Fietsvriendelijke Korreweg

Ruim baan voor fietsers en de auto ‘te gast’

Naar het overzicht
Fietsvriendelijke Korreweg

De Korreweg is één van de drukste fietsroutes van de stad, met dagelijks bijna 15.000 fietsers op de Gerrit Krolbrug. Op piekmomenten zijn de smalle fietspaden langs de Korreweg overvol. Met de groei van het aantal fietsers en de komst van nog meer e-bikes staat de veiligheid onder druk. Fietsers moeten op de Korreweg meer ruimte krijgen, meer comfort en meer veiligheid: een fietsvriendelijke Korreweg waar de auto ‘te gast’ is.

Het plan voor de fietsvriendelijke Korreweg wordt afgestemd op de plannen voor een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone en de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

Aandachtspunten

De plekken waar auto’s en fietsers elkaar kruisen bepalen de mogelijkheden voor een nieuw ontwerp. Veiligheid en de doorstroming van verkeer spelen hierbij een belangrijke rol. Dat is onderwerp van verder onderzoek. Net zoals de mogelijkheid van een fietsrotonde aan de J.C. Kapteynlaan en wat we kunnen doen aan de hoge parkeerdruk in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk.

Mogelijke inrichting

Hieronder vier voorbeelden van hoe de inrichting van de Fietsvriendelijke Korreweg er uit kan zien:

 

 

Reacties

 1. Meindert

  19:38 14 feb 2018

  Wat is de status van de plannen? wanneer gaan eventueel de werkzaamheden starten en zijn deze afgerond? Hoe ziet het besluitvormingstraject eruit?

 2. Niek

  11:00 5 feb 2018

  Zou erg fijn zijn als er ook wat meer ruimte gereserveerd wordt voor fiets-parkeerplaatsen. Vooral aande noord-oost kan van de korreweg struikel je regelmatig over de vele fietsen omdat het te krap is op het voetpad; een blinde zou er niet kunnen lopen.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   10:08 8 feb 2018

   Hoi Niek, bedankt voor de reactie. In de ontwerpen is nadrukkelijk gezocht naar parkeerplekken voor fietsen en de mogelijkheid om voetpaden te verbreden. In sommige varianten is daarvoor meer ruimte dan in anderen. We nemen uw opmerking mee in het verdere ontwerpproces.

 3. Lars

  13:52 5 jan 2018

  Hoe zit het met de bussen die nu door deze straat rijden? Blijven die daar rijden na de aanpak van de Korreweg?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   09:53 9 jan 2018

   Hoi Lars, de dienstvoering van het openbaar vervoer verandert niet door de herinrichting van de Korreweg. De bus blijft dus rijden over de gehele Korreweg. Hoe de Korreweg eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Op dit moment zijn er twee ontwerpen. In één variant delen bussen, auto's en fietsers dezelfde weg volgens het principe van een fietsstraat. In de tweede variant rijden de bussen en auto's op de weg. Fietsers rijden dan via parallelle fietspaden aan weerszijden van de weg.

 4. Addy Scheele

  23:40 16 dec 2017

  De grootste probleemveroorzakers worden hier nauwelijks genoemd en ook niet afgebeeld op de vier fotomontages en dat zijn de scooters, brommers en andere gemotoriseerde tweewielers. Wat zijn de plannen voor deze verkeersdeelnemers?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   10:02 21 dec 2017

   Hoi Addy, bedankt voor de reactie! Voor bromfietsen en snorfietsen gelden in dit geval de gebruikelijke verkeersregels. Als de Korreweg wordt ingericht met vrijliggende fietspaden horen bromfietsen op de rijbaan en snorfietsen op het fietspad. Wanneer de Korreweg een fietsstraat wordt, delen de fietsers en het autoverkeer de rijbaan. Brom- en snorfietsen horen dan ook op de rijbaan thuis.

 5. Theo

  11:01 14 dec 2017

  Tot slot, lijkt het mij ook erg mooi om het winkelgebied van de korreweg (het politiebureau) tot de afslag Riouwstraat ( 't hartje en de koopjeshoek) een soortgelijk ruimte te creëren als het gedeelte bij de Astraat (https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/9-ov-herinrichting-route-eeldersingelwesterhavena-weg-gereed-2017/)
  Volgens mij zou de middenstand hier ook erg blij mee zijn. Verder ruimte voor fietser, wandelaars en auto's mogen er wel komen maar worden er niet toe uitgenodigd.

 6. Theo

  10:35 14 dec 2017

  Ik woon ook aan de Korreweg. Wat de veiligste optie is? Mij lijkt optie 4, echter ik ben ook maar een leek, en zit te beredeneren op basis van 1 plaatje en mijn logica. Ik hoop dat jullie de keuze wat het veiligst is aan onderzoekers overlaten. Die hebben ongetwijfeld data waaruit blijkt welke optie objectief gezien het veiligst is. Maar welke optie het ook wordt, ik hoop dat (1) auto's max 30km per uur mogen rijden (2) brede fietsbanen worden (3) veilige weg wordt voor auto's en fietsers (4) dat er meer mogelijkheden om auto's snel naar autowegen te leiden (oftewel het wordt minder interessant voor auto's om op de korreweg te rijden) (5) en dat er voldoende parkeergelegenheid is voor bewoners.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   12:00 9 jan 2018

   Dag Theo,
   Terechte opmerkingen, bedankt daarvoor! De zaken die u noemt over de maximumsnelheid, de brede fietspaden, verkeersveiligheid, verkeersdrukte en parkeergelegenheid komen in de plannen terug. Tegelijkertijd zijn deze zaken nog niet tot in detail uitgewerkt en nemen we deze mee in het verdere ontwerpproces.

 7. Simone

  17:46 7 dec 2017

  Persoonlijk vind ik het grootste probleem om met twee kinderen op de fiets de korreweg over te steken op plaatsen waar geen “ruimte” op het fietspad is om stil te staan. Je moet dan als langzame fietser tussen de snelle inhalende fietsers door. Dat is inderdaad net als op een schaatsbaan. Alleen moet je dan als slechte schaatser van de buitenbaan veilig in het middenterrein zien te komen.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   09:37 20 dec 2017

   Dag Simone, het klopt dat ook fietsers moeten voorsorteren. Dat is lastig op drukke, smalle fietspaden. In de nieuwe inrichting van de Korreweg krijgt de fietser meer ruimte, ongeacht de uiteindelijke variant. Daarmee voorkom je niet het verschil in snelheid tussen snelle inhalende fietsers en afremmende voorsorterende fietsers. Maar doordat er straks meer ruimte is (bredere fietspaden/-stroken) dan in de huidige situatie, verwachten we dat het minder snel tot conflicten leidt.

 8. Henk

  08:11 21 nov 2017

  Waarom staat bij de 4 voorstellen, voor het fietsvriendelijk maken van de Korreweg, een voorstel dat praktisch niet uitvoerbaar is, vanwege gebrek aan ruimte? Het gaat hier om het vierde idee met aan beide zijden van de Korreweg een fietspad. Bij het bekijken van de 4 voorstellen, bij de lokale supermarkt kort geleden, werd mij dit ter plekke verteld door een gemeentevoorlichter. Verwijder of pas het voorstel aan, op deze manier is naar mijn idee sprake van misleiding.

  1. Niels (communicatiemanager)

   12:39 29 nov 2017

   Dag Henk,
   De vier varianten voor de inrichting van de Korreweg vormden het uitgangspunt van de verdere uitwerking die we in de afgelopen maanden samen met bewoners en ondernemers hebben doorlopen. Daarin hebben we inderdaad al weer wat stappen gezet. We hebben vorige week donderdag twee overgebleven varianten gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst. Daarop is nog een aantal opmerkingen binnengekomen die we willen verwerken. Zodra we de definitieve bestanden hebben (naar verwachting binnen enkele weken), passen we de informatie op de website aan.

 9. Harry

  22:39 19 sep 2017

  Super dat de Korreweg fietsvriendelijk wordt gemaakt, maar ik maak mij wel zorgen over het de veiligheid van mensen die gebruik willen maken van een voetgangersoversteekplaats. Verbetering van de fietsrijbanen versterkt ook het onveilige fietsgedrag bij een deel van de fietsers. Hoe komen de kinderen van de Professorenbuurt veilig bij de basisschool en de ouderen bij het buurthuis of de winkel in de Florisstraat? Het bundelen van de fietsrijbanen geeft dan nog eens een extra handicap.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   10:09 20 sep 2017

   Hoi Harry!
   Bedankt voor je reactie! Je merkt terecht op dat de oversteekbaarheid van de fietspaden een aandachtspunt is, datzelfde geldt voor de Korreweg. Op dit moment hebben we nog geen concrete ontwerpen voor de fietsvriendelijke inrichting van de Korreweg, waardoor we nog niet kunnen vertellen hoe de situatie er in de toekomst uit komt te zien. De opmerking nemen we mee in het ontwerpproces!

   1. Harry

    00:32 21 sep 2017

    Dag Elise,
    Ook dank voor jouw reactie. De gemeente geeft aan dat (ondanks een aangepast verkeerregulatieplan) het veel drukker gaat worden op de kruising Florisstraat-Korreweg-Heymanslaan en waarschijnlijk ook bij de Oosterhamriklaan-Korreweg die ontstaat door de ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade. De gemeente verwacht ook dat er meer sluipverkeer rondom de Korreweg gaat ontstaan. Gaat het fietsverkeer daar geen extra hinder van ondervinden?

    De getoonde afbeeldingen suggereren dat er geen kruising meer is tussen de Diephuisstraat, Gratemastraat, Ceramstraat en Molukkenstraat. Er zijn geen voetgangersoversteekplaatsen zichtbaar en nauwelijks geparkeerde auto’s en overig verkeer. Hierdoor wordt een niet realistisch toekomstig beeld geschetst. Waarom doet men dit?

    1. Elise (communicatieadviseur)

     10:06 12 okt 2017

     Hoi Harry,
     De verkeerstromen in de hele Oosterhamrikzone zullen door de komst van de Oosterhamriktracé gaan wijzigen. Door een goede inrichting van de wegen in combinatie met het doorstromingspakket, proberen we de negatieve gevolgen zoals sluipverkeer en hinder voor het fietsverkeer zo goed mogelijk te voorkomen. In de fietsvriendelijke Korreweg staat straks de fiets voorop!

     De getoonde afbeeldingen zijn impressies, om bewoners een voorstelling te geven van de denkrichtingen voor een dwarsprofiel in de Korreweg te laten zien. Het gaat hier dus niet om concrete ontwerpen voor de inrichting van de Korreweg, daar werken wij op dit moment aan. Aansluitingen van de zijwegen, voetgangersoversteekplaatsen enzovoorts worden daar in meegenomen.

     1. Harry

      15:07 13 okt 2017

      Ik hoop dat de Korreweg een verkeersvriendelijke weg wordt waarbij voetgangers en autoverkeer niet minder belangrijk zijn dan het fietsverkeer. Ik hoop ook dat een fietsvriendelijke Korreweg ook uitnodigt tot veilig fietsgedrag, want het valt in de huidige situatie niet te ontkennen dat veel fietsers zelf onderdeel zijn van onveilige situatie.

      Ik ben erg nieuwsgierig of de nieuwe concrete ontwerpen inderdaad een realistische weergave gaan worden van hoe de Korreweg zou kunnen worden ingericht. De huidige impressies (niet alleen die van de Korreweg) laten een veel mooier beeld zien dan de werkelijkheid zal gaan worden.

      Dank voor jouw reactie.

 10. Pim

  16:54 30 aug 2017

  Optie 1 met meer visuele duidelijkheid, door binnen één rijrichting de 30km baan en de fietsbaan naast elkaar te leggen lijkt mij het meest logisch. Scooters, e-bikes en snelfietsers kunnen zich dan niet in de baan vergissen en hebben de ruimte om met het snellere 30km verkeer mee te rijden. Vergelijkbaar met de wijze waarop schaatsers op een 400 meterbaan hun rondjes rijden.

 11. Francis

  08:56 25 aug 2017

  Ik ben het eens met Dirk en Tineke dat fietsers die elkaar tegemoet komen onveilig is. Ik vrees groepen van 4 - 5 scholieren naast elkaar fietsen omdat het kan. Dus optie 4 blijft over. Wellicht als aanpassing op optie 4 dat elo-bikes de weg delen met auto's. En dat autoverkeer door obstakels niet harder kan dan dertig km. Fietsers moeten geen hinder ondervinden van de obstakels.

 12. Dirk

  12:24 5 aug 2017

  Ik woon aan de Korreweg, dus kom er dagelijks langs, ziet er veelbelovend uit allemaal. Ga de getoonde ontwerpen even langs:

  1. (Links Boven) Lijkt mij net veilig voor fietsers om deze te mengen met het snellere autoverkeer.
  2. (Rechts Boven) Fietsers rijden elkaar tegemoet, met kans op frontale confrontaties en als ze een zijstraat in willen moeten ze, ook al gaan ze rechtsaf, de weg over met autoverkeer kruisen.
  3 (Links Onder) Zelfde als bij optie 2. Plus autoverkeer wat afslaat moet rekening gaan houden met verkeer van 2 kanten en dat kan te veel worden om op te letten voor de automobilisten.
  4. (Rechts Onder) Lijkt me een ideale optie, welke lijkt op de huidige situatie. Wel dan de fietspaden dubbele breedte maken dan dat ze nu zijn.

  1. Niels (communicatiemanager)

   20:22 5 aug 2017

   Hallo Dirk,
   Dank voor je reactie! Je hebt een aantal terechte punten die we de komende periode verder gaan onderzoeken. Dat doen we samen met een werkgroep waarin bewoners en ondernemers van de (omgeving van de) Korreweg zitten. Voor deze werkgroep kunnen nog één of twee mensen zich aanmelden. Mail je ons (aanpakoosterhamrikzone@groningen.nl) als je interesse hebt?

 13. Jeroen (projectmanager)

  22:22 9 jul 2017

  Dag Tineke, dank voor jouw reactie en mening. We gaan de komende periode met de omgeving de verschillende varianten uitwerken, zo komt er ook een werkgroep. Veiligheid voor fietsers is zeker een belangrijk onderwerp!

 14. Tineke

  14:27 9 jul 2017

  Ik ga persoonlijk voor opties 4.
  Opties 1 niet veilig voor fietsers.
  Opties 2 niet veilig door tegenkomende fietsers.
  Opties 3 het zelfde
  Dus blijft opties 4 over
  fd

  1. niek

   18:45 13 feb 2018

   Ik speel even advocaat van de duivel; optie 1 lijkt misschien onveilig, maar is dat ook zo? Ik kan voorstellen dat auto's pas effectief 30 of minder gaan rijden als dat ook echt moet bijvoorbeeld vanwege fieters (en die zijn er veel...), wandelaars etc. Als auto's ondergeschikt worden aan fietsers en ander verkeer kan je uiteindelijk effectief meer weg-ruimte en een veiligere situatie krijgen. Maar daar zullen vast studies naar zijn gedaan. Bij optie 4 veranderd er niet veel ten opzichte van de huidige situatie, behalve een 30km bord waar autos zich niet aan gaan houden als de situatie er niet naar is.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt