Parkeren: wie heeft er geen mening over…

12-07-2017

2 reacties
 • Uitgebreid thema-artikel
 • Betaald parkeren
Parkeren: wie heeft er geen mening over…

Wat hebben het weer, de prestaties van FC Groningen en parkeren met elkaar gemeen? Juist. Bijna iedereen heeft er een mening over. Als gemeente hebben we op de eerste twee onderwerpen weinig invloed. Dat hebben we wel als het om parkeren gaat. De gemeente maakt immers het parkeerbeleid. Bij Aanpak Oosterhamrikzone krijgen we veel vragen en opmerkingen over parkeren, over de invoering van betaald parkeren en over het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen. We vroegen Jeroen Engels, projectmanager Aanpak Oosterhamrikzone en voorheen projectleider Parkeerplannen Oude Wijken om een uitgebreide toelichting.  

Jeroen, waarom vinden omwonenden nu juist parkeren vaak een probleem?

“Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst stil staan bij de opbouw van de stad. Groningen is een compacte stad met in de binnenstad tal van regionale voorzieningen, zoals ziekenhuizen, onderwijs en bedrijvigheid. Dat trekt steeds meer verkeer aan. En dat terwijl de binnenstad en de omliggende stadswijken juist gebouwd zijn in een tijd dat de auto nog lang geen gemeengoed was.”

Dat botst natuurlijk. Want veel bewoners hebben nu minstens één auto die ze het liefst voor de deur willen parkeren.

“Inderdaad. Daarbij komen dan nog de bezoekers aan de stad die hun auto ook graag zo dicht mogelijk bij de binnenstad willen parkeren. Daardoor is er nog minder parkeerruimte beschikbaar, zijn er meer foutparkeerders en rijdt er verkeer door de wijken op zoek naar een parkeerplekje. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Professorenbuurt-oost en delen van de Oosterparkwijk waar parkeren echt voor problemen zorgt.”

Jeroen Engels, projectmanager Aanpak Oosterhamrikzone

Kun je uitleggen waarom parkeren een belangrijk thema is bij het uitwerken van de plannen voor de Oosterhamrikzone?

“De plannen voor een nieuwe auto- , bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone, maar ook een meer fietsvriendelijke inrichting van de Korreweg hebben gevolgen voor de huidige inrichting van de wegen en de openbare ruimte. Deze openbare ruimte is ook nodig voor groen, speelplekken of parkeren. Op sommige plekken is het echt woekeren met de ruimte en moeten we kiezen tussen die drie. Duidelijk is in ieder geval dat de parkeerdruk is grote delen van de wijken hoog is en dat ook in de toekomst bewoners ruimte moeten hebben om te parkeren. De bewonersorganisaties benadrukken dat het aantal parkeerplaatsen in ieder geval niet minder mag worden dan nu het geval is. Ik begrijp dat maar al te goed. Ook voor ons is parkeren een belangrijk thema.” 

Als er parkeerproblemen zijn, dan voert de gemeente vaak betaald parkeren in. Wat doen jullie eigenlijk nog meer om parkeeroverlast te voorkomen?

“Laat ik duidelijk zijn: het voorkomen van parkeeroverlast is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van bewoners en bedrijven. Samen moeten we voor een fijne werk- en leefomgeving zorgen. Betaald parkeren kan een oplossing zijn als we met andere initiatieven niet voldoende resultaat boeken.”

Heb je voorbeelden van wat de gemeente doet om parkeeroverlast tegen te gaan?

“Groningen is koploper als het gaat om het stimuleren van alternatieven voor de auto, zoals de fiets, parkeren buiten de stad (P+R) en goed openbaar vervoer. Want auto’s die niet in de stad komen, hoeven er ook niet te parkeren. Voorbeelden hiervan zijn de P+R-terreinen aan de oostkant van de stad bij Kardinge, Euroborg/P3 en straks ook Meerstad. Vanaf Kardinge gaat op kantoortijden minimaal elke vijf minuten een bus van- en naar de binnenstad. De grote werkgevers in en rondom de binnenstad, zoals de onderwijsinstellingen en het UMCG moedigen hun personeel aan om gebruik te maken van de P+R-terreinen. En de gemeente investeert flink in meer en betere fietspaden zodat de fiets een aantrekkelijk alternatief is voor de korte en middellange afstanden.”

Dat is mooi: verkeer dat niet in de stad komt, hoeft er ook niet te parkeren. Tegelijkertijd wordt er volop gebouwd. Ook in de Oosterhamrikzone. En de nieuwe bewoners willen hun auto natuurlijk ook voor de deur parkeren.

“Dat klopt. In de wijken hanteren we namelijk parkeernormen voor nieuwbouw: de hoeveelheid parkeerplaatsen die nodig zijn. Uitgangspunt is dat nieuwe bewoners hun auto op eigen terrein moeten parkeren. Zij krijgen geen parkeervergunning meer. ”

En met alles wat de gemeente doet, is de invoering van betaald parkeren dan nog echt nodig?

“Voor bewoners is dat in eerste instantie vaak even slikken als we met ze in gesprek gaan over het invoeren van betaald parkeren. We weten uit ervaring dat betaald parkeren er voor zorgt dat er minder auto’s in een wijk parkeren. Het wordt dan onaantrekkelijk voor forenzen en voor automobilisten uit andere buurten om er te parkeren. Met als gevolg dat de parkeerdruk afneemt en bewoners sneller een parkeerplaats vinden. Dat zien we bijvoorbeeld in de Oosterparkwijk tussen de Zaagmuldersweg en het UMCG. En ook in de Professorenbuurt-West. Maar ook met betaald parkeren blijft de parkeerdruk in sommige straten nog hoog.”

Ook in andere delen van de wijk is parkeeroverlast. Komt daar ook betaald parkeren?

“Die overlast is bij ons bekend. In samenspraak met de bewonersorganisaties voeren we in 2018 betaald parkeren in, in de Professorenbuurt-Oost en in de Oosterparkwijk in Bloemenbuurt-Zuid. Naar aanleiding van inspraakreacties is voor de Professorenbuurt-Oost gekozen voor betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 16.00 uur tot 22.00 uur. Bewoners en hun bezoek kunnen dan met een bewoners- of bezoekersvergunning in de wijk parkeren. Andere bezoekers moeten een kaartje uit de automaat kopen.”

“In de Oosterparkwijk wordt betaald parkeren ingevoerd in de Bloemenbuurt-Zuid en de Slachthuisstraat en omgeving. Het college van B&W heeft invoering van betaald parkeren echter mogelijk gemaakt voor de gehele Oosterparkwijk. Met de bewonersorganisatie Oosterpark hebben we afspraken gemaakt over hoe we inspelen op eventuele behoeften van andere delen van de wijk om het parkeren te reguleren.”

Nieuwe visie op parkeren

Niet alleen in de Oosterhamrikzone is parkeren een gespreksthema. Het college van B&W heeft begin juni contouren voor een nieuwe parkeervisie voor de stad gepresenteerd. Duurzaamheid en leefbaarheid staan daarin centraal. Het college wil inspelen op het toenemend gebruik van elektrische- en deelauto’s en meer ruimte creëren voor “groene” straten. De komende tijd wil het college met de Stad in gesprek over de herijkingen van het parkeerbeleid. Meer informatie is te vinden op deze pagina van de gemeente.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Mischa

  15:25 12 jul 2017

  Ik lees net bovenstaande interview met Jeroen. Wij wonen tegenover een bushalte aan de Oosterhamrikkade. We zien elke dag vele forensen aankomen met hun auto en met de bus verder trekken naar de binnenstad. Een aantal hebben we gevraagd waarom ze hier hun auto neer zetten en niet op Kardinge. We hebben drie mensen gesproken en zij gaven onafhankelijk van elkaar aan het, vooral in het donker, niet veilig te vinden. Te weinig belichting. Ook waren hun auto's beschadigd terwijl op hun werk waren. Reden voor hun om de auto in de wijk neer te zetten omdat daar meer controle op de auto's is en het liefst dicht bij een bushalte en onbetaald parkeren. Velen van hun werken part-time en zijn voor het 16.00u alweer verdwenen. Zeker op zaterdag staat het hier helemaal vol, alleen dan met bezoekers van de binnenstad. Van mijn kant dan ook onbegrijpelijk waarom voor deze variant is gekozen. Te meer omdat bezoekers nu tot 21.00u moeten betalen, terwijl bij ons de "overlast" er dan niet meer is. Wellicht wel in andere delen van de wijk, maar niet aan de Oosterhamrikkade. Voor mij voelt het dus als een straf voor mijn bezoek, terwijl er dan geen overlast meer is. En wat de zaterdag betreft denk ik dat de gemeente in deze nog eens moet overdenken om de tijd daarvoor te vervroegen. Zeker met de gedachte dat de nieuwbouw aan de ZZ van de Oosterhamrikkade nog weleens behoorlijk wat extra parkeerdruk kan gaan geven in de toekomst.

  1. Jeroen (projectmanager)

   15:32 14 jul 2017

   Dag Mischa. De opmerkingen over P+R Kardinge herkennen wij. We gaan de komende periode de sociale onveiligheid aanpakken door het groen op orde te brengen, betere verlichting en het comfort voor de reiziger te verbeteren. Met meer reizigers en uitbreiding van voorzieningen zal er ook meer sociale controle zijn.

   De keuze voor de invoering van betaald parkeren tussen 16:00-22:00 uur is een resultaat van een intensief overleg met bewoners, de bewonersorganisatie en de gemeenteraad. Het oorspronkelijk voorstel was om de standaardtijden te hanteren (09-18). Met een groot aantal inspraakreacties als resultaat. Gelijktijdig zag een groep bewoners autodelen en parkeren op afstand (buiten de wijk) als alternatief en gaf dit aanleiding om het invoeren van maatregelen uit te stellen. De gedachte van bewoners was dat de standaardtijden onvoldoende aansluiten op de tijden waarop de meeste overlast wordt ervaren: aan het einde van de middag en begin van de avond.

   Eind 2016 constateerden wij dat het bewonersinitiatief nog niet tot concreet resultaat had geleid en het aantal klachten en oproepen om maatregelen groeide. Het draagvlak voor de maatregel met gewijzigde venstertijden is, conform afspraak met de raad, getoetst via een aparte en tweede inspraaktermijn. De reacties gaven geen aanleiding om het voorstel opnieuw te wijzigen. Het is goed om de parkeersituatie na de invoering te volgen.

   Ik zal de brief aan de bewoners en de brief van het college aan de raad mailen voor meer achtergrondinformatie. 

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt