een fietsstraat van de Korreweg, verdwijnen ongeveer 300 parkeerplekken. Het uitgangspunt is dat parkeerplekken die verdwijnen worden gecompenseerd.

Betaald parkeren

Op dit moment geldt in een groot deel van de Oosterhamrikzone nog geen betaald parkeren, maar daarin komt verandering. In het voorjaar van 2018 is in de Professorenbuurt Oost betaald parkeren ingevoerd. Voor de Oosterhamrikkade zuidzijde is laatst een onderzoek gedaan naar het draagvlak voor betaald parkeren. Het merendeel van de deelnemers was voor. Voor de tarieven voor betaald parkeren op straat gelden de straattarieven.

Oplossingen voor parkeren

De gemeente Groningen is bezig met het opstellen van een nieuwe parkeervisie. Daarnaast zien we ook (gedeeltelijke) oplossingen in het verder invoeren van betaald parkeren, door op eigen terrein te parkeren in plaats van op straat en door een nieuw en strenger beleid op het gebied van parkeren.

Vervolg

Voor de volgende fase van Aanpak Oosterhamrikzone is een uitgebreide parkeerstudie nodig. Dat geldt niet alleen voor de Oosterhamrikkade noordzijde, maar ook voor het Wielewaalplein en de E. Thomassen à Thuessinklaan.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt