“Oosterhamrikzone is een gebied met kansen en mogelijkheden”

02-11-2017

geen reacties
  • Wat vindt de buurt?
“Oosterhamrikzone is een gebied met kansen en mogelijkheden”

Bert Oost (links op de foto) en Jaap Doesburg kennen elkaar al jaren. Bert zet zich als aanjager en ondersteuner van de Vereniging Bedrijven Noord Oost in als belangenbehartiger voor de bedrijven in het noordoosten van de stad. Jaap drijft aan de Oosterhamrikkade samen met zijn broer  Doesburg Autoverhuur en woont bovendien al zijn hele leven in het gebied. Samen vertellen ze hun verhaal over bereikbaarheid van de oostkant van de stad.

“Goed beschouwd vormt de Oosterhamrikzone een natuurlijke verbinding tussen het oostelijke stadsdeel en de binnenstad”, steekt Bert van wal. “Het gebied aan de ‘kade’, zoals ingewijden Oosterhamrikkade ZZ en NZ noemen, kent een geschiedenis met vele voornemens, visies en plannen. Het is er lange tijd niet van gekomen om woorden in daden om te zetten maar nu gebeurt het. In de tussentijd ging het gebied zienderogen achteruit met verpaupering en verloedering als gevolg. Er is inmiddels een behoorlijke transformatie aan de gang van bedrijvigheid naar wonen.”

Boulevard der tijdelijkheid

Het is eigenlijk maar kort geleden dat mensen en bedrijven uit het gebied op uitnodiging van de gemeente een boottocht met het zeilschip de ‘Voorwaarts Voorwaarts’ maakten om met frisse zeelucht in de longen te brainstormen over de toekomst van de kade. Jaap en Bert waren er bij. Bert: “Vele ideeën en gedachten met twee thema’s nadrukkelijk in beeld: tijdelijkheid en bereikbaarheid te combineren in een ‘Boulevard der Tijdelijkheid’. Zolang het gebied niet ‘definitief’ is ingevuld, zijn er heel veel mogelijkheden voor tijdelijkheid”.

Impuls

Bert wijst op het Ebbingekwartier: “Met tijdelijkheid komt een gebied letterlijk weer in beeld en draait de spiraal in opwaartse richting. Een simpel fietspad door het Ebbingekwartier leverde veel verkeer en drukte. Omdat de zone niet ophoudt bij het Van Starkenborghkanaal en zich uitstrekt tot over het kanaal richting Ulgersmaweg en Kardinge zou, zo was en is de gedachte, een betere bereikbaarheid het totale gebied een geweldige impuls kunnen geven. Vanuit die gedachte zijn de ideeën ontstaan voor bijvoorbeeld een steigerbrug voor langzaam verkeer langs de busbaan en, later, voor een kabelbaan als verbinding vanuit Kardinge via een nog te realiseren P+R voorziening op het Simmerenterrein naar de binnenstad.”

Busbaan en autoverkeer

Nu de busbaan in beeld is voor meer dan bussen alleen is de logische vraag aan Bert en Jaap wat zij er van vinden: “Er is niet een simpel voor of tegen autoverkeer op de busbaan”, zegt Jaap. “Alles hangt af van de manier waarop de verkeersafwikkeling in zijn totaliteit gaat plaats vinden. Een goede bereikbaarheid is voor de bedrijven, ook aan de andere kant van het Van Starkenborghkanaal van groot belang.”

Bereikbaar

“We begrijpen”, zegt Bert, “dat het UMCG en de binnenstad goed per auto bereikbaar moeten zijn. Maar besef dat er ook andere belangen een rol spelen.” Jaap valt hem daarin bij: “Ik ben ook buurtbewoner en maakt me best wel zorgen over het woon- en  leefklimaat in de buurt. En wat te zeggen van duurzame oplossingen? Je zou zeggen dat meer autoverkeer gunstig is voor het autoverhuurbedrijf. Maar dat hangt erg af van hoe het verkeer straks gaat lopen.” Jaap hecht sterk aan een plek dichtbij de binnenstad, simpelweg omdat veel van zijn klanten in of nabij het stadscentrum wonen of zijn gevestigd. “Het is heel mooi dat je net als voor de dagelijkse boodschap ook voor je huurauto in de buurt terecht kan en niet eerst een lange weg, per auto, moet afleggen om bij een verhuurbedrijf in de periferie terecht te komen.”

Fiets en kabelbaan

Jaap en Bert vinden beiden dat meer dan alleen op de autobereikbaarheid moet worden ingezet. “En dan komen we toch weer terug bij de ideeën over fietsbereikbaarheid en kabelbaan. Beide vervoersvormen geven letterlijk lucht en ruimte op de busbaan. En zeker voor de fiets geldt dat een fietsverbinding met de oostkant een keiharde eis is”, stelt Bert. “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een sportgebied als Kardinge, hét sportgebied van de stad Groningen, zo slecht per fiets bereikbaar is. Zou er dan toch nog een steigerbrug voor fietsers komen? De kabelbaan lijkt vooralsnog financieel niet haalbaar. De vergelijking met het huidige openbaar vervoer is niet eerlijk. Want terwijl de kosten van de busbaan zelf niet terugkomen in de kosten van het openbaar vervoer, komen de kosten van de masten, kabels en overstappunten voor de kabelbaan wel ten laste van de gebruikers.” De kabelbaan blijft, wat de beide heren betreft, als snel, duurzaam en milieuvriendelijk, helemaal in beeld.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt