"Als de keuze moet worden gemaakt, kies dan voor fietsers"

11-12-2017

geen reacties
  • Wat vindt de buurt?
"Als de keuze moet worden gemaakt, kies dan voor fietsers"

Zo’n drie jaar woont Chiel Westra nu aan de Korreweg, een straat die hij omschrijft als een leuke mix met veel verschillende bewoners. Zijn favoriete vervoersmiddel? De fiets. Zijn idee over een fietsvriendelijke Korreweg? Doen! Chiel deelt zijn ideeën over het fietsbeleid in Groningen en over de nieuwe inrichting van de Korreweg.

Betrokkenheid bij de planvorming

De afgelopen maanden is Chiel nauw betrokken geweest bij de planvorming rondom de Korreweg. “Naar aanleiding van een berichtje in de krant en wat berichtjes op internet heb ik me ingeschreven voor de ontwerpsessies van de fietsvriendelijke Korreweg. Ik wilde mijn stem laten horen bij dit project juist omdat ik vind dat een fietsvriendelijke inrichting van de Korreweg zo snel mogelijk moet gebeuren.”

Auto versus fiets

Dat Chiel voorstander is van de fiets, betekent niet dat hij nooit met de auto gaat. “Ik merk zelf dat ik geregeld stil sta als ik met de auto ga. Als het Oosterhamriktracé wordt aangelegd, denk ik dat dit probleem een stuk minder wordt. Daarnaast zorgt het clusteren van verkeer voor meer autoluwe wijken. Het sluipverkeer dat daar nu rijdt, kan straks via één geclusterde route van en naar de stad vanaf de ring. Doordat de wijken dan rustiger worden, ontstaat weer meer ruimte voor fietsers op plekken als de Korreweg.”

Inrichting van de Korreweg

Hoe die nieuwe Korreweg er dan uit moet komen te zien, is Chiel ook al duidelijk. Zijn voorkeur gaat uit naar de variant waarbij de Korreweg als fietsstraat wordt ingericht. “Door de Korreweg als fietsstraat in te richten, ontstaat de meeste ruimte voor kwaliteit. Dat kan alleen als er in de toekomst echt minder auto’s komen te rijden dan nu. Ook moeten er dan maatregelen worden getroffen om de snelheid van autoverkeer te verminderen. Het principe van een fietsstraat is dat auto- en fietsverkeer één straat met elkaar delen, waardoor er in de straat meer ruimte beschikbaar komt voor andere invulling.”

De voorkeursvariant van Chiel: de Korreweg als fietsstraat De voorkeursvariant van Chiel: de Korreweg als fietsstraat

Parkeren in de buurt

Chiel gaat verder: “Ik vind buitenruimte het mooiste als er geen auto’s rijden of geparkeerd staan. Als ik het voor het zeggen had, dan wordt de Korreweg hartstikke groen, rijden er minder auto’s en wordt parkeren op straat ook zo min mogelijk. Groen heeft wat mij betreft zelfs voorrang op geparkeerde auto’s. De parkeerdruk in de buurt begrijp ik; soms moet ik ook een stukje lopen voor een parkeerplaats. Maar dat weegt op tegen de mooie woonomgeving die een groene fietsstraat met zich meebrengt.”

Rol van fietsers in Groningen

Als het aan Chiel ligt, dan krijgt de fiets een nog grotere rol in de stad. “De binnenstad van Groningen is daarvan een goed voorbeeld. Het uitgangspunt dat centraal zou moeten staan in infrastructurele plannen is ‘hoe komen fietsers zo snel en zo veilig mogelijk van A naar B’. Nu is het uitgangspunt nog te vaak dat auto’s te lang moeten wachten en dat daarom iets moet veranderen. Als de keuze moet worden gemaakt, kies dan voor fietsers.”

Gesprek met de buurt

Maar ook Chiel heeft ervaren dat er mensen in de buurt wonen die daar anders over denken: “Er ligt een grote verantwoordelijkheid voor buurtbewoners om mee te praten over wat er in de wijk gebeurt. Het is leuk om ideeën uit te wisselen tijdens bewonersavonden of ontwerpsessies, omdat je dan pas ziet hoeveel verschillende meningen er zijn. Nu valt dat voor de Korrewegbewoners nog wel mee. De meeste aanpassingen die nu in de plannen zitten, zijn positief!”

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt