“Als het kwaad dan toch geschiedt, dan een totale facelift voor het gebied”

21-09-2017

geen reacties
  • Wat vindt de buurt?
“Als het kwaad dan toch geschiedt, dan een totale facelift voor het gebied”

Het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost is, op z’n zachts gezegd, niet gelukkig met de plannen voor een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone. “De toename van het autoverkeer is erg belastend voor onze buurt. We maken ons onder andere zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid door geluidsoverlast, verslechtering van luchtkwaliteit, afname van parkeermogelijkheden en toename van sluipverkeer. “We zien het liefste dat het hele plan van tafel gaat”, stelt Hans ter Haar, voorzitter van het buurtoverleg.

Het buurtoverleg maakt zich al jaren hard voor de Professorenbuurt. Niet alleen als gesprekspartner van de gemeente bij dit soort ingrijpende projecten. Ter Haar: “We willen een mooie, leefbare buurt. Daarom vinden we het belangrijk om de sociale samenhang in de buurt te versterken en buren met elkaar in contact te brengen. Daarvoor organiseren en ondersteunen we allerlei bijeenkomsten en evenementen.” Het belangrijkste doel van het buurtoverleg is het waarborgen en bevorderen van de leefbaarheid van de buurt. Een nieuwe autoverbinding baart ons daarom zorgen. We staan ook achter de oorspronkelijke bedoeling van de gemeente om de oude stadswijken Korrewegwijk en de Oosterparkwijk meer met elkaar te verbinden. Dat laatste wordt volgens Ter Haar alleen maar lastiger als de nieuwe autoverbinding er komt: “Zo’n nieuwe verbinding is juist een extra obstakel tussen beide wijken.”

Schrikbeeld

Volgens Ter Haar leeft de discussie het meeste bij de bewoners van de Oosterhamrikkade noordzijde. Daar is onlangs door de gemeente een groot aantal stadsvilla’s gerealiseerd of staan op het punt om opgeleverd te worden. “In de nieuwe stadsvilla’s wonen veel gezinnen met kinderen. Daar zijn wij erg blij mee, een goede impuls voor de buurt. Tegelijkertijd maken we ons wel zorgen over de tienduizend auto’s die daar mogelijk vlak voor de deur gaan rijden. In combinatie met de busbaan, zoals in de variant Bundeling, is dat voor veel bewoners het schrikbeeld.”

Gerrit Krolburg open voor auto’s

Ook voor de rest van de buurt is de aanpak van de Oosterhamrikzone niet zonder gevolgen. “In de buurt verwachten we meer overlast door verkeer dat door de buurt heen naar de nieuwe verbindingsweg moet. Dat wordt erger als ook de Gerrit-Krolbrug eventueel wordt afgesloten voor autoverkeer, want ook dat wordt onderzocht. Overigens zien we zeker in dat de fietsvriendelijke Korreweg goed is voor de vele fietsers die door de Korrewegwijk naar de stad willen. Daarbij komt dat bewoners van de Korreweg baat kunnen hebben bij minder autoverkeer, mits hun woning met de auto bereikbaar blijft. Alleen komen de nadelen van de aanpak wel heel erg aan één kant van de buurt te liggen..”

Totale facelift voor gebied

Ondanks alle bezwaren stelt het Buurtoverleg zich constructief op. “Ook dat is onze rol”, zegt Ter Haar. “Het liefste zien we dat het hele project wordt afgeblazen, maar er ligt nu eenmaal een gemeentelijk principebesluit. Als het kwaad dan toch geschiedt, laten we er dan voor zorgen dat we het hele gebied een facelift kunnen geven. Dat kan het gebied namelijk wel gebruiken. Het is positief  dat landschapsarchitectenbureau Lola betrokken is bij de verdere uitwerking. Met de aankleding van de verbinding is wellicht nog iets te bereiken. We maken ons sterk voor een verbetering van het leefklimaat en hopen dat kansen voor een aantrekkelijkere en groenere aankleding worden benut. Dus als de verbinding er komt, dan leggen we de lat hoog en moet het zo mooi mogelijk.”

Betere relatie

Samen met de Bewonersvereniging Oosterparkwijk, het WOK en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal is het buurtoverleg nauw bij de plannen over de aanpak van het Oosterhamriktracé en de Korreweg betrokken. In het verleden was de relatie tussen de  bewonersorganisaties  en de gemeente broos. Daarom is een onafhankelijke procesbegeleider aangewezen: Emme Groot, oud-burgemeester van Delfzijl en Appingedam. “Er werd onvoldoende naar ons geluisterd, er ontstonden misverstanden en er was te weinig ruimte voor geluiden van bewoners. Een door ons aangedragen alternatief werd zonder voldoende onderzoek aan de kant geschoven. Dit heeft de onderlinge verhoudingen geen goed gedaan. Door de tussenkomst  van Groot gaat het inmiddels beter.

Stap in de goede richting

Emme Groot helpt ons ook om te begrijpen hoe het politieke proces werkt, begeleidt de gesprekken tussen ons en de gemeente en is ons klankbord om na te gaan of onze wensen en ideeën reëel zijn.” Ook op een ander kritiekpunt, de wijze waarop de omgeving bij de planvorming werd betrokken, ziet Ter Haar verbetering. “Voorheen was de communicatie gebrekkig. Gelukkig zien we nu dat de gemeente extra inzet op communicatie en is er een projectwebsite, een folder die huis aan huis is verspreid en organiseert het projectbureau verschillende bijeenkomsten. We zijn er nog niet, maar het is een stap in de goede richting.”

Informatiecentrum

Het openen van het informatiecentrum noemt Ter Haar een goede zet: “Niet alleen omdat het laagdrempelig is om vragen te stellen, ook vanwege het signaal dat er vanuit gaat. Het is voor bewoners belangrijk te weten dat gemeente benaderbaar is en dat de plannen voor het gebied hier in de wijk worden gemaakt en niet ergens op het Zuiderdiep achter een bureau.”

Eerste werksessie

Inmiddels zijn de eerste werksessies met omwonenden achter de rug. Tijdens deze werksessies wordt een studie gemaakt van verschillende varianten en kunnen omwonenden hun wensen en ideeën op tafel leggen. De werksessies vinden plaats onder leiding van de bedrijven Sweco (verkeer) en Lola (inrichting). “De geluiden van verschillende buurtbewoners over de informatiestrekking en begeleiding door Sweco  en Lola waren positief,” zegt Ter Haar, die zelf niet bij de avond aanwezig kon zijn. “Toch bracht de avond ook de nodige zorgen met zich mee. De ruimte om een goede ontsluiting te realiseren blijkt uiteindelijk bij alle varianten krapper dan verwacht. Dit gaat mogelijk ten koste van verschillende waarborgen die wij heel belangrijk vinden. Er zijn nog enkele sessie te gaan en wellicht valt het mee, maar dat het een ingewikkeld project is met veel haken en ogen, is wel duidelijk gemaakt.”

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt