Fietsvriendelijke Korreweg

Ruim baan voor fietsers en de auto ‘te gast’

Naar het overzicht
Fietsvriendelijke Korreweg

De Korreweg is één van de drukste fietsroutes van de stad, met dagelijks bijna 15.000 fietsers op de Gerrit Krolbrug. Op piekmomenten zijn de smalle fietspaden langs de Korreweg overvol. Met de groei van het aantal fietsers en de komst van nog meer e-bikes staat de veiligheid onder druk. Fietsers moeten op de Korreweg meer ruimte krijgen, meer comfort en meer veiligheid: een fietsvriendelijke Korreweg waar de auto ‘te gast’ is.

Het plan voor de fietsvriendelijke Korreweg wordt afgestemd op de plannen voor een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone en de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

Aandachtspunten

De plekken waar auto’s en fietsers elkaar kruisen bepalen de mogelijkheden voor een nieuw ontwerp. Veiligheid en de doorstroming van verkeer spelen hierbij een belangrijke rol. Dat is onderwerp van verder onderzoek. Net zoals de mogelijkheid van een fietsrotonde aan de J.C. Kapteynlaan en wat we kunnen doen aan de hoge parkeerdruk in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk.

Mogelijke inrichting

Hieronder vier voorbeelden van hoe de inrichting van de Fietsvriendelijke Korreweg er uit kan zien:

 

 

Reacties

 1. Harry

  22:39 19 sep 2017

  Super dat de Korreweg fietsvriendelijk wordt gemaakt, maar ik maak mij wel zorgen over het de veiligheid van mensen die gebruik willen maken van een voetgangersoversteekplaats. Verbetering van de fietsrijbanen versterkt ook het onveilige fietsgedrag bij een deel van de fietsers. Hoe komen de kinderen van de Professorenbuurt veilig bij de basisschool en de ouderen bij het buurthuis of de winkel in de Florisstraat? Het bundelen van de fietsrijbanen geeft dan nog eens een extra handicap.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   10:09 20 sep 2017

   Hoi Harry!
   Bedankt voor je reactie! Je merkt terecht op dat de oversteekbaarheid van de fietspaden een aandachtspunt is, datzelfde geldt voor de Korreweg. Op dit moment hebben we nog geen concrete ontwerpen voor de fietsvriendelijke inrichting van de Korreweg, waardoor we nog niet kunnen vertellen hoe de situatie er in de toekomst uit komt te zien. De opmerking nemen we mee in het ontwerpproces!

   1. Harry

    00:32 21 sep 2017

    Dag Elise,
    Ook dank voor jouw reactie. De gemeente geeft aan dat (ondanks een aangepast verkeerregulatieplan) het veel drukker gaat worden op de kruising Florisstraat-Korreweg-Heymanslaan en waarschijnlijk ook bij de Oosterhamriklaan-Korreweg die ontstaat door de ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade. De gemeente verwacht ook dat er meer sluipverkeer rondom de Korreweg gaat ontstaan. Gaat het fietsverkeer daar geen extra hinder van ondervinden?

    De getoonde afbeeldingen suggereren dat er geen kruising meer is tussen de Diephuisstraat, Gratemastraat, Ceramstraat en Molukkenstraat. Er zijn geen voetgangersoversteekplaatsen zichtbaar en nauwelijks geparkeerde auto’s en overig verkeer. Hierdoor wordt een niet realistisch toekomstig beeld geschetst. Waarom doet men dit?

 2. Pim

  16:54 30 aug 2017

  Optie 1 met meer visuele duidelijkheid, door binnen één rijrichting de 30km baan en de fietsbaan naast elkaar te leggen lijkt mij het meest logisch. Scooters, e-bikes en snelfietsers kunnen zich dan niet in de baan vergissen en hebben de ruimte om met het snellere 30km verkeer mee te rijden. Vergelijkbaar met de wijze waarop schaatsers op een 400 meterbaan hun rondjes rijden.

 3. Francis

  08:56 25 aug 2017

  Ik ben het eens met Dirk en Tineke dat fietsers die elkaar tegemoet komen onveilig is. Ik vrees groepen van 4 - 5 scholieren naast elkaar fietsen omdat het kan. Dus optie 4 blijft over. Wellicht als aanpassing op optie 4 dat elo-bikes de weg delen met auto's. En dat autoverkeer door obstakels niet harder kan dan dertig km. Fietsers moeten geen hinder ondervinden van de obstakels.

 4. Dirk

  12:24 5 aug 2017

  Ik woon aan de Korreweg, dus kom er dagelijks langs, ziet er veelbelovend uit allemaal. Ga de getoonde ontwerpen even langs:

  1. (Links Boven) Lijkt mij net veilig voor fietsers om deze te mengen met het snellere autoverkeer.
  2. (Rechts Boven) Fietsers rijden elkaar tegemoet, met kans op frontale confrontaties en als ze een zijstraat in willen moeten ze, ook al gaan ze rechtsaf, de weg over met autoverkeer kruisen.
  3 (Links Onder) Zelfde als bij optie 2. Plus autoverkeer wat afslaat moet rekening gaan houden met verkeer van 2 kanten en dat kan te veel worden om op te letten voor de automobilisten.
  4. (Rechts Onder) Lijkt me een ideale optie, welke lijkt op de huidige situatie. Wel dan de fietspaden dubbele breedte maken dan dat ze nu zijn.

  1. Niels (communicatiemanager)

   20:22 5 aug 2017

   Hallo Dirk,
   Dank voor je reactie! Je hebt een aantal terechte punten die we de komende periode verder gaan onderzoeken. Dat doen we samen met een werkgroep waarin bewoners en ondernemers van de (omgeving van de) Korreweg zitten. Voor deze werkgroep kunnen nog één of twee mensen zich aanmelden. Mail je ons (aanpakoosterhamrikzone@groningen.nl) als je interesse hebt?

 5. Jeroen (projectmanager)

  22:22 9 jul 2017

  Dag Tineke, dank voor jouw reactie en mening. We gaan de komende periode met de omgeving de verschillende varianten uitwerken, zo komt er ook een werkgroep. Veiligheid voor fietsers is zeker een belangrijk onderwerp!

 6. Tineke

  14:27 9 jul 2017

  Ik ga persoonlijk voor opties 4.
  Opties 1 niet veilig voor fietsers.
  Opties 2 niet veilig door tegenkomende fietsers.
  Opties 3 het zelfde
  Dus blijft opties 4 over
  fd

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt