Gemeenteraad besluit: variant Splitsing verder uitwerken, nieuwe opdrachten voor B&W

28-06-2018

4 reacties
 • Nieuws
Gemeenteraad besluit: variant Splitsing verder uitwerken, nieuwe opdrachten voor B&W

De gemeenteraad heeft woensdagavond 27 juni 2018 besloten dat de variant Splitsing als voorkeursvariant verder wordt uitgewerkt. De twee andere varianten, Bundeling en Circuit, vallen daarmee definitief af. De gemeenteraad heeft aan het besluit een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo komt er een haalbaarheidsonderzoek naar een grootschalig verkeerscirculatieplan binnen de gehele ringweg van Groningen. Ook wil de raad meer duurzame vormen van mobiliteit in dit deel van de stad onderzocht zien.

Variant Splitsing gaat uit van een nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad, het UMCG en de oostelijke ringweg langs de Oosterhamrikkade noordzijde. De bussen die nu via de busbaan naar Kardinge rijden, krijgen ook een nieuwe route. Bussen gaan dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat. Het raadsbesluit is nog geen definitief besluit over de aanleg van de nieuwe autoverbinding. Daarvoor is nog anderhalf tot twee jaar nodig. De aanvullende onderzoeken moeten dan ook klaar zijn.

Fietsvriendelijke Korreweg

De gemeenteraad besloot tegelijkertijd om de variant Fietsstraat Korreweg, waar auto’s, bussen en fietsers de rijbaan delen, als uitgangspunt te nemen voor de verdere uitwerking. In het najaar van 2018 organiseert de gemeente een expertmeeting over de verkeersveiligheid en fietscomfort van een Fietsstraat. Ook komen er werksessies met omwonenden en belanghebbenden over het ontwerp van de Fietsstraat. Op basis van de uitkomsten van de expertmeeting zal moeten blijken of de Fietsstraat daadwerkelijk de meest optimale fietsvriendelijke variant is voor de Korreweg.

Impressie van Fietsstraat Korreweg Impressie van Fietsstraat Korreweg

Nieuwe brug over Van Starkenborghkanaal

Daarnaast besloot de raad voor de uitvoering van verkeersmaatregelen in de Oosterhamrikzone op basis van een verkeersplan en over de beoogde plek van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Deze nieuwe brug voor auto’s, bussen en fietsen komt in het verlengde van de Vinkenstraat en is op termijn nodig voor de hogere schepen die via het Van Starkenborghkanaal gaan varen.  

Nieuwe onderzoeken

De raad wil een haalbaarheidsonderzoek naar een circulatieplan, waarbij de stad is opgedeeld in verschillende sectoren en doorgaand verkeer door de stad geweerd wordt. Doel van een ciculatieplan is dat het autogebruik afneemt en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer nog verder stijgt. Het onderzoek moet de voor- en nadelen en daarmee de haalbaarheid inzichtelijk maken. Begin 2019 moet de opzet voor het onderzoek aan de raad voorgelegd worden door het college van B&W, zodat gelijktijdig met het vervolgvoorstel voor de Splitsingsvariant een besluit genomen kan worden over de haalbaarheid en wenselijkheid.

Ook wil de raad meerdere scenario’s voor meer duurzame vormen van mobiliteit in dit deel van de stad uitgewerkt zien, op basis van een analyse van de toekomstige vraag. De raad denkt daarbij aan combinaties van mobiliteitsvormen, slimme technologieën en het versterken van ‘hubs’. 

Aanvullende plannen

In de vervolgfase van de uitwerking van de nieuwe auto- en busverbinding en voor de fietsvriendelijke Korreweg is een aantal extra onderzoeken en aanvullende plannen nodig. Zo komt er een second opinion op het gebied van lucht en geluid, een plan voor het opvangen van het verlies aan parkeerplaatsen in de Oosterparkwijk en de Professorenbuurt, inrichtingsplannen met maatregelen voor een veilige woon- en leefomgeving, een groenplan en komt er een ontwerp voor de fietsroute langs de huidige busbaanbrug.

Samen met bewoners

De verdere uitwerking gebeurt in samenspraak met de omgeving. In het najaar start een aantal werkgroepen. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden. De raad heeft het college van B&W ook opgeroepen om zich in te spannen bewonersorganisatie Oosterparkwijk weer aan tafel te krijgen en met de bewoners van de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal in gesprek te gaan over de inrichting van de kade.

Meer weten

De aangenomen moties zijn in de Bibliotheek opgenomen. Het verslag van de gemeenteraadsvergadering kunt u hier ook downloaden. 

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Jan Landman

  20:23 11 jul 2018

  Ik hoop dat er binnen de plannen ook zeker rekening gehouden zal worden met de rolstoelers. Er zijn al weer meerder rolstoelers komen wonen in de buurt/

  1. Elise (communicatieadviseur)

   09:36 12 jul 2018

   Dag Jan, bedankt voor de reactie! Ik heb uw suggestie doorgezet naar de persoon die zich bezighoudt met de verdere uitwerking van het ontwerp.

 2. Marria

  14:30 2 jul 2018

  Graag een betere datering: woensdagavond kan bijna altijd zijn... :-(

  1. Elise (communicatieadviseur)

   14:35 2 jul 2018

   Hoi Marria, dank voor je oplettendheid! Ik heb de datum in het nieuwsbericht aangepast.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt