Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone maakt plaats voor nieuwbouw, maar gaat digitaal verder

11-03-2019

1 reactie
  • Nieuws
Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone maakt plaats voor nieuwbouw, maar gaat digitaal verder

Sinds begin 2017 zit het projectteam Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade 119. Het team werkt daar aan de plannen om de bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel te verbeteren. Het projectkantoor doet tegelijkertijd dienst als informatiecentrum. Op 1 april gaat de deur op slot en maakt het pand maakt plaats voor een nieuw appartementencomplex. Projectmanager Jeroen Engels vertelt samen met assistent projectmanager Jurjen Zuijdendorp en omgevingsmanager Niels Keissen over hun ervaring met een informatiecentrum in de wijk.

Vertel eens, waarom was een eigen plek in de wijk nodig?

Jeroen: “Toen ik het project in 2016 van mijn voorganger overnam kregen we de opdracht drie varianten voor een nieuwe verbindingsweg met de oostelijke ringweg uit te werken en tegelijkertijd het gebied een impuls te geven. De gevolgen van een dergelijke ingreep zijn voor omwonenden natuurlijk groot: 10.000 auto’s op een plek waar ze nu niet rijden leidt tot grote zorgen, bijvoorbeeld over leefbaarheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Daarom vonden we het belangrijk als projectteam in de buurt aanwezig te zijn.”

Niels: “Je weet dat er bij projecten van deze omvang veel op de bewoners afkomt. Met een eigen plek in de wijk hebben we geprobeerd de afstand tussen de bewoners en de gemeente letterlijk zo klein mogelijk te maken. Dat heeft goed uitgepakt. Je leert de bewoners kennen en zij weten ons snel te vinden. Dat maakt het makkelijker om een relatie op te bouwen.”

Jurjen: “Tegelijkertijd was het voor ons projectteam, met collega’s van allerlei afdelingen, de plek waar we iedere woensdag enigszins afgezonderd geconcentreerd aan de uitwerking van de plannen konden werken. Maar naast werk- en vergaderplek was het vooral ook dé plek in de wijk waar we alle bijeenkomsten, werksessies en gesprekken met de buurt organiseerden, maar ook het startpunt van wijkwandelingen en supermarktsessies.”
 

Is iedere buurtbewoner bij jullie over de vloer geweest?

Niels: “Niet allemaal natuurlijk, maar wel veel. Veel bewoners uit de Vinkenstraat, van de Oosterhamrikkade en uit de Star Numanstraat bijvoorbeeld. Het informatiecentrum was alleen op woensdag geopend. In twee jaar tijd kwamen er meer dan 1.500 bezoekers. Best een aardige score, toch?” 

Jurjen: “Vooral eind 2017 en begin 2018 hebben we er veel avonden doorgebracht. Dat was een drukke periode waarin we met de bewoners werksessies en inloopbijeenkomsten organiseerden. Daarnaast hadden we nog de reguliere bijeenkomsten met de bewonersorganisaties, met de klankbordgroep en met vele individuele bewoners en ondernemers.”
 

Wat vond de buurt eigenlijk van zo’n infocentrum in de wijk?

Jeroen: “Een goed initiatief, daar is iedereen het volgens mij wel over eens. Neem de bewonersorganisaties. Zij zijn kritisch over de plannen en over de inhoud hebben we flink gediscussieerd. Maar ze waarderen het informatiecentrum en de communicatie naar de buurt. Datzelfde geldt voor de gemeenteraad.”

Niels: “Het informatiecentrum bood ons ook unieke mogelijkheden. De ruime loods achter de kantoorruimte bijvoorbeeld. Die was zo groot dat we de wegprofielen van de verschillende varianten in ware grootte op de vloer konden uitleggen. We hebben kunstenaars uit de wijk gevraagd de illustraties te maken. Zo konden de bewoners tijdens een inloopbijeenkomst precies zien hoeveel ruimte er tussen hun voordeur en bijvoorbeeld de groenstrook zat.” 
 

Mooi natuurlijk, zo’n plekje ver weg van het Zuiderdiep. Wat heeft die participatie nu eigenlijk opgeleverd?

Niels: “Naast een goede relatie met de buurt leverde het ook concrete resultaten op die we verwerkt hebben in de plannen. Zo hebben we een aantal vaste uitgangspunten voor het ontwerp afgesproken. Bijvoorbeeld over bomen, woonstraten en een meer groen in plaats van handhaven parkeerplaats ”

Jeroen: “Dat resultaat hadden we natuurlijk ook kunnen boeken als we alle bijeenkomsten ergens in een zaaltje hadden georganiseerd. Daarvoor is een zo’n plek in de buurt niet noodzakelijk. Maar ik  ben er van overtuigd dat we de afstand gemeente en bewoners kleiner hebben gemaakt. Bewoners kwamen soms boos binnenvallen. Door goed te luisteren en uit te leggen konden zij zich een beter beeld vormen waarom de gemeente deze plannen belangrijk vindt. Er is meer begrip als je elkaar spreekt en ziet. Dat is winst. Ook al betekent begrip niet dat je het met elkaar eens bent over de gekozen oplossing.”
 

Jullie verlaten de Oosterhamrikkade omdat het pand plaats maakt voor nieuwbouw. Hoe nu verder?

Jurjen: “We wisten natuurlijk dat we maar tijdelijk op deze plek zouden zitten. Er komt een heel mooi nieuwbouwproject met de naam Karaat. Daarvoor maken we graag plaats. Op 1 april dragen we de locatie over aan de ontwikkelaar.”

Jeroen:  “Het valt samen met het nieuwe coalitieakkoord. Het definitieve besluit over een autoverbinding met de oostelijke ringweg volgt een jaar later, nu in 2021. Dat betekent ook dat we op korte termijn minder intensief met de buurt om tafel gaan voor de detailuitwerking van de plannen. Onderzoeken naar alternatieve mobiliteit en een verkeerscirculatieplan zijn eerst aan de beurt, al werken we de plannen voor de nieuwe autoverbinding wel verder uit. Digitaal gaan we door. Via www.aanpakoosterhamrikzone.nl houden we de omgeving op de hoogte van de ontwikkelingen.”
 

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

  1. Harry

    19:27 13 mrt 2019

    Ondanks dat het nut en de noodzaak van een nieuwe ontsluitingsweg nog steeds niet overtuigend is aangetoond, was het een goede keuze om met een locatie in de buurt te proberen bewoners mee te krijgen in de plannen om meer verkeer de stad in te leiden en de lieflijke beelden van wandelende oma’s en spelende kinderen naast of op een straat waar zich 10.000 auto’s over moeten bewegen. De wijkbewoners zijn heel duidelijk geweest dat de plannen van de gemeente niet bijdragen aan de oplossing van een verkeersprobleem of een impuls zijn voor de wijken. Dit zal voor de projectgroep niet altijd even gemakkelijk zijn geweest, maar jullie waren er wel en dat siert jullie.

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt