“Creatieve ideeën? Wij kijken of het past, wat het kost en of het kan”

12-12-2017

geen reacties
  • Uitgebreid thema-artikel
“Creatieve ideeën? Wij kijken of het past, wat het kost en of het kan”

Aanpak Oosterhamrikzone heeft ingenieursbureau Sweco ingeschakeld om de ideeën en plannen van de gemeente én de buurt te vertalen naar een ontwerp. Sweco doet dat samen met landschapsarchitectenbureau Lola. Omdat we bewoners en belangenorganisaties nauw bij het project willen betrekken, zijn we benieuwd naar de manier waarop Sweco te werk gaat. Martin Haan, projectleider bij Sweco voor dit project, vertelt daar meer over.

Martin, wat is precies jullie rol in Aanpak Oosterhamrikzone?

“In het project Aanpak Oosterhamrikzone werken we samen met landschapsarchitectenbureau Lola. Waar zij op zoek gaan naar creatieve oplossingen in de beschikbare ruimte, onderzoeken wij of die oplossingen ook echt gemaakt kunnen worden. We kijken of het past, wat het kost en waar de moeilijkheden zitten. Daarbij zoeken we naar de balans tussen wat gewenst is en wat in de praktijk echt kan. Zo proberen we de nieuwe verbinding in de Oosterhamrikzone zo goed mogelijk te laten functioneren, voor zowel gebruikers als bewoners.”

De belangen van gebruikers verschillen natuurlijk van de belangen die direct aanwonenden hebben. Hoe gaan jullie daarmee om?

“Wij maken voor het Oosterhamriktracé en de fietsvriendelijke Korreweg een “multicriteria-analyse”. Het woord zegt het al, hierin worden de ontwerpen getoetst aan de hand van een groot aantal criteria. Enkele van deze criteria gaan over hinder en veiligheid en die zijn voor direct aanwonenden natuurlijk van groot belang. Om een zuivere vergelijking van de varianten te kunnen maken, is het belangrijk dat we de effecten zo objectief mogelijk bepalen. Een goed voorbeeld daarvan is geluid; we berekenen van elk van de varianten de geluidbelasting op woningen en vergelijken dan de varianten met elkaar. Hoe meer geluidbelasting, hoe slechter een variant scoort.”

Dat klinkt eerlijk, maar is niet zo makkelijk met thema’s als ruimtelijke kwaliteit.

“Klopt, dat is ook lastiger. Toch proberen we ook voor dat soort thema’s zo objectief mogelijk te behandelen. Abstracte begrippen kun je vaak wel concreter en tastbaarder maken als je goed naar een project kijkt. Je kunt vaak ook meetbare elementen vinden, zoals de oppervlakte van een kanaaldemping of de lengte aan bomenrijen in de huidige en toekomstige situatie.

Op welke manier betrekken jullie de buurt normaal gesproken in jullie projecten?

“Wij zoeken altijd graag de discussie op met de buurt. Tegenwoordig kun je geen goede plannen maken zonder daar de buurt en belanghebbenden bij te betrekken. In het geval van Aanpak Oosterhamrikzone willen we buurtbewoners een kijkje in de keuken geven, en ze laten zien wat de ontwerpdilemma’s zijn waar we in dit project tegenaan lopen. En natuurlijk zien we graag dat bewoners meedenken in oplossingen. Al met kost dat wel wat meer tijd, maar het levert ook meer op.”

Passen en meten met profielen tijdens een van de ontwerpsessies.

Samen met Lola maken jullie de ontwerpen. Maar bij de plannen komt meer kijken dan alleen een ontwerp van de weg. Welke rol speelt het verkeersplan?

“De aanleg van het Oosterhamriktracé moet ervoor zorgen dat het wegennetwerk robuuster wordt en het verkeer beter kan doorstromen. Een robuust netwerk is een wegennetwerk dat goed kan omgaan met extra verkeer en verstoringen als werkzaamheden en incidenten. De manier waarop dat het beste kan en hoe het Oosterhamriktracé aansluit op het bestaande netwerk, staat in het verkeersplan. Maar hierin wordt ook omschreven welke wegen drukker of rustiger worden, wat de gevolgen voor de bus zijn en gaat de gemeente in op de fietsverbinding over het Van Starkenborghkanaal en de fietsvriendelijke Korreweg. Bewoners krijgen met het verkeersplan een totaaloverzicht van de nieuwe situatie voor auto-, bus- en fietsverkeer.

Waar zie jij in dit project de grootste uitdagingen?

“De gemeente moet in het kader van Aanpak Oosterhamrikzone meerdere keuzes maken. De belangrijkste keuze is die over de het Oosterhamriktracé en het bijbehorende verkeersplan. Daarnaast wil de gemeente een besluit nemen over een fietsvriendelijke inrichting van de Korreweg en een voorkeur uitspreken over de toekomstige vervanging van de busbaanbrug. Deze besluiten staan niet los van elkaar, het is één samenhangend pakket. Voor ons als Sweco is het de uitdaging om de gemeente en de omgeving de juiste informatie aan te reiken zodat de keuzes in samenhang goed gemaakt kunnen worden.“

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt