Onderzoek naar nieuwe brug over Van Starkenborghkanaal van start

28-11-2018

geen reacties
  • Nieuws
Onderzoek naar nieuwe brug over Van Starkenborghkanaal van start

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Groningen en de gemeente Groningen willen samen een onderzoek starten naar de versnelde aanpak van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal, onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze brug moet de huidige busbaanbrug op de Oosterhamrikbaan vervangen. Het onderzoek komt veel eerder dan tot voor kort de verwachting was. 

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is een belangrijke verbinding tussen Noord-Duitsland en de havens in Amsterdam en Rotterdam en daarmee van groot belang voor de regionale economie in Noord-Nederland. In de nabije toekomst gaan er grotere en hogere schepen varen. Dat kan pas nadat obstakels zoals te lage en/of te smalle bruggen, zijn opgelost. Om deze reden zijn in de afgelopen tijd bijvoorbeeld de bruggen bij Zuidhorn, Aduard en Dorkwerd vervangen.

Veilig en betrouwbaar

Een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal is niet alleen nodig voor de veiligheid en doorstroming van het vaarverkeer, maar ook voor een blijvend betrouwbare dienstregeling van het openbaar vervoer tussen Kardinge en de binnenstad. De huidige busbaanbrug is te laag en te smal voor de grotere en hogere schepen. Die kunnen alleen passeren als de busbaanbrug opengaat. Het passeren van een schip duurt al snel acht minuten. En aangezien het varende verkeer altijd boven wegverkeer gaat, leidt dat tot grote vertraging voor het busvervoer en is daardoor desastreus voor de bereikbaarheid van stad en regio per openbaar vervoer.

Gunstige ontwikkeling

“Het besluit om ook onderzoek te doen naar een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal komt eerder dan verwacht”, vertelt projectmanager Jeroen Bos van de gemeente Groningen. “Toen de gemeenteraad afgelopen juni over de voorkeursvarianten voor de Oosterhamrikzone besloot, leek het er op dat het Rijk nog geen noodzaak zag om de busbaanbrug te vervangen.” 

Autoverbinding

In het besluit van de gemeenteraad is ook bepaald dat de nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat komt als gevolg van de nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad en de oostelijke ringweg. “Die nieuwe autoverbinding is alleen nog niet zeker en staat ook los van de vervanging van de huidige busbaanbrug”, legt Bos uit. “De huidige busbaanbrug moet sowieso worden vervangen. Mocht de autoverbinding er uiteindelijk niet komen, dan is een nieuwe vaste brug alleen voor bussen en fietsers toegankelijk.”

Nog onvoldoende budget

“Het Rijk heeft geld gereserveerd voor de vervanging van de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krol-brug”, vertelt Bos. “Daar komt nu extra geld bij voor de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal: voor alle drie de bruggen heeft het rijk in totaal € 45 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is veel geld, maar nog niet genoeg om de huidige plannen voor de drie bruggen te realiseren. Om genoeg geld bij elkaar te krijgen is nog een hele puzzel. Daarom zoeken rijk en regio naar oplossingen om de ambitie waar te maken. Want de verbeteringen die we op gebied van veiligheid en doorstroming kunnen behalen vinden de gemeente, provincie en het Rijk ontzettend belangrijk.”

Andere keuzes

Bos: “We gaan bijvoorbeeld onderzoeken of het ontwerp van de Gerrit Krol-brug beter kan met minder middelen. In het huidige ontwerp krijgt de nieuwe Gerrit Krol-brug gescheiden rijbanen voor auto’s en fietsers. Komt er een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal voor bussen, auto’s en fietsers, dan verliest de Gerrit Krol-brug haar huidige functie als gebiedsontsluitingsweg. Dat maakt een compacter ontwerp mogelijk en passend bij de ambitie om de Korreweg op termijn fietsvriendelijk in te richten. We gaan er vooralsnog vanuit dat de Gerrit Krol-brug in 2021 is vervangen. We weten nog niet precies wat deze ontwikkeling voor de Paddepoelsterbrug betekent. Voor die brug doen Rijkswaterstaat en de gemeente het komende jaar onderzoek naar alternatieven die recht doen aan de functie en de omgeving.”

In gesprek met de omgeving

“Er is dus een aantal nieuwe ontwikkelingen rond de drie bruggen”, concludeert Bos. “Dat betekent dat we snel met omwonenden en met vertegenwoordigers van belangenorganisaties in gesprek gaan. Zo staat er voor de Gerrit Krol-brug al een bijeenkomst met de klankbordgroep gepland en zijn we met bewoners en ondernemers aan de Ulgersmaweg en de Pop Dijkemaweg in gesprek over de aansluiting van de nieuwe brug op de Oosterhamrikbaan. Voor omwonenden van de Paddepoelsterbrug organiseert Rijkswaterstaat in januari een informatiebijeenkomst.” 

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt