Gemeenteraad houdt hoorzitting in de wijk over Aanpak Oosterhamrikzone

01-03-2018

3 reacties
 • Nieuws
Gemeenteraad houdt hoorzitting in de wijk over Aanpak Oosterhamrikzone

Bewoners van de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk die hun mening willen geven over de plannen voor de Oosterhamrikzone, hoeven daarvoor niet naar het stadhuis. De gemeenteraad houdt op dinsdagavond 6 maart vanaf 20.00 uur een speciale hoorzitting over Aanpak Oosterhamrikzone in het Informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade Zuidzijde 119. Precies dus op de plek waar de plannen over gaan.

Het is voor het eerst dat de gemeenteraad een inspraakbijeenkomst houdt in een Groningse wijk. Normaal spreken Stadjers in op het stadhuis tijdens een vergadering van een commissie van de gemeenteraad. Maar voor de inspraak op de plannen voor de Aanpak Oosterhamrikzone houdt de commissie Beheer en Verkeer van de gemeenteraad een aparte hoorzitting in de buurt waar de plannen over gaan. De voorstellen gaan over maatregelen om de toenemende verkeersdrukte aan de oostkant van de Stad aan te pakken.

“Door de inspraak dicht bij huis te organiseren, verlagen we als gemeenteraad de drempel voor inwoners om hun mening te geven”, zegt voorzitter Diederik van der Meide van de raadscommissie Beheer en Verkeer. “We hopen dat er zo meer mensen komen. Ik roep de mensen in de buurt op om te komen om de raadsleden hun mening over de Aanpak Oosterhamrikzone te vertellen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zeggen wat ze vinden van deze plannen voor hun eigen leefomgeving.”

Interactief

De hoorzitting in het Informatiecentrum is het formele inspraakmoment voor bewoners voor de raad over de plannen voor de Oosterhamrikzone. “Maar dat doen we wel op een informele manier”, vertelt commissievoorzitter Van der Meide. “Normaal bij een raadscommissie krijg je als bewoner maar 3 minuten om je mening te geven. Maar bij deze hoorzitting mag langer ook. En normaal is de inspraak niet interactief, maar nu wel. Raadsleden kunnen vragen stellen en er is ruimte voor gesprek.” Insprekers hoeven zich nu niet aan te melden zoals bij een gewone commissievergadering.

Normaal in een raadscommissievergadering gaan raadsleden met elkaar en het college in debat onmiddellijk nadat inwoners hebben kunnen inspreken. Vaak hebben fracties hun mening dan al bepaald. Met deze hoorzitting over de Oosterhamrikzone kunnen de raadsleden de inspraak nog bespreken in hun fractie. Want de raadsleden bespreken de voorstellen voor de Aanpak Oosterhamrikzone in de commissievergadering Beheer en Verkeer op woensdag 14 april. Omdat Stadjers in de aparte hoorzitting volop kans krijgen hun mening te geven, is er bij die commissievergadering geen ruimte om nog in te spreken over de Aanpak Oosterhamrikzone.


Tijdens de hoorzitting kunnen inwoners inspreken over de voorstellen voor de Oosterhamrikzone. Die draaien om de vraag: hoe blijft het UMCG en de rest van het oosten van de stad goed bereikbaar met de auto? Met de Aanpak Oosterhamrikzone wil de gemeente inspelen op de groei van het autoverkeer aan die kant van de stad. De voorstellen zijn te vinden op www.aanpakoosterhamrikzone.nl en op https://groningen.raadsinformatie.nl.

Voorkeursvarianten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2018 een ontwerpbesluit genomen over de voorkeursvarianten voor de aanpak van de Oosterhamrikzone. De fracties van SP en ChristenUnie hebben een alternatief voorstel gemaakt. Na bespreking op 14 maart in de raadscommissie neemt de gemeenteraad waarschijnlijk in juni een besluit over de Aanpak Oosterhamrikzone.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Frederik Willems

  19:48 6 mrt 2018

  Komt er ook een verslag van de hoorzitting voor de mensen die niet kunnen die avond?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   21:09 6 mrt 2018

   Dag Frederik. Zodra de gemeenteraad het verslag van vanavond beschikbaar heeft gesteld, zetten we deze ook op de website. Deze vindt u dan in de bibliotheek.

 2. Harry

  07:16 6 mrt 2018

  Er lijkt geen (ontsluitingsweg)weg terug,

  Er ligt een principebesluit en een keuze voor een voorkeursvariant, onderstaande is dan waarschijnlijk een gepasseerd station.

  De vraag blijft of een nieuwe ontsluitingsweg echt nodig of dat dit een wenselijke weg is van enkele bobo’s. Wie in de bibliotheek duikt van https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl en https://www.aanpakringzuid.nl en de verkeerscijfers vanaf 2013 tot 2017 naast elkaar legt constateert dat de gemeenteraad een principebesluit heeft moeten nemen op verouderde en veel hogere verkeerscijfers (bijna 30% hoger). Daarnaast zijn ook niet de geluids- en milieuoverlast cijfers meegenomen, terwijl die door de gemeente op elk gewenst moment kunnen worden geleverd. Met de cijfers waarop het besluit is gebaseerd zou de maximale norm flink zijn overschreden. Het heef er alle schijn van dat de cijfers tijdelijk zijn verhoogd (en weggelaten) om een besluit ten gunste van de ontsluitingsweg te forceren. Er zijn vooruitlopend op het besluit ook al diverse investeringen gedaan: bijv. parkeergarage Cibogaterrein en de aansluiting op de Ringweg. Wie de stukken er nog eens goed op na leest krijgt de indruk dat na het onderzoek van Goudappel in 2013 (de basis van ontsluitingsweg) er verschillende extra argumenten zijn bij gezocht om de ontsluitingsweg te kunnen verantwoorden. De gemeentelijke dienst vindt de wijkbewoners (50% van het verkeer, alhoewel dit niet met zekerheid kan worden gesteld en de dienst zich verschuild achter computermodellen, echt onderzoek naar wijkverkeeer is er niet gedaan) de grootste boosdoener van het dichtslibben van enkele wegen en niet de forenzen die ‘s ochtends de stad in willen rijden met hun auto en er ‘s avonds weer uit. Hoeveel autorijdende wijkbewoners hinderen de 10% forenzen en bezoekers die tijdens de spits de stad uitrijden of inrijden? Er worden geen verkeersknelpunten weggehaald, maar er komen er nieuwe bij. Er ontstaan veel meer verkeersbewegingen met een nieuwe ontsluitingsweg dan zonder. De verkeerscijfers laten zien dat het effect van een nieuwe ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade minimaal is voor het verkeer vanuit Bedum en Zuidhorn. Ook moeten we afwachten of het verkeer vanuit Drachten en Assen zich laat verleiden om gebruik te maken van de ontsluitingsweg. Het is een kleine 5 km extra lange route die de veronderstelde snelheidswinst snel doet verdampen. Het verkeer moet dus uit richting Hoogezand komen. Om hoeveel autoverkeer gaat het dan? Laten we een paar jaar wachten tot de ringweg Zuid klaar is en dan opnieuw bepalen of een ontsluitingsweg nodig is. Kortom: de gemeenteraad zou nog eens kritisch moeten kijken naar het proces voorafgaande aan het principebesluit in 2016, het proces tot op heden en het effect van Ringweg Zuid afwachten.

  Daarnaast zou de gemeenteraad er goed aan doen om het advies (zie bibliotheek https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl) van de Professorenbuurt Oost en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal ter harte te nemen:

  “We vinden dat de ontsluitingsweg er niet moet komen, omdat de rekening hiervan zwaar betaald wordt door de leefomgeving, terwijl het rendement niet overtuigend positief is. Is het college hiervan niet overtuigd, dan menen wij dat eerst nader en grondiger onderzoek gedaan moet worden naar rendement en waarborgen voor leefbaarheid van de omgeving, alvorens dit proces een volgende fase in mag gaan. Dit om te voorkomen dat de oplossing van grote problemen worden verlegd naar een volgende fase, waarin vervolgens blijkt dat ze niet zonder grote offers oplosbaar zijn.”

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt