“De Oosterhamrikzone is een mooie plek die meer liefde verdient.”

27-10-2017

geen reacties
  • Uitgebreid thema-artikel
“De Oosterhamrikzone is een mooie plek die meer liefde verdient.”

Aanpak Oosterhamrikzone draait vooral om een nieuwe verbinding voor auto’s, bussen en fietsers tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad. Een belangrijke vraag daarbij is hoe het gebied wordt ingericht. Ruimtelijke kwaliteit, zo noemen we dat ook wel. Om die ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en te verbeteren, werken we samen met LOLA Landschapsarchitecten uit Rotterdam. Het woord is aan Cees van der Veeken, projectleider vanuit LOLA.

Vertel Cees, hoe zijn jullie bij Aanpak Oosterhamrikzone beland?

“De Oosterhamrikzone is voor ons bekend terrein. Ons bureau hebben we gewerkt aan een voorstudie voor deze nieuwe verbinding. Samen met verkeerskundigen van de gemeente hebben we vrijwel alle mogelijke opties voor deze verbinding verkend. Ons werk is om iets nieuws aantrekkelijk en groen in te richten of slimme aanpassingen te doen aan de bestaande situatie. Voor de Oosterhamrikzone geldt natuurlijk dat hier naast een nieuwe verbinding, ook ruimte moet zijn om te verblijven en te recreëren. Een belangrijk uitgangspunt is het we groen zoals bomen, struiken en planten willen toevoegen, beter zicht op en gebruik van het water, aantrekkelijke wandelpaden en nieuwe verbindingen tussen de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk.”

Wat is dan precies jullie rol in het project?

“Als landschapsarchitecten proberen wij vorm te geven aan nieuw groen en voorzieningen in de Oosterhamrikzone, naast de nieuwe verbinding. Met andere woorden houden ons bezig met de vraag hoe dit plan een andere omgeving mogelijk maakt voor de mens. De Oosterhamrikzone is een ingewikkeld dossier voor de stad. De nieuwe autoverbinding goed is voor de stad, maar kan grote gevolgen hebben voor sommige omwonenden. Wij willen die negatieve effecten zo veel mogelijk beperken door met creatieve adviezen tot de beste oplossing voor ruimtelijke kwaliteit te komen.”

Hoe ziet dat er voor de Oosterhamrikzone uit?

“Wij willen van de Oosterhamrikzone een groene verbinding maken. Op die manier wordt de  Oosterhamrikkade de verbindende factor tussen de bestaande parken en plantsoenen in de buurt. Voor de herinrichting van de Korreweg geldt dat we voor een nieuwe uitstraling gaan die bijdraagt aan de verkeersveiligheid en het woonplezier. Dat klinkt misschien nog wat vaag. We zijn er hard op aan het studeren over hoe dat er in de praktijk uit komt te zien. We houden rekening met bijzonder veel technische en verkeerskundige randvoorwaarden, maar ook met de wensen van omwonenden en de geschiedenis van het gebied. De beste ideeën doen we op door met veel bewoners te spreken.”

De buurt kan in dit project op verschillende manieren meedenken met de plannen. Wat is je daarin opgevallen?

“Allereerst vind ik het bijzonder dat de buurt zo vroeg in dit complexe ontwerpproces meepraat. Het valt me op dat de mensen betrokken zijn bij hun buurt en bij wat er staat te gebeuren. Voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit in de buurt, hebben we leuke ideeën gehoord. Denk bijvoorbeeld aan fraaiere kades langs het Oosterhamrikkanaal. Dat zijn ideeën die ik graag wil terugbrengen, maar we proberen reëel te zijn in onze verwachtingen.” 

Welke uitdagingen en kansen zie jij in het project?

“Een van de uitdagingen is hoe we de beschikbare ruimte vriendelijker kunnen maken voor de trage mens en tegelijkertijd ruimte beiden voor de snelle mens. Een stad is eigenlijk een plek waar zo veel mogelijk mensen bij elkaar op een hoopje willen zitten, dus moeten we met goed ontwerp de beschikbare ruimte optimaal benutten. De grootste uitdaging is het maken van een helder verhaal en een duidelijke structuur. Ik zie graag dat zowel de Korreweg als de Oosterhamrikkade behalve verkeersruimtes ook logische en aantrekkelijke recreatieve routes worden vanuit de binnenstad naar het buitengebied en andersom. Dat is niet eenvoudig, want in sommige varianten is de ruimte zeer beperkt.”

Wanneer is het Aanpak Oosterhamrikzone voor jullie geslaagd?

“Wij zijn tevreden als onze best mogelijke ontwerpoplossing gebouwd kan worden én dat mensen ook gebruik maken van de plekken die wij maken. Er zijn meer zaken die ik daarbij essentieel vind, zoals verkeersveiligheid en gebruiksvriendelijkheid. We zijn op dit moment nog alle opties aan het afwegen en we weten dat er geen oplossingen zonder nadelen zijn, zoals vaak bij grote verkeersprojecten in de stad. Aan ons de taak daar genoeg voordelen tegenover te stellen.”

Hoe zit het met de ruimtelijke kwaliteit in Groningen?

“Groningen is een prachtige stad die zowel in architectuur als in openbare ruimte investeert. De binnenstad is leefbaar en relatief groot met aantrekkelijke woonwijken dichtbij het centrum. Helemaal als je dat met de Randstad vergelijkt. Groningen is geïnteresseerd in de collectieve kwaliteit van openbaar vervoer, groen en stadsleven. De stad heeft veel mooie en prominente plekken die meer liefde verdienen. De Oosterhamrikzone vind ik daar een van.”

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Verslag en film hoorzitting dinsdag 6 maart

Op dinsdag 6 maart 2018 hield de gemeenteraad een speciale hoorzitting over Aanpak Oosterhamrikzone. Hier kregen bewoners van de...

geen reacties
  • Wat vindt de buurt?

‘Bewoners hebben het door als ze niet serieus worden genomen’

Jaap de Graaf (59) woont in de Pioenstraat en is bestuurslid van Bewonersorganisatie Oosterparkwijk (BO). Deze organisatie wil ervoor...

Inloopbijeenkomst op 12 maart over de voorkeursvarianten voor de aanpak van de Oosterhamrikzone

Op maandag 12 maart organiseren we een inloopbijeenkomst over het ontwerpbesluit van het college van B&W, de ontwerpen en de gevolgen en...

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt