‘Klinkt gek, maar door het plan neemt het verkeerslawaai per saldo af’

11-06-2018

1 reactie
  • Uitgebreid thema-artikel
‘Klinkt gek, maar door het plan neemt het verkeerslawaai per saldo af’

“Verkeerslawaai is in Groningen een aanzienlijk groter probleem dan de luchtkwaliteit”, zegt Willem de Boer, beleidsmedewerker geluid en luchtkwaliteit bij de gemeente Groningen. “Maar we kunnen er als gemeente ook meer aan doen.”

Als we praten over geluidhinder, waar gaat het dan over, wettelijk gezien?

Er zijn veel bronnen van geluidhinder. Burenlawaai veroorzaakt de meeste overlast. De Wet geluidhinder gaat alleen over omgevingslawaai. Dit is het lawaai van verkeer, treinen en industrie. In Groningen leveren het spoor en de industrie vrijwel geen hinder op. Maar verkeerslawaai wel.

Hoeveel woningen in Groningen hebben te maken met verkeerslawaai?

In Groningen hebben we berekeningen gemaakt voor alle woningen in de stad. Daarbij wordt berekend hoeveel verkeerslawaai er tegen de gevel van de woning aankomt. Dit is een gemiddelde per jaar, waarbij het geluid in de avond en vooral ‘s nachts extra zwaar meetelt. Dat noemen we de geluidsbelasting. De grens is daarbij een geluid van 55 decibel. Blijft de geluidsbelasting onder de 55 decibel, dan is dat voor de wet zonder meer acceptabel. In Groningen geldt dat voor 68 procent van de woningen. Maar dat betekent dus ook dat ongeveer een derde van alle woningen bloot staat aan een geluidsbelasting van 55 decibel of meer.

Is dat schadelijk voor de gezondheid?

Net als bij luchtkwaliteit kan een langdurige blootstelling aan een hoge geluidsbelasting soms negatieve effecten hebben op de gezondheid. Geluidhinder kan stress veroorzaken of slaapgebrek. Op den duur kan dit, samen met andere factoren, bijdragen aan een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Volgens de gezondheidsnormen is een geluidsbelasting van 65 decibel of meer onvoldoende. In Groningen gaat dit op voor 1.800 woningen. Dat is ongeveer 1,8 procent van het totaal. Als gemeente zijn we vooral bezig om de situatie bij deze woningen te verbeteren. Dit doen we vaak met stil asfalt, soms met verkeersmaatregelen en heel soms met extra geluidsisolatie.

De bewoners van deze 1.800 huizen hebben dus echt last van het verkeerslawaai?

Dat hoeft niet zo te zijn. De ene persoon heeft meer last van verkeerslawaai dan een ander. Dat is geen kwestie van aanstellen. Wetenschappelijk is vastgesteld dat de ene persoon hier gevoeliger voor is dan een ander. Wat de één ervaart als geluidsoverlast, merkt de ander nauwelijks. Sommige mensen vinden het ook niet fijn als het helemaal stil is. Het verschilt echt per persoon. Bij een hoge geluidsbelasting neemt wel de kans op geluidhinder toe, bijvoorbeeld als mensen niet met open ramen kunnen slapen.

Door Aanpak Oosterhamrikzone komt er een nieuwe autoverbinding in onze wijken, wat gevolgen heeft voor het verkeerslawaai. Wat staat daarover in de wet?

In de wet staat dat door een plan zoals Aanpak Oosterhamrikzone het wegverkeerslawaai niet significant mag toenemen. Dat betekent dat de geluidsbelasting op een woning in principe met niet meer dan 1,5 decibel mag stijgen. Voor alle woningen in de wijk moet berekend worden wat de nieuwe autoverbinding betekent voor de geluidsbelasting. Waar de toename meer is dan 1,5 decibel, zijn geluidsmaatregelen nodig. Bijvoorbeeld stil asfalt of het plaatsen van een geluidsscherm. Als dat onvoldoende helpt, moet de gemeente het geluid binnen in de woning onderzoeken. Als de geluidsbelasting binnenshuis hoger is dan de wettelijke norm, dan heeft de woning recht op extra geluidsisolatie.

Wat is het effect van Aanpak Oosterhamrikzone? Neemt het verkeerslawaai in onze wijken toe?

In ons onderzoek naar de geluidseffecten van Aanpak Oosterhamrikzone hebben we de drie varianten met elkaar vergeleken: Splitsing, Bundeling en Circuit. In de voorkeursvariant Splitsing neemt de totale geluidhinder in het gebied af. De hoogste geluidsbelasting komt nu voor aan de Oosterhamrikkade noordzijde, met 66 decibel. Door het verkeersplan zal de geluidsbelasting hier afnemen. De klinkers op de ventweg van de Oosterhamrikkade leveren nu veel lawaai op. Daarom komt hier later een wegdek van stille klinkers. Op de busbaan ligt nu gewoon asfalt. Maar de nieuwe autoverbinding zal worden voorzien van zeer stil asfalt. Ook komt er een laag, groen geluidsscherm. Een voordeel van het verkeersplan is trouwens ook dat het verkeerslawaai in de Korreweg sterk vermindert.

En in de Vinkenstraat, waar de bus doorheen gaat rijden?

In de Vinkenstraat en de Oliemuldersweg is het nu heel rustig. Door de nieuwe busroute zal het verkeerslawaai in deze straten wel behoorlijk toenemen. Maar door stil asfalt én elektrische bussen wordt de geluidsbelasting hier niet hoger dan 60 decibel. In de E. Thomassen à Thuessinklaan en op het Wielewaalplein zal het verkeerslawaai hierdoor zelfs iets afnemen.

Het is wel merkwaardig: een nieuwe autoverbinding in de wijk, maar toch minder verkeerslawaai.

Ja, dat klinkt gek. Het komt doordat de gemeente het plan aangrijpt om het verkeerslawaai te verminderen door extra maatregelen te nemen. Dankzij die maatregelen zal de geluidsbelasting op plekken waar die nu hoog is, gaan afnemen. Op andere plekken blijft de geluidstoename beperkt en hij zal nergens te hoog worden. Over het hele gebied gezien zal het verkeerslawaai dus afnemen.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

  1. Harry

    16:55 12 jun 2018

    De gemeente kan ook zonder een nieuwe weg de geluidsoverlast terug gaan dringen. Het feit dat er geluidsschermen en superstil asfalt moeten worden gebruikt is geen geste maar noodzakelijkheid.

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt