Deskundigen aan de slag met Oosterhamrikzone

27-06-2017

geen reacties
Deskundigen aan de slag met Oosterhamrikzone

Advies- en ingenieursbureau Sweco uit Groningen gaat de uitwerking van de plannen voor de Oosterhamrikzone begeleiden en uitvoeren. Daarvoor heeft Sweco een plan van aanpak voor het onderzoek en de ontwerpen gemaakt waarin de verschillende onderdelen van Aanpak Oosterhamrikzone aan bod komen, waaronder de nieuwe auto-, bus en fietsverbinding en het fietsvriendelijker maken van de Korreweg.

Sweco gaat samenwerken met Lola Landscape Architects, die in 2015/2016 het ruimtelijk onderzoek hebben gedaan. Beide bureaus hebben ervaring met infrastructurele projecten in Groningen zoals Aanpak Ring Zuid en de verbetering van het fietspad door park Selwerd (Sweco) en de visie voor de binnenstad (Lola).

De kern van het plan dat Sweco en Lola hebben gemaakt, bestaat uit een manier waarop onderzoek en ontwerp samen met de omgeving gebeurt. Zo worden de drie varianten voor de auto- en busverbinding uitgewerkt, waarbij ook de effecten voor de omgeving in beeld worden gebracht en beoordeeld. Voor de Korreweg wordt een meer fietsvriendelijke inrichting bedacht. Sweco gaat met vertegenwoordigers van belangenorganisaties onderzoeken hoe het verkeer in het stadsdeel goed geleid kan worden.

Het belangrijkste speerpunt in de uitwerking van het onderzoek en het ontwerp is dat in samenhang wordt gewerkt. Bewoners met belangstelling kunnen in werkgroepen hun input leveren en op die manier meedenken en meedoen. De uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld vormen de basis voor de aanpak.

Op dinsdag 11 en donderdag 13 juli organiseert Aanpak Oosterhamrikzone inloopbijeenkomsten voor de omgeving. Deze vormen de aftrap voor het onderzoek en het ontwerp. Van beide bureaus zijn deskundigen aanwezig om uitleg te geven over de aanpak. Bewoners ontvangen hiervoor huis-aan-huis een uitnodiging.

Foto: directeur Ruimtelijk Beleid en Ontwerp Alfred Kazemier van de gemeente Groningen met commercieel directeur Evert Jan van Nijen van Sweco.

 

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt