Van varianten naar besluitvorming. Wat gebeurt wanneer?

13-10-2017

3 reacties
Van varianten naar besluitvorming. Wat gebeurt wanneer?

Op dit moment werken we samen met bewoners en ondernemers de drie mogelijke verkeerskundige varianten voor het Oosterhamriktracé verder uit. Dat doen we ook voor de fietsvriendelijke Korreweg. Maar hoe ziet het vervolgproces er uit en wie besluit er straks over de varianten? We hebben het hieronder op een rijtje gezet.

In zes stappen naar besluitvorming

 1. Uitwerken van de varianten (ontwerpsessies)
 2. Presentatie van ontwerpen, kosten en effecten (inloopbijeenkomst)
 3. Opstellen reactierapport
 4. Keuze voorkeursvariant door college van B&W
 5. Formele inspraakprocedure
 6. Vaststelling voorkeursvariant door gemeenteraad

1. Uitwerken van de varianten (ontwerpsessies)

Voor het uitwerken van de varianten voor het Oosterhamriktracé en voor de fietsvriendelijke Korreweg organiseren we voor beide onderdelen drie ontwerpsessies. In juli konden omwonenden zich aanmelden als deelnemer. Tijdens deze sessies informeren we de deelnemers over het (ontwerp)proces en geven we inzicht in de dilemma’s die het uitwerken van de varianten met zich meebrengen. Bovenal willen we de kennis en ervaring van de bewoners meenemen bij de verdere uitwerking. De bewoners kennen de leefomgeving immers het beste.

2. Presentatie van ontwerpen, kosten en effecten (inloopbijeenkomst)

In november organiseren we een inloopbijeenkomst waarin we het resultaat van de ontwerpsessies aan de omwonenden laten zien. We geven dan ook informatie over de kosten van de varianten en de effecten, onder andere op het gebied van verkeer, geluid en luchtkwaliteit. Daarnaast presenteren we het verkeersplan en de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van de busbaanbrug. We nodigen bewoners, ondernemers en instellingen in de Oosterhamrikzone voor deze bijeenkomst uit via een huis-aan-huis-brief.

3. Opstellen reactierapport

Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen de bezoekers hun mening geven over de uitkomsten. De reacties verwerken we in een rapport dat we ook op de website publiceren. Het reactierapport sturen we ook toe aan het college van B&W. Op die manier weten zij vroegtijdig wat omwonenden van de ontwerpen vinden.

4. Keuze voorkeursvariant door college van B&W

Eind december gaan de ontwerpen, rapporten, adviezen en het reactierapport naar het college van B&W. Het college stelt, naar verwachting, vervolgens in januari de voorkeursvariant vast in een ontwerpbesluit.

5. Formele inspraakprocedure

Na vaststelling van de voorkeursvariant door het college van B&W volgt de formele inspraakprocedure. Dat betekent dat het ontwerpbesluit zes weken ter inzage ligt. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Wanneer deze periode precies start, maken we onder andere bekend via Stadsberichten en op deze website.

6. Vaststelling voorkeursvariant door gemeenteraad

Na de formele inspraakperiode neemt de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2018 een besluit over de voorkeursvariant. Na een positief besluit werken wij de voorkeursvariant uit zodat de uitvoering daarna kan starten.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Johan A . Straatman

  10:21 20 okt 2017

  Ik hoop dat de te nemen beslissingen bijdragen aan de leefbaarheid van zowel de Korreweg buurt als de Oosterparkwijk .
  Ben zeer benieuwt .

  1. Harry

   23:14 21 okt 2017

   De leefbaarheid langs de Oosterhamrikkade en de aanliggende wijken zal er niet op vooruitgaan. Meer verkeersdrukte, meer onveilige situaties, meer geluidsoverlast, meer fijnstof, meer sluipverkeer, minder parkeerplaatsen, meer parkeeroverlast, een scheiding van twee wijken, wijkbewoners worden “gedwongen” de wijk te verlaten via de nieuw aan te leggen verkeersader, maar de gemeente en haar ontwerpers gaan ongetwijfeld haar best doen de achteruitgang van de leefbaarheid te minimaliseren. Er is echter ook een voordeel de medewerkers van het umcg komen nooit meer te laat op hun werk en sommigen hebben een tiental seconden minder reistijd. De gemeente zou als belangrijkste ontwerpeis van het Oosterhamriktracé moeten hebben dat de huidige leefbaarheid van de naast liggende wijken niet mag worden aangetast of zelfs moet worden verbeterd. Tot nu toe is er slechts een hele grove schatting geweest ten gunste van een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg. Ik zou de gemeente willen vragen om (op korte termijn) realistische gegevens verkeersgegevens en een goed uitgewerkt verkeersplan te presenteren. Dan wordt ook duidelijk welke voordelen er zijn voor de aanliggende wijken.

   1. Elise (communicatieadviseur)

    13:21 23 okt 2017

    Bedankt voor je reactie, Harry! Zoals je weet zijn wij we druk bezig met het uitwerken van de varianten voor de auto-, bus en fietsverbinding en een verkeersplan. De aankomende weken werken we het nog verder uit, samen met bewoners(organisaties) en ondernemers op basis van de meest recente verkeersgegevens. In november organiseren we een informatiebijeenkomst waar we het verkeersplan presenteren en wat de gevolgen zijn. De precieze datum en tijd laten we nog weten.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt