‘Bewoners hebben het door als ze niet serieus worden genomen’

13-03-2018

geen reacties
  • Wat vindt de buurt?
‘Bewoners hebben het door als ze niet serieus worden genomen’

Jaap de Graaf (59) woont in de Pioenstraat en is bestuurslid van Bewonersorganisatie Oosterparkwijk (BO). Deze organisatie wil ervoor zorgen dat de wijkbewoners zo veel mogelijk worden betrokken bij hun leefomgeving. En dus ook bij de plannen voor Aanpak Oosterhamrikzone.

“Wij vertegenwoordigen de wijk niet”, zegt Jaap de Graaf nadrukkelijk. “We zijn immers niet gekozen. Daarom kunnen we niet beslissen voor de wijk. Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers die de wijkbewoners helpen door informatie te verzamelen en te delen, onder andere via de sociale media. We letten er vooral op dat het democratische proces goed verloopt en dat de bewoners inspraak hebben in beslissingen die te maken hebben met hun leefomgeving. Daarbij zijn we niet opzij te schuiven. We zijn de waakhond van de gemeente en de woningcorporaties.”

Belangen

Jaap erkent dat de positie die de BO inneemt, lastig kan zijn voor bewoners. “Soms vindt men dat wij als BO iets moeten doen, bijvoorbeeld bij de gemeente pleiten voor het invoeren van betaald parkeren. Dat doen wij niet, want we weten dat er ook bewoners zijn die dat niet zien zitten. We hebben oog voor alle belangen. We kunnen wel stimuleren dat de wijkbewoners met elkaar in gesprek gaan. En we kunnen bijvoorbeeld een stemming organiseren. Onze rol is vooral procedureel, we willen ons niet inhoudelijk uitspreken.”

Valse start

BO vindt dat de communicatie rond het project nu goed verloopt, maar spreekt wel van een ‘valse start’. “In het begin was het niet duidelijk waar de aanleg van een autoverbinding precies een oplossing voor was. De bewoners werd voorgespiegeld dat het vooral nodig was vanwege de verkeersproblemen op de Petrus Campersingel. Dat bleek uiteindelijk een tikkeltje anders te liggen. Daarom hebben we voor het vervolgproces voorwaarden opgesteld. Zo wilden we zwart op wit welke speelruimte er nog was. Oftewel: wat staat al vast en waar kunnen we als bewoners nog invloed op uitoefenen. Het is nu duidelijker wat er met de inbreng van de bewoners gebeurt. Dat moet ook. Bewoners hebben het door als ze niet serieus worden genomen.”

Bewaken

Jaap ziet het als een belangrijke rol van de BO om voortdurend de positie van de bewoners in het proces te bewaken. “In het proces rond de Oosterhamrikzone beslissen we als bewoners over sommige onderwerpen mee en dat is niet iedereen gewend. Neem als voorbeeld dat de bewoners een oversteekplek gevaarlijk vinden. De rol van de gemeente is dan het aandragen van oplossingen en maatregelen, waarna de bewoners meebeslissen. Maar als er nieuwe deskundigen aanschuiven, vervallen die vaak in oude mechanismen. Dan krijgen we bijvoorbeeld geen goede antwoorden op vragen. Dat past niet in dit proces. We willen dat alle informatie op tafel komt. En dat alle invloeden en belangen zichtbaar zijn. Als er spelletjes worden gespeeld, zijn we een heel vervelende partij. Maar als iedereen open is, zijn we een prettige samenwerkingspartner. We willen er het beste uithalen voor de wijk.”

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt