“De Oosterhamrikzone is een mooie plek die meer liefde verdient.”

27-10-2017

3 reacties
 • Uitgebreid thema-artikel
“De Oosterhamrikzone is een mooie plek die meer liefde verdient.”

Aanpak Oosterhamrikzone draait vooral om een nieuwe verbinding voor auto’s, bussen en fietsers tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad. Een belangrijke vraag daarbij is hoe het gebied wordt ingericht. Ruimtelijke kwaliteit, zo noemen we dat ook wel. Om die ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en te verbeteren, werken we samen met LOLA Landschapsarchitecten uit Rotterdam. Het woord is aan Cees van der Veeken, projectleider vanuit LOLA.

Vertel Cees, hoe zijn jullie bij Aanpak Oosterhamrikzone beland?

“De Oosterhamrikzone is voor ons bekend terrein. Ons bureau hebben we gewerkt aan een voorstudie voor deze nieuwe verbinding. Samen met verkeerskundigen van de gemeente hebben we vrijwel alle mogelijke opties voor deze verbinding verkend. Ons werk is om iets nieuws aantrekkelijk en groen in te richten of slimme aanpassingen te doen aan de bestaande situatie. Voor de Oosterhamrikzone geldt natuurlijk dat hier naast een nieuwe verbinding, ook ruimte moet zijn om te verblijven en te recreëren. Een belangrijk uitgangspunt is het we groen zoals bomen, struiken en planten willen toevoegen, beter zicht op en gebruik van het water, aantrekkelijke wandelpaden en nieuwe verbindingen tussen de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk.”

Wat is dan precies jullie rol in het project?

“Als landschapsarchitecten proberen wij vorm te geven aan nieuw groen en voorzieningen in de Oosterhamrikzone, naast de nieuwe verbinding. Met andere woorden houden ons bezig met de vraag hoe dit plan een andere omgeving mogelijk maakt voor de mens. De Oosterhamrikzone is een ingewikkeld dossier voor de stad. De nieuwe autoverbinding goed is voor de stad, maar kan grote gevolgen hebben voor sommige omwonenden. Wij willen die negatieve effecten zo veel mogelijk beperken door met creatieve adviezen tot de beste oplossing voor ruimtelijke kwaliteit te komen.”

Hoe ziet dat er voor de Oosterhamrikzone uit?

“Wij willen van de Oosterhamrikzone een groene verbinding maken. Op die manier wordt de  Oosterhamrikkade de verbindende factor tussen de bestaande parken en plantsoenen in de buurt. Voor de herinrichting van de Korreweg geldt dat we voor een nieuwe uitstraling gaan die bijdraagt aan de verkeersveiligheid en het woonplezier. Dat klinkt misschien nog wat vaag. We zijn er hard op aan het studeren over hoe dat er in de praktijk uit komt te zien. We houden rekening met bijzonder veel technische en verkeerskundige randvoorwaarden, maar ook met de wensen van omwonenden en de geschiedenis van het gebied. De beste ideeën doen we op door met veel bewoners te spreken.”

De buurt kan in dit project op verschillende manieren meedenken met de plannen. Wat is je daarin opgevallen?

“Allereerst vind ik het bijzonder dat de buurt zo vroeg in dit complexe ontwerpproces meepraat. Het valt me op dat de mensen betrokken zijn bij hun buurt en bij wat er staat te gebeuren. Voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit in de buurt, hebben we leuke ideeën gehoord. Denk bijvoorbeeld aan fraaiere kades langs het Oosterhamrikkanaal. Dat zijn ideeën die ik graag wil terugbrengen, maar we proberen reëel te zijn in onze verwachtingen.” 

Welke uitdagingen en kansen zie jij in het project?

“Een van de uitdagingen is hoe we de beschikbare ruimte vriendelijker kunnen maken voor de trage mens en tegelijkertijd ruimte beiden voor de snelle mens. Een stad is eigenlijk een plek waar zo veel mogelijk mensen bij elkaar op een hoopje willen zitten, dus moeten we met goed ontwerp de beschikbare ruimte optimaal benutten. De grootste uitdaging is het maken van een helder verhaal en een duidelijke structuur. Ik zie graag dat zowel de Korreweg als de Oosterhamrikkade behalve verkeersruimtes ook logische en aantrekkelijke recreatieve routes worden vanuit de binnenstad naar het buitengebied en andersom. Dat is niet eenvoudig, want in sommige varianten is de ruimte zeer beperkt.”

Wanneer is het Aanpak Oosterhamrikzone voor jullie geslaagd?

“Wij zijn tevreden als onze best mogelijke ontwerpoplossing gebouwd kan worden én dat mensen ook gebruik maken van de plekken die wij maken. Er zijn meer zaken die ik daarbij essentieel vind, zoals verkeersveiligheid en gebruiksvriendelijkheid. We zijn op dit moment nog alle opties aan het afwegen en we weten dat er geen oplossingen zonder nadelen zijn, zoals vaak bij grote verkeersprojecten in de stad. Aan ons de taak daar genoeg voordelen tegenover te stellen.”

Hoe zit het met de ruimtelijke kwaliteit in Groningen?

“Groningen is een prachtige stad die zowel in architectuur als in openbare ruimte investeert. De binnenstad is leefbaar en relatief groot met aantrekkelijke woonwijken dichtbij het centrum. Helemaal als je dat met de Randstad vergelijkt. Groningen is geïnteresseerd in de collectieve kwaliteit van openbaar vervoer, groen en stadsleven. De stad heeft veel mooie en prominente plekken die meer liefde verdienen. De Oosterhamrikzone vind ik daar een van.”

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Harry

  21:16 31 mei 2018

  Dag Elise,
  Helaas schetsen de sfeerimpressies een rustige zondagmiddag in een zomervakantie eind jaren 80 in de vorige eeuw. Zou een realistische schets (dit is vaker aangegeven bij de projectgroep) niet eerlijker zijn richting bewoners van de wijken en de gemeenteraad? Er wordt ontzettend veel aandacht besteed aan het mooier maken van het Oosterhamriktracé dan in werkelijkheid mogelijk is. Komt er op korte termijn nog een schets met de te verwachten verkeersdrukte in de bijv. de spits. Daarvoor wordt tenslotte de nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Aan zoethouders hebben de wijkbewoners en de gemeenteraad niets.

  Wat betreft de keuze in bomen en ander groen, zou ik dit vooral aan de kadebewoners overlaten. Als de ontsluitingsweg er komt is dit wel het minste wat de gemeente kan doen.

  Dank overigens voor je vriendelijke antwoord.

 2. Harry

  22:02 15 mei 2018

  Wie de foto’s van de Oosterhamrikkade bekijkt van voor het bestaan van de busbaan ziet dat er een mooie, brede en groene verbinding met de binnenstad is geweest. Dit heeft men 35 jaar geleden gerooid om een route te creëren voor de busbaan. Destijds heeft men enkele bomen gepoot om meer afscheiding te creëren met het asfalt. Je herkent deze bomen doordat zij nog kleiner zijn. Met de transformatie van een verwaarloosde bedrijventerreintjes naar vooral kleine appartementen voor (studerende) jongeren heeft de afgelopen jaren opnieuw veel groen doen verdwijnen. De gemeente wil het laatste kapitale groen laten rooien om nog meer verstening mogelijk te maken. Ter compensatie van deze asfaltering en het vele verkeer dat de gemeente (en het UMCG) graag ziet komen, belooft de gemeente dat de Oosterhamrikkade een nieuwe “ecologische” groene kade gaat worden. Het plan: het plaatsen van meer bomen dan er nu staan. Dat is erg mooi voor de bewoners die over 35 jaar aan de Oosterhamrikkade wonen als de bomen tot dezelfde omvang zouden kunnen groeien. Maar kunnen deze bomen wel tot dezelfde omvang groeien? De geschetste tekeningen van de noordzijde wekken de indruk van wel, maar wie goed kijkt ziet dat de verhoudingen op de tekeningen niet correct zijn en een verkeerd beeld weergeven. De bomen staan dicht op de weg en kunnen voor hinder zorgen. De takken moeten hoog beginnen aan de stam en mogen niet over de straat gaan hangen. De bomen gaan waarschijnlijk naar het model van een cypres gesnoeid worden. (Zie de bomen langs de Korreweg.) Hoe kijkt de gemeente naar de groene kade die de Oosterhamrikkade ooit was en hoe die zou moeten worden? De Noordzijde nu tweemaal groen moeten inleveren ten gunste van busverkeer en verstening, moet er nu nogmaals groen worden ingeleverd ten gunste van het autoverkeer? Is er over 35 jaar een prachtige boom te zien of is het een dikke stam met een kruintje!

  1. Elise (communicatieadviseur)

   15:14 23 mei 2018

   Hoi Harry, bedankt voor je reactie! We begrijpen je zorgen. In exacte technische tekeningen is onderzocht of het wegprofiel mogelijk is en of er voldoende ruimte is voor een boom om zich te ontwikkelen. Die tekeningen laten zien dat dat het geval is en dat bomen voldoende kunnen groeien. De artistimpressies zijn een verbeelding van de technische tekeningen en geen exacte weergave. De impressies geven een sfeerbeeld van hoe het eruit zou kunnen komen te zien.

   We streven naar het aanplanten van oudere en grotere bomen dan gebruikelijk bij het planten van bomen. De opgave aan de gemeente is te zoeken naar de balans tussen het snel aangroeien van een jong exemplaar waardoor er eerder een grote boom staat en een oudere boom die al groot is, maar moeizamer op gang komt op zijn nieuwe plek. Dit hangt deels af van de boomsoort die geplant wordt en wat kwekerijen aanbieden op dat moment. We kunnen op dit moment nog geen uitspraken doen over welke soort boom het wordt, hoe hoog deze is en wat de stamdiameter is op het moment van plaatsen.

   In het verleden werd er weinig tot geen aandacht gegeven aan de ondergrondse groeimogelijkheden van bomen in de stad. Tegenwoordig besteedt de gemeente hier wel veel aandacht aan door te zorgen voor voldoende doorwortelbare ruimte, voldoende voeding, ondergrondse luchtslangen zodat de wortels zo veel mogelijk zuurstof krijgen en drainages onder in de plantsleuf om wateroverlast te voorkomen. De boomsoort waarvoor de gemeente kiest zal onder deze omstandigheden goed doorgroeien zodat er over 35 jaar een echte boom staat met een dikke stam en een echt bijpassende kruin. Met andere woorden: de eisen die vandaag de dag worden gesteld aan het planten van bomen in de stad zijn wezenlijk anders dan de eisen uit het verleden. Het geschetste groene beeld is om die reden realiseerbaar.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt