Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone in het teken van de buurt

30-06-2017

2 reacties
 • Informatiebijeenkomst
 • Informatiecentrum
Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone in het teken van de buurt

Op donderdag 13 juli staat het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone in het teken van de buurt. Van 16:00 tot 20:00 zijn buurtbewoners en andere belanghebbenden van harte welkom om zich te laten informeren over de plannen, waaronder een auto- en busverbinding en een fietsvriendelijke Korreweg. Verschillende deskundigen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De Oosterhamrikkade 119 wordt ingericht met een informatiemarkt waar de plannen van de Aanpak Oosterhamrikzone worden toegelicht. Wethouder Paul de Rook verricht de officiële opening van het informatiecentrum, waarna Beno Hofman de historie van het gebied toelicht. Vanaf 17:30 gaan we in kleinere groepen in gesprek over de ideeën voor de drie varianten voor een auto- en busverbinding en over de fietsvriendelijke Korreweg. Tijdens deze gesprekken kunt u uw ideeën en suggesties kenbaar maken. De gesprekken zijn doorlopend en duren ongeveer een halfuur. Bezoekers kunnen op elk moment tussen de genoemde tijden binnenlopen.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

   16:00   Start inloop
   16:15   Opening door Paul de Rook
   17:00   Presentatie over de historie van het gebied door Beno Hofman
   17:30   Start van gesprekken over de auto- en busverbinding en de Korreweg (30 minuten)
   20:00   Einde bijeenkomst

Om de drie varianten uit te werken, willen we graag samenwerken met een vaste groep bewoners per straat of straten. Daarvoor organiseert Aanpak Oosterhamrikzone na de zomer een reeks werkgroepbijeenkomsten over de auto-, bus- en fietsverbinding en een reeks bijeenkomsten over de fietsvriendelijke Korreweg. De eerste vinden plaats in september, de bijeenkomsten zijn meestal ’s avonds. Heeft u interesse en wilt u graag meedenken omdat het over uw eigen straat gaat? Dan kunt u zich voor de werkgroep aanmelden door een e-mail te sturen naar aanpakoosterhamrikzone@groningen.nl.

We ontmoeten u graag op donderdag 13 juli! We zijn geïnteresseerd in uw gedachten over de drie varianten voor de auto-, bus- en fietsverbinding, de inrichting van de openbare ruimte en van de kades.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Jeroen (projectmanager)

  15:51 17 jul 2017

  Dank voor jouw mooie woorden en leuk dat je donderdag aanwezig was bij de informatiebijeenkomst! Uit jouw reactie(s) spreekt een grote betrokkenheid en de wil om een goede afweging te maken. Daarin vinden wij elkaar. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over het principebesluit van de autoverbinding, de uitwerking zal ook door de raad vastgesteld moeten worden. De komende periode gaan we verder met deze uitwerking, samen met de omgeving en deskundigen. Leefbaarheid en veiligheid zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.

 2. Harry Kort

  22:42 13 jul 2017

  Donderdag 13 juli een bezoek gebracht aan de informatiemarkt. Dank voor de vriendelijke ontvangst en het historische verhaal van Beno Hofman. Beno wist te vertellen dat er binnen enkele eeuwen veel veranderingen zijn geweest. Met nam vanaf het begin vorige eeuw toen Groningen in omvang snel ging groeien. Veel veranderingen speelden zich destijds af net buiten de stad. De Oosterpark en de Professorenbuurt waren slechts een verzameling grasprietjes. De sprietjes zijn huizen en straten en parken geworden met een flink aantal bewoners die met plezier in de stad wonen. Dit plezier krijgt een flinke deuk door de plan dat de gemeente heeft ontwikkeld om forenzen van voornamelijk het umcg (als grote werkgever), bezoekers van het umcg en winkelende bezoekers de stad in te leiden met hun auto's. De gemeente geeft aan dat de ontsluiting van stedelijk belang is en dus goed voor de hele stad Groningen en dat de ontsluitingsweg ook een voordeel kan zijn voor de aangrenzende wijken. Het is voor wijkverkeer immers een snelle mogelijkheid om op de ringweg terecht te komen. De gemeente geeft zelfs aan dat ongeveer 50% van de toekomstige verkeersbewegingen door wijkbewoners wordt gegenereerd. De meeste wijkbewoners (de gemeente zou dit nog eens moeten onderzoeken) kunnen tijdens de ochtendspits zonder problemen de stad uitrijden of tijdens de avondspits weer inrijden. De gemeente ziet het autoverkeer van de wijkbewoners als medeveroorzaker van de overlast in de spitsuren. Misschien moeten de wijkbewoners tegelijkertijd allemaal een ochtend uitslapen en rond 10:00 uur de stad uitrijden. Dan weten we meteen of dit invloed heeft op de overlast. Ik denk dat dit effect minimaal is en daag de gemeente uit het om tegendeel te bewijzen. De gemeente geeft ook aan nu nog geen goed beeld te hebben van verkeersstromen die gaan ontstaan als de ontsluitingsweg wordt gerealiseerd. Dit willen zij de komende tijd gaan onderzoeken. Dan blijft de vraag waarom er een principe besluit is genomen om een ontsluitingsweg aan te leggen, terwijl alternatieve oplossingen van verkeersregulatie en ontmoediging van forenzen nog lang niet zijn geoptimaliseerd. Terwijl de P&R in het zuiden en westen van de stad goed worden gebruikt, ontbreekt aan noord-en oostzijde deze gelegenheid. Moet de gemeente niet eerst deze mogelijkheden gaan bieden alvorens de Oosterhamrikkade opnieuw te gaan inrichten? Met een P&R van 800 - 1000 parkeerplaatsen (net als in Haren/hoogkerk die vanwege hun succes worden uitgebreid) is er waarschijnlijk helemaal geen overlast meer. De gemeente geeft aan dat het aantal auto's tot 2030 gaat toenemen, maar neemt daarbij niet toekomstige ontwikkelde autotechniek mee, waarbij auto's zelfrijdend, zelfsturend, veiliger en sneller langs knelpunten kunnen rijden. Deze nieuwe innovatie evenals goed gebruikte transferia en regulering van verkeer heeft de gemeente niet meegenomen in de besluitvorming. Waarom worden niet eerst de relatief eenvoudige en waarschijnlijk veel duurzamere en goedkopere oplossingen ingezet? Lastige vragen waarop een helder antwoord is uitgebleven. Dat is overigens niet de insteek van deze bijeenkomst. De bijeenkomst stond in het teken van wijkbewoners informeren, het uitwisselen van ideeën om samen met de gemeente de plannen voor gebiedsontwikkeling (met ontsluitingsweg) te omarmen. Ik heb betrokken medewerkers van de gemeente gezien, met een luisterend oor, een vriendelijke en rustige uitstraling en rood aangelopen gezichten. Ik ben ervan overtuigd dat zij met wijkbewoners de wijken willen vernieuwen en daarbij hun expertise willen inzetten. Dit kan overigens ook zonder ontsluitingsweg als niet onomstotelijk is vastgesteld dat deze echt nodig is en de alternatieven zijn uitgeput. Ik hoop dat de gemeente het principebesluit nietig verklaard en innovatieve en duurzame oplossingen gaat inzetten om een balans te zoeken tussen een leefbare stad voor haar burgers en vriendelijke toegang voor forenzen en bezoekers.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt