Fracties in debat over onderzoeksvoorstel Verkeerscirculatieplan

30-05-2019

1 reactie
  • Nieuws
Fracties in debat over onderzoeksvoorstel Verkeerscirculatieplan

Het college van B&W wil uiterlijk in 2021 een definitief besluit nemen over Aanpak Oosterhamrikzone. Op weg naar dat besluit wordt onderzocht wat de effecten zijn van een uitbreiding van het verkeerscirculatieplan tot aan de ring . Ook kijkt de gemeente of de opkomst èn introductie van alternatieven voor de auto zal leiden tot minder verkeer. Aanstaande woensdag 5 juni spreken de politieke fracties over de aanpak van het onderzoek in de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer. De stand van zaken rondom de vervanging van de Gerrit Krolbrug, busbaanbrug en Paddepoelsterbrug wordt ook besproken.

De vergadering  woensdag 5 juni begint om 20:00 uur in het Stadhuis, maar is ook te volgen via een live-stream.

Opdracht van de raad

De onderzoeken komen voort uit de moties die bij de besluitvorming over de Aanpak Oosterhamrikzone in 2018 zijn aangenomen: ‘Onderzoek Verkeerscirculatieplan’ en ‘Onderzoek duurzame alternatieven voor autoweg Oosterhamriktracé’. Deze onderzoeken zijn bevestigd in het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en de ChristenUnie.

De gemeenteraad wil een haalbaarheidsonderzoek naar een verkeerscirculatieplan binnen de ringwegen waarbij de voordelen en nadelen duidelijk worden. Ook is aanvullend onderzoek met daarin meerdere scenario’s voor het gebied (tussen Damsterdiep en Bedumerweg) en een nadere analyse van de vraag naar mobiliteit in de toekomst gevraagd. Hoe kunnen combinaties van (duurzame) alternatieven voor de auto, slimme technologie en 'hub's elkaar in de stad in het algemeen en in dit stadsdeel in het bijzonder elkaar versterken? 

 

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Het college zet zich in voor een autoluwe gemeente met minder autobewegingen en meer loop-, fiets- en ov-bewegingen: minder verkeer binnen de ring  en minder sluipverkeer door de woonstraten. Dit is een grote opgave, want de stad blijft groeien. Wij zien daarvoor mogelijkheden in een verkeercirculatieplan en duurzame alternatieven en gaan dit daarom onderzoeken. Leefbaarheid en bereikbaarheid staan in de onderzoeken centraal. 

Meer weten over de aanpak?

De brief van het college aan de gemeenteraad vindt u hier. In dit achtergrondartikel gaan we in op de onderzoeken.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

  1. Harry

    19:47 5 jun 2019

    Het is goed dat het college in haar brief aangeeft anders te willen denken. Er wordt nu geschreven over een “autoluwe stad”. En leefbaarheid staat nu voorop in de teksten in plaats van bereikbaarheid. Er wordt onderzoek gedaan naar duurzame alternatieven voor een ontsluitingsweg en er worden hiervoor al suggesties gegeven. Hoe anders was dat een jaar geleden! Het college geeft nu in bedekte termen aan, dat er een minder goede keuze is gemaakt en dat uitgaan van doelstellingen een beter is dan uitgaan van een oplossing. Het siert het college om dit toe te geven. Gezien de huidige doelstellingen kan een nieuwe ontsluitingsweg alleen een oplossing zijn als alle alternatieven in de praktijk zijn toegepast en geëvalueerd. Er is nu echt vergroening mogelijk.

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt