Inloopbijeenkomst op 12 maart over de voorkeursvarianten voor de aanpak van de Oosterhamrikzone

09-03-2018

4 reacties
 • Informatiebijeenkomst
 • Nieuws
Inloopbijeenkomst op 12 maart over de voorkeursvarianten voor de aanpak van de Oosterhamrikzone

Op maandag 12 maart organiseren we een inloopbijeenkomst over het ontwerpbesluit van het college van B&W, de ontwerpen en de gevolgen en het vervolg. De bijeenkomst is van 16:00 uur tot 21:00 uur in het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade zuidzijde 119. U kunt binnenlopen op het moment dat u het beste schikt.

Tijdens de inloopbijeenkomst laten we onder andere de voorlopige ontwerpen zien en geven we informatie over de kosten van de varianten en over de effecten op het gebied van verkeer, geluid en luchtkwaliteit. Ook hebben we op de vloer van het informatiecentrum verschillende wegprofielen van de variant Splitsing en de fietsvriendelijke Korreweg op ware grote neergelegd.

Reageren op de plannen?

Vanaf 1 maart tot en met 12 april 2018 kunnen inwoners van de gemeente Groningen of belanghebbenden hun mening geven over dit ontwerpbesluit. Het Ontwerpbesluit en alle bijlagen zijn te downloaden via de bibliotheek op www.aanpakoosterhamrikzone.nl. U kunt op twee manieren reageren: per post of per e-mail. Per post kunt u uw reactie sturen naar:

College van B&W

Postbus 20001

9700 PB Groningen

Per e-mail kunt u uw reactie sturen naar aanpakoosterhamrikzone@groningen.nl

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Harry

  17:17 17 mrt 2018

  Dag Niels,

  Ik heb inderdaad een vrij algemene vraag gesteld en dan ook een algemeen antwoord gekregen. Gelukkig dat de luchtkwaliteit in Groningen meevalt.

  Zou je de voorspelde waardes NO2, pm10 en pm2,5 van de onstsluitingsweg over de Oosterhamrikkade (referentie 2030) tijdens de spits, bij stoplichten, het daggemiddelde en jaargemiddelde met de wijkbewoners willen delen?

  1. Niels (communicatiemanager)

   12:46 22 mrt 2018

   Dag Harry,

   In de multicriteria analyse voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding is op pagina 28 een paragraaf over de luchtkwaliteit opgenomen (zie: https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/bibliotheek/$1385/$1387).

   Bij de inloopbijeenkomst van 12 maart waren specialisten op gebied van luchtkwaliteit aanwezig. Die had wellicht als jouw vragen kunnen beantwoorden. Als je wil, dan kunnen we als nog een afspraak organiseren.

 2. Harry

  22:29 9 mrt 2018

  Gaat de gemeente Groningen meewerken om de uitspraak van de staatssecretaris te verwezenlijken? Wat zijn dan de gevolgen voor de huidige plannen?

  “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een reactie weten dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven met de plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit verder gaat dan de Europese verplichtingen. 'Zo werken we toe naar de streefwaarden van de WHO', aldus het ministerie.” (Volkskrant, 9 maart 2018)

  1. Niels (communicatiemanager)

   17:30 13 mrt 2018

   Dag Harry,
   Jouw vraag gaat verder dan het project Aanpak Oosterhamrikzone alleen. We hebben jouw vraag daarom voorgelegd aan een collega die zich bezighoudt met luchtkwaliteit in Groningen. Hij geeft het volgende antwoord:
   "De luchtkwaliteit in Groningen is aanzienlijk beter dan in veel andere grote steden. Zo voldoen de concentraties van fijn stof in Groningen ruimschoots aan de wettelijke normen en zijn deze concentraties grosso modo nog maar iets hoger dan de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO. Overigens worden de concentraties van fijn stof in Groningen met name beïnvloed door de luchtverontreiniging die van elders (uit de rest van Nederland en Europa) wordt aangevoerd met de wind. Voor de luchtkwaliteit in Groningen valt het dus te hopen dat het nieuwe beoogde luchtkwaliteitsplan van het kabinet een groot succes zal worden."

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt