Gemeenteraad besluit: variant Splitsing verder uitwerken, nieuwe opdrachten voor B&W

28-06-2018

10 reacties
  • Nieuws
Gemeenteraad besluit: variant Splitsing verder uitwerken, nieuwe opdrachten voor B&W

De gemeenteraad heeft woensdagavond 27 juni 2018 besloten dat de variant Splitsing als voorkeursvariant verder wordt uitgewerkt. De twee andere varianten, Bundeling en Circuit, vallen daarmee definitief af. De gemeenteraad heeft aan het besluit een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo komt er een haalbaarheidsonderzoek naar een grootschalig verkeerscirculatieplan binnen de gehele ringweg van Groningen. Ook wil de raad meer duurzame vormen van mobiliteit in dit deel van de stad onderzocht zien.

Variant Splitsing gaat uit van een nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad, het UMCG en de oostelijke ringweg langs de Oosterhamrikkade noordzijde. De bussen die nu via de busbaan naar Kardinge rijden, krijgen ook een nieuwe route. Bussen gaan dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat. Het raadsbesluit is nog geen definitief besluit over de aanleg van de nieuwe autoverbinding. Daarvoor is nog anderhalf tot twee jaar nodig. De aanvullende onderzoeken moeten dan ook klaar zijn.

Fietsvriendelijke Korreweg

De gemeenteraad besloot tegelijkertijd om de variant Fietsstraat Korreweg, waar auto’s, bussen en fietsers de rijbaan delen, als uitgangspunt te nemen voor de verdere uitwerking. In het najaar van 2018 organiseert de gemeente een expertmeeting over de verkeersveiligheid en fietscomfort van een Fietsstraat. Ook komen er werksessies met omwonenden en belanghebbenden over het ontwerp van de Fietsstraat. Op basis van de uitkomsten van de expertmeeting zal moeten blijken of de Fietsstraat daadwerkelijk de meest optimale fietsvriendelijke variant is voor de Korreweg.

Impressie van Fietsstraat Korreweg Impressie van Fietsstraat Korreweg

Nieuwe brug over Van Starkenborghkanaal

Daarnaast besloot de raad voor de uitvoering van verkeersmaatregelen in de Oosterhamrikzone op basis van een verkeersplan en over de beoogde plek van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Deze nieuwe brug voor auto’s, bussen en fietsen komt in het verlengde van de Vinkenstraat en is op termijn nodig voor de hogere schepen die via het Van Starkenborghkanaal gaan varen.  

Nieuwe onderzoeken

De raad wil een haalbaarheidsonderzoek naar een circulatieplan, waarbij de stad is opgedeeld in verschillende sectoren en doorgaand verkeer door de stad geweerd wordt. Doel van een ciculatieplan is dat het autogebruik afneemt en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer nog verder stijgt. Het onderzoek moet de voor- en nadelen en daarmee de haalbaarheid inzichtelijk maken. Begin 2019 moet de opzet voor het onderzoek aan de raad voorgelegd worden door het college van B&W, zodat gelijktijdig met het vervolgvoorstel voor de Splitsingsvariant een besluit genomen kan worden over de haalbaarheid en wenselijkheid.

Ook wil de raad meerdere scenario’s voor meer duurzame vormen van mobiliteit in dit deel van de stad uitgewerkt zien, op basis van een analyse van de toekomstige vraag. De raad denkt daarbij aan combinaties van mobiliteitsvormen, slimme technologieën en het versterken van ‘hubs’. 

Aanvullende plannen

In de vervolgfase van de uitwerking van de nieuwe auto- en busverbinding en voor de fietsvriendelijke Korreweg is een aantal extra onderzoeken en aanvullende plannen nodig. Zo komt er een second opinion op het gebied van lucht en geluid, een plan voor het opvangen van het verlies aan parkeerplaatsen in de Oosterparkwijk en de Professorenbuurt, inrichtingsplannen met maatregelen voor een veilige woon- en leefomgeving, een groenplan en komt er een ontwerp voor de fietsroute langs de huidige busbaanbrug.

Samen met bewoners

De verdere uitwerking gebeurt in samenspraak met de omgeving. In het najaar start een aantal werkgroepen. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden. De raad heeft het college van B&W ook opgeroepen om zich in te spannen bewonersorganisatie Oosterparkwijk weer aan tafel te krijgen en met de bewoners van de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal in gesprek te gaan over de inrichting van de kade.

Meer weten

De aangenomen moties zijn in de Bibliotheek opgenomen. Het verslag van de gemeenteraadsvergadering kunt u hier ook downloaden. 

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

  1. K. Vaak

    09:56 19 aug 2018

    Quote: De gemeenteraad besloot tegelijkertijd om de variant Fietsstraat Korreweg, waar auto’s, bussen en fietsers de rijbaan delen.

    Nou geweldig. Iedereen (auto's EN fietsen) die elkaar in de weg zitten omdat er verschillende snelheden zijn. Zal er vast veiliger op worden. Wie bedenkt dit? Net zoals de zaagmuldersweg, ik voel mij daar behoorlijk onveilig als fietser zijnde met de auto's en bussen die langs racen. En vaak rakelings langs je heen omdat ze niet willen wachten op een tegemoetkomende auto. En de korreweg is een stukje drukker qua fietsverkeer. Of offeren jullie de fietsers maar op in de hoop dat motorverkeer daardoor vanzelf langzamer gaan rijden?

    1. Niels (communicatiemanager)

      15:07 20 aug 2018

      Dag,
      Als de nieuwe autoverbinding langs de Oosterhamrikkade er komt, dan neemt het aantal auto's op de Korreweg flink af. Op de fietspaden langs de Korreweg rijden inderdaad veel fietsers. Iedere dag ongeveer 15.000. Doordat er minder auto's rijden kunnen de fietsers ook de rijbaan. De auto is er dan 'te gast'. Fietsers krijgen daardoor meer ruimte, meer comfort en meer veiligheid.
      Meer informatie hier: https://bit.ly/2MEuyYn en hier: https://bit.ly/2L8CsVe

      1. K. Vaak

        10:10 21 aug 2018

        Bedankt voor de reactie. En ebikes, scooters en racefietsen dan? Vooral scooters en racefietsen maken het niet veiliger. En dan ook nog in tegengestelde richting langs elkaar heen zonder afbakening.

        Ala als het motorverkeer flink gaat afnemen (bus ook, dacht het niet?) maar al het overige verkeer lijkt mij onverminderd druk blijven.

        Het voelt als een experiment in de hoop dat het goed gaat aflopen qua veiligheid. Een beetje het idee van de oversteek bij de Eikenlaan maar dan in het groot wat ook op een fiasco is uitgelopen. Of zijn er in Nederland praktijkvoorbeelden met dit type verkeersstromingen en de hoeveelheid verkeersbewegingen?

        1. Niels (communicatiemanager)

          11:29 21 aug 2018

          Alle verkeer maakt gebruik van de fietsstraat. Ook de bussen. De rijbaan is in totaal 7 meter breed. De inrichting van de Korreweg en de directe omgeving maakt duidelijk dat de fiets hoofdgebruiker is en de auto te gast.
          Uit de praktijk blijkt dat bij een inrichting als Fietsstraat, auto’s ongeveer 20 km per uur rijden. Alle zijstraten van de Korreweg worden aangesloten als inritten. De rotonde bij de J.C. Kapteynlaan blijft bestaan in het voorliggende ontwerp, net als de voorrangsregels. Ook op de rotonde krijgt het asfalt de herkenbare rode kleur. De vorm en inrichting van deze kruising is nog wel een opgave voor de vervolgfase. De verdere uitwerking van de plannen doen we samen met omwonden en belanghebbenden.

          Er is in Nederland op verschillende plekken ervaring opgedaan met fietsstraten. Ook in Groningen, in de Bessemoerstraat (de situatie is wel anders dan de Korreweg). Bijvoorbeeld het CROW fietsberaad (kenniscentrum) heeft er in 2016 een nota over gepubliceerd: https://bit.ly/2B7WZsd

          Overigens is het nog wel goed te weten dat we in het najaar nog een expert meeting organiseren voor de gemeenteraad over de verkeersveiligheid en het fietscomfort van een Fietsstraat. Op basis van de uitkomsten van de expertmeeting moeten blijken of de Fietsstraat daadwerkelijk de meest optimale fietsvriendelijke variant is voor de Korreweg.

          1. Harry

            16:24 24 aug 2018

            Beste Niels,
            Het aantal auto’s op de Korreweg mag in aantal afnemen, het verkeer dat de Korreweg kruist neemt volgens de berekeningen van de gemeente sterk toe met een nieuwe autoverbinding langs de Oosterhamrikkade. Is het niet zo dat kruisend verkeer vele malen meer ongevallen veroorzaakt dan langsverkeer?
            Er wordt gekozen om all inritten van zijstraten via de Korreweg te laten verlopen. Dat betekent dat het bestemmingsverkeer (waarschijnlijk ergens tussen de 1500-2500 voertuigen), dat volgens de gemeente gebruik gaat maken van de nieuwe ontsluitingsweg eerst via een kruising de Korreweg op moet rijden om vervolgens een zijstraat in te rijden. Is het voor de veiligheid van fietsers en automobilisten wel een veilige keuze?
            Het is jammer dat de auto steeds “gast” wordt genoemd en de fietser bijna als heilig wordt verklaard. We mogen ook best benoemen dat een deel van de 15000 (brom)fietsers behoorlijk onveilig weggedrag laten zien. Probeer maar eens veilig over het zebrapad te lopen op weg naar de school of de winkel. Het autoverkeer stopt wel .... Een fietsstraat met langzaam rijdende auto’s zal bij het naderen van een kruisingen (en dat zijn er nog al wat) zowel links als rechts worden ingehaald. Met gescheiden banen is het voor al het verkeer overzichtelijker en nodigt minder onveilig gedrag uit. Welke mogelijkheden heeft de gemeente in de nieuwe situatie om ongewenst verkeersgedrag van fietsers te corrigeren?

            1. K. Vaak

              01:31 29 aug 2018

              Ok, na het lezen van die pdf ben ik wel wat enthousiaster geworden. Dat in Groningen is geen mooi voorbeeld maar die van Utrecht ziet er wel goed uit. Nog wel een paar punten wat ik zo kan bedenken:

              1. De autobussen. Grote logge voertuigen met vaak ongeduldige chauffeurs omdat ze zich aan hun tijden moeten houden. Ik zie weinig mogelijkheden dat ze netjes kunnen inhalen. Als het echt niet mogelijk is deze bussen via een andere route te laten rijden lijkt mij een fietsstraat te druk (vanwege fietsers, ook al gaat het autoverkeer omlaag) en te onveilig op de Korreweg.

              2. Gaan er verkeersdrempels komen? Vanuit het oog van de fietser mag ik hopen van niet. Behoorlijk irritant.

              3. Die rotonde blijft dus? Jammer dat daar geen oplossing voor wordt gevonden. Ik zou dan zeggen een semi rotonde waar het verkeer van de Korreweg voorrang heeft en de andere twee punten wel vanuit een rotonde de weg kunnen vervolgen maar via een uitrit constructie. Lijkt mij veel duidelijker en veiliger voor alle verkeersdeelnemers.

              4. Als we het er toch over hebben. Hoe zit het met de verwachte verkeersintensiteit van de kapteynlaan en de sumatralaan? Want als dat hetzelfde blijft of erger nog gaat toenemen, dan lijkt mij dat het punt bij de rotonde nog meer een probleemgeval gaat zijn dan het nu al is. Stoplichten zie ik liever ook niet.

  2. Jan Landman

    20:23 11 jul 2018

    Ik hoop dat er binnen de plannen ook zeker rekening gehouden zal worden met de rolstoelers. Er zijn al weer meerder rolstoelers komen wonen in de buurt/

    1. Elise (communicatieadviseur)

      09:36 12 jul 2018

      Dag Jan, bedankt voor de reactie! Ik heb uw suggestie doorgezet naar de persoon die zich bezighoudt met de verdere uitwerking van het ontwerp.

  3. Marria

    14:30 2 jul 2018

    Graag een betere datering: woensdagavond kan bijna altijd zijn... :-(

    1. Elise (communicatieadviseur)

      14:35 2 jul 2018

      Hoi Marria, dank voor je oplettendheid! Ik heb de datum in het nieuwsbericht aangepast.

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt