Voorkeursvariant oeververbinding: brug verlengde van Vinkenstraat

Een belangrijke schakel in de plannen voor de autoverbinding

Naar het overzicht
Voorkeursvariant oeververbinding: brug verlengde van Vinkenstraat

Vanwege de voorkeur voor de variant Splitsing voor de auto-, bus- en fietsverbinding is de keuze voor een nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat het meest logisch. Deze brug wordt op termijn aangelegd en beschikbaar voor auto's, bussen en fietsers. 

 

Wat verandert er?

De nieuwe brug is 25 meter breed. Dat is genoeg ruimte voor twee rijstroken voor bussen, twee rijstroken voor auto's en een fietspad in twee richtingen. Hoe de aansluiting van deze nieuwe brug op de Oosterhamrikbaan er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Dat werken we in de volgende fase uit. De voorkeur voor een brug in plaats van een aquaduct heeft te maken met de kosten. Een aquaduct is namelijk fors duurder dan een brug. 

Totdat de nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat klaar is, rijden auto's en bussen via de oude busbaanbrug. Onderzoek toont aan dat een fietsbrug langs de huidige busbaanbrug mogelijk is. Op die manier ontstaat een nieuwe fietsroute tussen Kardinge en de binnenstad. De kosten voor een tijdelijke fietsbrug bedragen ongeveer €6 miljoen. 

 

Reacties

 1. Jan B

  14:27 11 nov 2017

  Een ander alternatief:
  De busbaanbrug voldoet niet aan de vereisten gesteld door Rijkswaterstaat aan de hoofdvaartweg Lemmer-Delfzijl.
  De doorvaart van de brug is voor grotere schepen te smal.
  De brug dienst aangepast te worden zodanig dat de brug voldoet als hoofdvaartweg en het een vaste brug wordt
  (niet open hoeft voor de scheepvaart) voor autoverkeer en voor de hulpdiensten o.a. Brandweer, Politie en Ambulances.
  (een klap in de brug blijft noodzakelijk ten behoeve van de silo aan het water)
  Of de brug verdwijnt en wordt vervangen door een aquaduct. (genoemd als een mogelijkheid door de gemeente).

  Een aquaduct met het doortrekken van een tunnel door de Vinkenstraat/Vrydemalaan zou een briljante oplossing zijn waarbij de Vinkenstraat volledig beschikbaar blijft voor woningbouw.
  De Oosterhamrikkade NZ, na het vervallen van de busbaan, zou aangewend kunnen worden om wat moois te realiseren langs het water.
  De Korreweg blijft na het realiseren van een nieuwe Gerrit Krolbrug, beschikbaar voor de plannen om de weg auto-luwer en fietsvriendelijker te maken.

  1. Jeanet (adviseur verkeer)

   14:54 13 nov 2017

   Hoi Jan, bedankt voor de reactie! Een autoverbinding in de Oosterhamrikzone betekent een grote verandering in de zone. Tegelijk met de inpassing van de auto- en busverbinding willen we meer ruimte geven aan groen, voetgangers, fietsers en openbare voorzieningen. Een bustunnel vanaf het Van Starkenborghkanaal tot de Vrydemalaan zou een oplossing zijn om meer ruimte te creëren. Maar dat houdt ook in dat er geen bushaltes mogelijk zijn in de Oosterhamrikzone, terwijl daar ook gebruikers van de bus wonen. Datzelfde geldt voor een onderdoorgang door de Vinkenstraat. Voor beide voorstellen geldt dat de kosten hiervan groot zijn; daarvoor is politiek draagvlak nodig.

   Uit uw reacties kan ik niet opmaken of de bustunnel door de Vinkenstraat die u voorstelt ook voor autoverkeer is. Als u dat wel zo bedoelt, dan betekent een ondergrondse verbinding ook dat verkeer met een eindbestemming in de wijk niet via die weg kan gaan. Dit gaat om een verwachte 50% van alle verkeer op het Oosterhamriktracé.

   1. Jan B

    20:55 13 nov 2017

    De ondertunneling is primair bedoeld voor het via de ring van buiten de stad komend verkeer. Dat is het hoofdprobleem immers.
    De Vinkenstraat bovengronds blijft bestaan voor het bestemmingsverkeer (de busbaan verdwijnt de Oosterhamrikkade NZ blijft ook) en de bushaltes is eenvoudig op te lossen. Dat het geen goedkope oplossing is is evident maar het is verreweg de beste oplossing.

 2. Harry

  22:49 10 nov 2017

  Een veel betere variant dan de drie varianten van de gemeente. Ondergronds gemotoriseerd verkeer en bovengronds groen voor wijkbewoners en fietsers. Dat noem ik een impuls voor de Oosterhamrikkade. Dan moet de gemeente nog even sparen, maar het eindresultaat is vele malen beter voor iedereen. Ik ben voor.

 3. Jan B

  10:03 10 nov 2017

  De ontsluiting van de ringweg via de Oosterhamrikzone is onverkwikkelijk.
  Eerst worden langs de Oosterhamrikkades woningen gebouwd, overwegend koopwoningen, en vervolgens wordt er
  een drukke verkeersader doorheen gelegd. Waarbij de gemeente stelt dat de kopers en toekomstige kopers op de hoogte
  zijn of konden zijn van de aanleg van de ontsluiting van de ringweg via de Oosterhamrikzone.
  Mijn informatie is dat er in de nieuwe situatie een verkeersintensiteit zal zijn van ongeveer 15000 gemotoriseerde
  verkeersbewegingen per etmaal (24 uur) Stel dat die bewegingen plaatsvinden in ongeveer 14 uur per etmaal ('s nachts
  rustiger) dan komt dat neer op ongeveer elke 5 seconden een passage van een motorvoertuig.
  Een enorme toename van geluidsoverlast (geluidsnorm reeds verhoogd ) en fijnstof zal het gevolg zijn. Ook zal de toename zorgen voor een sterke toename van met name een kind-onvriendelijke omgeving.

  Er is maar één oplossing mogelijk als wordt besloten de ontsluiting te laten plaatsvinden via de Oosterhamrikzone
  en dat is de busbaan te veranderen in een tunnel die bovengronds komt op het voormalige bodeterrein in de buurt
  van de containerwoningen.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt