Vervanging Gerrit Krolbrug

Ruim baan voor fietsers en de auto ‘te gast’

Naar het overzicht
Vervanging Gerrit Krolbrug

Rijkswaterstaat vervangt op termijn de Gerrit Krolbrug. Dat is de brug voor auto’s en fietsers in het verlengde van de Korreweg. Dagelijks passeren gemiddeld 15.000 fietsers, 4.000 auto’s en 50 schepen deze brug. De vervanging is nodig om de doorgang van de scheep­vaart te verbeteren en om de brug veiliger te maken voor fietsers en autoverkeer. Met de komst van een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone verliest de Korreweg bovendien haar belangrijke functie als stadsdeelontsluiting. Dat biedt ruimte voor een fietsvriendelijke inrichting van de Gerrit Krolbrug en de Korreweg.

 Er is een voorlopig ontwerp vastgesteld voor een nieuwe brug. Dit ontwerp moet nog verder worden uitgewerkt.

Mogelijke inrichting

Hieronder vier impressies van het voorlopige ontwerp van de Gerrit Krolbrug Uitgangspunt is dat fietsers en auto’s elkaar ongelijkvloers kruisen om verkeersongevallen te voorkomen.

Meer lezen

Op de website van Lemmer-Delfzijl vindt u meer informatie over de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De provincie Groningen, de provincie Friesland en Rijkswaterstaat werken hier samen aan. De vervanging van de Gerrit Krolbrug is hiervan een onderdeel. 

Auto, bus- en fietsverbinding | Fietsvriendelijke Korreweg | Toekomst van de busbaanbrug | Verkeersmaatregelen voor betere doorstroming

Bovenaanzicht van voorlopig ontwerp Gerrit Krolbrug met gewijzigde fietsverbindingen naar Van Starkenborgh en bedrijventerrein Ulgersmaweg.

Reacties

 1. L Peeman

  23:49 5 okt 2018

  Is de aanbesteding al rond zo ja wie gaat er bouwen, en wie hebben er allemaal ingeschreven?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   11:40 9 okt 2018

   Hoi L. Peeman, op dit moment werken we het bestuurlijk voorkeursalternatief voor de nieuwe Gerrit Krolbrug uit. Het aanbestedingstraject is nog niet gestart.

 2. Fleur Kelpin

  15:39 15 aug 2018

  Het lijkt me een risico dat voetgangers creatieve oplossingen gaan verzinnen om niet dat lange rondje langs het fietspad te hoeven lopen, wat dan weer gevaarlijke situaties oplevert als ze de weg oversteken.

  1. Niels (communicatiemanager)

   08:43 17 aug 2018

   Dag Fleur, goed punt!
   Op basis van het huidige ontwerp hoeven voetgangers niet langs het 'rondje' te lopen als ze oversteken aan de kant van de Westindischekade.

 3. Arjan

  23:41 25 jun 2018

  Ik zou voorstellen om bij de korreweg, vlak voor of na de brug, de fietsers naar een kant van de weg te laten gaan, met voorrang op autos. Zo kan er over de brug worden gefietst zonder de autos te hoeven kruisen. Geen tunnel meer nodig. Dus fietsverkeer van de stad af moet dan naar de overkant om later veilig te kunnen doorfietsen. Dit oversteekstukje is wel wat tricky maar wellicht is een tunnel voor de auto een oplossing. Veilig voor de fietsers, alles is op
  en en bloot en geen oversteek met autos.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   11:25 28 jun 2018

   Hoi Arjan, bedankt voor de reactie! Wij hebben deze optie ook onderzocht bij de verkenning voor de Gerrit Krolbrug, maar deze is om verschillende redenen afgevallen. Zo sluit dit alternatief minder goed aan op de Korreweg dan de huidige voorkeursvariant. Het sluit ook slecht aan op de voorkeursvariant Fietsstraat voor de fietsvriendelijke Korreweg. Daarnaast moet verkeer de autoroute oversteken, wat slecht scoort op verkeersveiligheid. De laatste reden dat deze optie is afgevallen is de drukte op de hoge loopbrug. Bij brugopeningen wordt de hoge loopbrug in twee richtingen gebruikt. Dat zorgt in de spits voor chaotische situaties.

 4. Jaqueline

  22:25 10 jun 2018

  Lijkt me een hele slimme oplossing. Echter zie nog wel een verbetermogelijkheid. Het fietsverkeer dat van de brug af komt, naar Beijum, van de rotonde, moet nu een haakse bocht maken, in de diverse spitsjes, terwijl die fietsers veruit in de meerderheid zijn. Laat hen ‘rechtdoor’ met een flauwe bocht invoegen en laat de weinige (middag- en avond-) fietsers uit de Ulgersmaweg invoegen/ oversteken met een haakse bocht. Overigens ben ik blij dat ik eindelijk, eindelijk de tekeningen gevonden heb, als inwoner van de Hunze, die één buurtkaart heb gemist. (benedenverdieping stond leeg...) . Hetzelfde geldt voor informatie over de Korreweg zelf. Je komt er dagelijks langs, maar je zit er niets van. Waar zijn de andere varianten inmiddels gebleven?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   09:34 12 jun 2018

   Hoi Jaqueline, bedankt voor de waardevolle suggestie! We gaan het ontwerp voor de Gerrit Krolbrug en de vervolgroute voor de fiets verder uitwerken.

   We hebben het afgelopen jaar op verschillende manieren contact gezocht en gehad met de buurt over de plannen. Zo hebben we drie grote bewonersbijeenkomsten georganiseerd, stonden we in twee supermarkten in de buurt en vertellen we via verschillende online kanalen meer over de plannen. U kunt meer lezen over de overige varianten voor de inrichting van de Korreweg op https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/aanpak/fietsvriendelijke-korreweg. Over de studie naar de Gerrit Krolbrug vindt u meer via deze link: http://lemmer-delfzijl.nl/projecten/gerrit-krolbrug/documenten/

 5. Rob

  11:13 16 apr 2018

  Gezien de ontwikkeling tav de Korreweg, fiets vriendelijk (heel goed plan), zou het plan voor de brug herzien moeten worden.
  Het huidige ontwerp levert een sterke achteruitgang voor fiets gemak en fiets veiligheid op. Verkeers fiets veiligheid gaat misschien vooruit, maar fiets tunnels zijn overal en altijd bewezen onveilig. Mede gezien de historische aantallen overvallen en aanrandingen in deze omgeving vind ik dit ontwerp een onbegrijpelijke, onverkoopbare en uiterst ongewenste keuze.

 6. Rob

  11:13 16 apr 2018

  Gezien de ontwikkeling tav de Korreweg, fiets vriendelijk (heel goed plan), zou het plan voor de brug herzien moeten worden.
  Het huidige ontwerp levert een sterke achteruitgang voor fiets gemak en fiets veiligheid op. Verkeers fiets veiligheid gaat misschien vooruit, maar fiets tunnels zijn overal en altijd bewezen onveilig. Mede gezien de historische aantallen overvallen en aanrandingen in deze omgeving vind ik dit ontwerp een onbegrijpelijke, onverkoopbare en uiterst ongewenste keuze.

 7. Peter van der Hart

  16:19 23 feb 2018

  Het ziet er prachtig uit, maar het lijkt een beetje bijzonder dat fietsers (en dat zijn er heel veel!) van de fietsvriendelijke Korreweg
  - een ronde om moeten rijden om
  - via een fietstunnel
  - en 2 haakse bochten
  verder te kunnen.
  Ligt het niet meer in de rede om voor de auto's maatregelen te nemen om verkeersongevallen te voorkomen?

  1. Jeroen (projectmanager)

   09:26 25 feb 2018

   Dag Peter, dank voor jouw reactie. Het ontwerp voor de brug (ruim 1,5 geleden vastgesteld) is een antwoord op onveilige situatie met het fietsverkeer en de auto's aan de zijde van de Ulgersmaweg. Het ontwerp is toen ook besproken met de omgeving. Het Rijk is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de vervanging.

   Wanneer de Korreweg verandert in een fietsstraat zal er nog maar beperkt autoverkeer zijn, de autoverbinding langs de Oosterhamrikkade noorzijde is dan invalsweg voor dit deel van de stad. Met fors minder auto's op de Gerrit Krolbrug komt de gekozen oplossing van de tunnel wel in een ander daglicht te staan. Vooralsnog gaan we hier wel van uit. De uitwerking van het ontwerp voor de Gerrit Krolbrug vind komend jaar plaats, hetzelfde geldt voor de autoverbinding via de busbaanbrug en fietsstraat (mits de raad daartoe besluit). Word vervolgd!

   1. Rob

    15:55 29 jul 2018

    ... besproken met de omgeving....
    Jammer dat de omgeving daar helemaal niets van gemerkt heeft.

    1. Niels (communicatiemanager)

     11:30 30 jul 2018

     Dag Rob,
     Vanuit het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl is destijds een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De bijbehorende documenten vind je hier:
     http://lemmer-delfzijl.nl/projecten/gerrit-krolbrug/documenten/

 8. Jako Surink

  18:55 17 feb 2018

  Gaat de Gerrit Krol brug dan ook verhoogd worden voor automobilisten? Oftewel, kan het gemiddelde scheepvaart verkeer gewoon doorvaren?

  1. Niels (communicatiemanager)

   17:06 19 feb 2018

   Dag Jako,
   De brug wordt verhoogd naar minimaal 9,1 meter en verbreed naar minimaal 54 meter. Op die manier is de brug straks geschikt voor schepen in de klasse Va (110 meter bij 11,4 meter).

 9. Paul van der Vlis

  15:48 23 jan 2018

  Wij fietsen hier regelmatig langs met een grote zware bakfiets met lading. Het zou prettig zijn als de brug niet te lang gesloten blijft voor dit soort verkeer, want omfietsen is best ver om.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   12:34 24 jan 2018

   Hoi Paul, de Gerrit Krolbrug gaat gemiddeld zo’n 27 keer per dag open. Per keer dat de brug open gaat, staat het auto- en fietsverkeer gemiddeld 6 minuten stil. Tussen 07:00 ’s ochtends en 19:00 staat de brug gemiddeld 12 minuten per keer open. Dit kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van het aantal schepen dat passeert. 's Zomers staat de brug wel vaker en langer open dan in de winter, omdat er dan naast beroepsvaart ook veel recreatievaart langskomt.

 10. Peter

  11:21 21 sep 2017

  Wanneer gaat naar verwachting de eerste schop erin en wanneer moet de klus af zijn?
  Ik denk dat veel fietsers vanuit de stad de kortste weg kiezen door voor de brug alvast tegen het verkeer in te gaan fietsen en nabij het Wessel Gansfort weer de aansluiting vinden. 95% moet toch al die kant op.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   12:41 27 sep 2017

   Hoi Peter,
   In 2016 is de planstudie afgerond met daarin een voorlopig ontwerp voor een nieuwe brug. Dit ontwerp moet nog verder worden uitgewerkt, voordat we met de bouw kunnen beginnen. Een van de opgaven die aan de orde komt in het uitwerken van het ontwerp, is de situatie die u schetst. We moeten op zoek naar een goede oplossing voor fietsers die tegen het verkeer in zullen fietsen.

   De verwachting is dat de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe brug binnenkort starten. Dan wordt ook een planning gemaakt. In 2023 moet de nieuwe brug gereed zijn.

 11. Birgit van Dijk

  12:16 5 jul 2017

  T plan ziet er prachtig uit maar.....
  Een fietstunnel is niet veilig. Kijk naar incidenten in andere fietstunnels in Groningen! Vooral in het donker en de avond en nacht. Dit is de fietsroute waarlangs alle stappers- en dus ook meiden en vrouwen- langs moeten om thuis te komen in Van Starckenborg,
  De Hunze en Beyum.
  Het viaduct tussen Hunze en Beyum is daarentegen juist veel veiliger geworden mede doordat auto's en fietsen naast elkaar - dus in elkaars zicht- rijden.
  Geen fietstunnel dus.

  1. Niels (communicatiemanager)

   16:34 5 jul 2017

   Beste mevrouw Van Dijk,
   Fijn te horen dat u enthousiast bent over de plannen! Net als u vinden we dat een nieuwe brug een (sociaal) veilige route tussen de Korrewegwijk en De Hunze moet opleveren. De bovenstaande plaatjes zijn impressies van hoe het mogelijk kan worden. Het ontwerp wordt nog verder uitgewerkt. Via de website en de e-nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt