Een ‘robuust’ verkeersnetwerk? Wat is dat?

04-04-2018

5 reacties
 • Uitgebreid thema-artikel
Een ‘robuust’ verkeersnetwerk? Wat is dat?

Verkeerskundigen hebben zo hun eigen jargon. Zo gaat het bij de Oosterhamrikzone vaak over een ‘robuust verkeersnetwerk’. Verkeerskundige Jeanet Halsema van Aanpak Oosterhamrikzone legt uit wat dat is.

Volgens de dikke Van Dale betekent robuust ‘stevig gebouwd’. Maar wat bedoelen jullie verkeerskundigen ermee?

Een robuust verkeersnetwerk heeft het vermogen om extra verkeer te verwerken als dat nodig is. Het ligt niet direct plat bij een verstoring. Je kunt ook zeggen dat het een flexibel verkeersnetwerk is. Er zijn alternatieven.

Waarom is dat zo belangrijk?

Dat heeft te maken met bereikbaarheid en betrouwbaarheid. Verkeersdeelnemers willen graag een goede inschatting kunnen maken van hun reistijd. Ze willen niet direct vastlopen als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld bij een ongeluk. Als het verkeerssysteem niet robuust is, gaan mensen andere routes zoeken, bijvoorbeeld door woonstraten. Dat willen we niet. Daarom willen we dat het verkeerssysteem goed functioneert, robuust is.

Is op dit moment het verkeerssysteem rond de Oosterhamrikzone robuust?

Nee, nu niet, en zonder ingrijpen in de toekomst zeker niet. De stad blijft groeien, de regio is steeds meer afhankelijk van de voorzieningen in en rondom de binnenstad. Ook in dit deel van de stad staan veel woningbouwplannen op stapel. Er komen extra woningen in de Eemskanaalzone, bij het Damsterdiep, rond het UMCG en de Oosterparkwijk. De druk op de bestaande knelpunten neemt toe.

Welke knelpunten zijn dat?

Voor ons gebied zijn de kruispunten op de Europaweg het grootste probleem. Daar staat het verkeer vaak vast. Op het kruispunt met het Damsterdiep komt het verkeer vanaf het Damsterdiep samen met het verkeer vanaf de zuidelijke ringweg en de Europaweg. We hebben hier veel op gepuzzeld, maar met de huidige wegen kunnen we dit niet oplossen. Er moet iets gebeuren. Aan de noordkant bij de Bedumerweg geldt hetzelfde.

Heeft de gemeente ook gekeken naar andere oplossingen in plaats van een nieuwe autoverbinding? De gemeente kan bijvoorbeeld ook investeren in het openbaar vervoer en de fiets.

Zeker, maar de winstmarge daarvan is beperkt, omdat we al heel veel op dit gebied doen. Het helpt wel iets, maar het is niet voldoende. We blijven daar ook onverminderd op inzetten. Het verbeteren van de busverbindingen, het vergroten van het aantal P+R plaatsen en meer ruimte voor de fiets op de Korreweg dragen daar aan bij.

Het college van B&W heeft voor de Oosterhamrikzone gekozen voor de variant Splitsing. Zorgt dit voor een robuust verkeersnetwerk?

Ja, al is deze variant op dit punt niet onderscheidend ten opzichte van de andere twee varianten. Ook de varianten Bundeling en Circuit zouden leiden tot een robuust netwerk. De nieuwe autoverbinding met de oostelijke ringweg is een alternatief voor de genoemde knelpunten. Daar waar nu een goede schakel tussen de Bedumerweg en Damsterdiep naar de oostelijke ringweg ontbreekt. Hierdoor neemt de druk op onder andere het kruispunt Damsterdiep-Petrus Campersingel af.

Goed, we hebben dus geleerd: een ‘robuust’ verkeersnetwerk is een verkeersnetwerk dat nu en in de toekomst het verkeer goed kan opvangen en tegen een stootje kan.

Zo is het.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Menno

  10:34 23 apr 2018

  Klopt. Om te voorkomen dat mensen alleen bij incidenten een alternatieve route zoeken door woonstraten, wil de gemeente blijkbaar liever permanent verkeersroutes door woonstraten aanleggen. Niet alleen langs de Oosterhamrikkade zelf, maar vooral ook de bijbehorende wijkontsluitingswegen. Dat 'willen we' blijkbaar.

  Ik ben ook benieuwd hoe 'robuust' het kruispunt Oosterhamrikkade (13.100 auto's) - J.C. Kapteynlaan (13.000 auto's) zal worden. Lijkt mij een grotere 'uitdaging' dan het veel ruimere kruispunt Damsterdiep-Petrus Campersingel.

  1. Jeanet (adviseur verkeer)

   14:55 23 apr 2018

   Hoi Menno, de nieuwe autoverbinding zorgt niet alleen dat het netwerk robuust is in het geval van incidenten, maar het is ook een goed alternatief in de drukke spitsen en op andere momenten op de dag. In plaats van dat al het verkeer via de Europaweg en de Petrus Campersingel naar het oosten van de stad rijdt, biedt de nieuwe autoverbinding een alternatieve route. Simpel gezegd wordt het verkeer dan beter verdeeld over de ring. De autoverbinding is niet alleen voor verkeer tussen de ring en de binnenstad, verkeerscijfers laten zien dat een groot deel van de gebruikers een eindbestemming of vertrekpunt hebben in de aangrenzende wijken.

   De kruispunten bij het Wouter van Doeverenplein worden in de plannen T-splitsingen voor autoverkeer. Deze worden dus simpeler dan in de huidige situatie. Vanaf de Oosterhamrikkade noordzijde (ten westen van J.C. Kapteynlaan) en de E. Thomassen à Thuessinklaan is het niet meer mogelijk op het Wouter van Doeverenplein te komen. De afgelopen maanden hebben we door middel van een verkeersplan uitgezocht dat het verkeerssysteem functioneert.

 2. Harry

  17:27 21 apr 2018

  Elke extra ontsluitingweg richting het centrum maakt het wegennet robuuster, maar genereert ook extra verkeer, extra overlast en vermindert de leefbaarheid in de stad. Een mooi voorbeeld geven de voorspellingen rondom de Oosterhamrikkade. Weegt een robuust netwerk op tegen de grote hoeveelheid nadelen en de uiterst minimale verbetering?

  Wie de cijfers vergelijkt tussen het referentiekader 2030 en de ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade ziet dat:
  - de ontsluitingsweg significant meer verkeersbewegingen genereert,
  - de ontsluitingsweg zichtbaar meer gevaarlijke knelpunten oplevert,
  - de ontsluitingsweg meer van het gevaarlijke fijn- en ultrafijnstof produceert
  - de ontsluitingsweg meer geluidsoverlast geeft
  - de ontsluitingsweg ten koste gaat van de leefbaarheid langs de Oosterhamrikkade en in de aanliggende wijken
  - de ontsluitingsweg zeker geen positieve impuls is voor de aanliggende wijken
  - de ontsluitingsweg eerst veel groen doet verdwijnen en dat er 15-20 jaar gewacht moet worden voordat de bomen op het huidige niveau zijn
  - de ontsluitingsweg een uiterst minimale verbetering teweeg gaat brengen
  - de ontsluitingsweg enkele 10-tallen miljoenen euro’s gaat kosten

  Zonder ontsluitingsweg gaat het met Groningen beter dan met. Laten we eerst het effect van de ringweg Zuid afwachten dit al de doorstroming gaan verbeteren en laten we een reeks andere “kleine” verbeteringen aanbrengen, dan kunnen we van de Oosterhamrikkade een echte groene en recreatieve kade maken.

  1. Jeanet (adviseur verkeer)

   14:56 23 apr 2018

   Hoi Harry, bedankt weer voor je reactie. In de plannen voor de Oosterhamrikzone houden we rekening met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Door de aanpassingen van de zuidelijke ringweg neemt de druk op onder andere de Europaweg alleen maar meer toe. Met de plannen voor de nieuwe autoverbinding bieden we verkeer dat in het oosten van de stad moet zijn een alternatieve route vanaf de ringweg. Daarmee ontstaat op de Europaweg en de Petrus Campersingel ruimte voor verkeer dat nu als sluipverkeer door de wijken rijdt.

   Voor de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de voorkeursvariant voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding. Als het besluit is genomen, werken we aan de verdere invulling.

   1. Harry

    10:23 6 mei 2018

    Dag Jeanet,

    Een nieuwe ontsluitingswegen helemaal niet nodig!

    Bij de aanpak Ring Zuid (website) staat letterlijk “Het plan zorgt voor een grotere capaciteit van de zuidelijke ringweg. Daardoor kan de weg de toename van het verkeer gemakkelijker verwerken.”

    Een krachtiger argument om (nu) geen een extra ontsluitingsweg (Oosterhamriktracé) af te dwingen staat in het Achtergronddocument Verkeer Planuitwerking (Mimisterie van Infrastructuur en Milieu, februari 2017):
    “Op het onderliggend wegennet treedt er een verschuiving op van verkeersstromen: door de volledige aansluiting van de Zuidelijke Ringweg op de Europaweg kan deze aansluiting voor verkeer vanuit en naar het oosten gebruikt worden om de stad in te
    gaan of te verlaten. Hierdoor wordt de Europaweg te noorden van de Zuidelijke Ringweg iets drukker. Daarentegen wordt het deel van de Europaweg ten zuiden van de Zuidelijke Ringweg hierdoor fors rustiger. Ook op de andere oostelijke toe- gangswegen (Sontweg, Damsterdiep) wordt het rustiger.”

    Er wordt niets geschreven over een “noodzakelijk” Oosterhamriktracé en dat zou je wel verwachten bij dit megaproject. Sterker nog! Dit ontkracht zelfs de belangrijkste argumenten om een derde ontsluitingsweg te willen hebben!

    De gemeente Groningen geeft haar inwoners de indruk dat de Ringweg Zuid en het Oosterhamriktracé twee gescheiden projecten zijn en dat terwijl er een duidelijke relatie aanwezig is ten nadele van een nieuw ontsluitingsweg. Waarom wordt er zowel bij de aanpak Ringweg Zuid en Aanpak Oosterhamriktracé geen enkel woord geschreven over de onderlinge relatie en de positieve en negatieve effecten?

    Ik hoop dat de gemeente op een volledig onderzoek een besluit neemt dat zoveel nadelige impact op de aangrenzende wijken. (Hoeveel kinderen, ouderen en alles wat daar tussen zit hebben deze wijken? Dit is een groot deel van de populatie van onze stad.) Op grond van onvolledig onderzoek (met discutabele cijfers en te positieve impressies) heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen, ook nu met de keuze voor de variant (de cijfers laten amper positieve effecten meer zien en de eerste impressies zijn inmiddels verbleekt) lijkt het onderzoek nog steeds niet volledig. Met nog een besluit ten gunste van een niet nodige ontsluitingsweg dreigt de gemeenteraad nog dieper in de fuik te belanden en wordt terugzwemmen alleen maar moeilijker. Er is meer onderzoek nodig om een goede afweging te kunnen maken en praktijkervaring opdoen met de nieuwe Ringweg Zuid moet hierin mee worden genomen. Ook in 2030 kan de stad Groningen nog steeds besluiten of er een derde oostelijke ontsluitingsweg nodig is.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt