Variant Bundeling

Auto’s, fietsers en bussen via Oosterhamrikkade Noordzijde

Naar het overzicht
Variant Bundeling

In de variant Bundeling wordt aan de Oosterhamrikkade noordzijde een autoverbinding met twee rijbanen en een busbaan met twee rijbanen aangelegd. Voor beide wegen geldt een maximumsnelheid van 50km/u.  

Deze variant is afgevallen vanwege de grote overlast en de hinder aan de Oosterhamrikkade noordzijde. Daarnaast zou deze variant het ook nodig maken de damwand verder het kanaal in te plaatsen, waardoor het Oosterhamrikkanaal smaller zou worden. 

Variant Bundeling - Aanpak Oosterhamrikzone

Reacties

 1. Harry

  23:06 16 nov 2017

  Vandaag (donderdagavond) een goed gesprek gehad met Jeroen over de ontwikkelingen van met name aan de Oosterhamrikkade. We hebben lang gesproken over vragen en zorgen die mij bezighouden. En het doet goed dat er wordt geluisterd en dat het team veel tijd besteed om mijn vragen te beantwoorden. Vragen, opmerkingen en antwoorden die mij (en vooral het projectteam) helpen om de complexiteit van alle ontwikkelingen en het verkeersplan te begrijpen. En nog veel belangrijker de impact van de verkeersplannen op de leefbaarheid van de aanliggende wijken. Ik heb nog veel vragen en zeker nog twijfel over de noodzaak van een nieuwe ontsluitingsweg. De bereikbaarheid en de betrokkenheid van het projectteam stelt een beetje gerust. Dank daarvoor. Ik blijf, en ik hoop meer bezorgde meedenkende bewoners, actief om kritische vragen en opmerkingen te plaatsen en kom af en toe een kopje koffie drinken aan de Oosterhamrikkade.

  1. Jan B

   11:45 17 nov 2017

   Dag Harry,
   Ik ben wel heel benieuwd naar de inhoud van dat gesprek.
   Om te beginnen klopt de eerste alinea voor de uitnodiging van de inloopavond (23 nov.) al niet.
   "het uitwerken van de bereikbaarheidsplannen in de Oosterhamrikzone enz."
   Het gaat niet om de bereikbaarheid van de Oosterhamrikzone maar om de
   ontsluiting van de oostelijke ringweg (vanaf Kardinge) naar de binnenstad
   via de Oosterhamrikzone met een enorme toename van geluidsoverlast en toename van fijnstof en verkeersonveiligheid. De toezegging aan het UMCG van een zo veel mogelijk onbelemmerde doorgang (geen brug en zo weinig mogelijk stoplichten) krijgt nu eindelijk gestalte.
   Als deze ontsluiting er op deze manier komt zal het van buiten komende verkeer vanuit alle richtingen kiezen voor deze doorgang!!!!!!

   1. Harry

    22:49 17 nov 2017

    Dag Jan,
    Ik heb gesproken met Jeroen Engels (projectleider) die mij heeft geïnformeerd over de actuele stand van zake rondom de Oosterhamrikkade. Deze info zal volgende week worden gepubliceerd. Ik heb mijn zorg uitgesproken dat ongeacht de gekozen variant de leefbaarheid en het woongenot van met name de bewoners aan de Oosterhamrikkade en de Professorenbuurt erop achteruit zal gaan. (Idem voor de woonbootbewoners.) Maar ook de onduidelijke samenhang tussen de cijfers betreffende de verkeersbewegingen Aanpak Ring Zuid (ARZ) en Aanpak Oosterhamrik Zone (AOHZ). Ondanks de toelichting van Jeanet op de website blijven er onduidelijkheden. Ik zal op deze reactie nog gaan reageren.

    Jeroen heeft niet gereageerd op de zwakke argumenten die zijn aangedragen in het principebesluit met uitzondering van het benoemen van het robuuste wegennet. Maar dat hoeft ook niet omdat het besluit al is genomen en de opdracht van het projectteam is om een variant te kiezen voor de Oosterhamrikkade die het minste pijn doet voor de bewoners. Het gaat elke wijkbewoner meer of minder pijn doen en de forens/bezoekers worden in zekere zin beloond.

    In het principebesluit was het vooral het toenemende bezoekende verkeer het probleem. Met de start van dit project heeft men de oorzaak voor 50% bij de wijkbewoners neergelegd. Of eigenlijk is de gedachte: als we de meeste bewoners van de wijken rondom de Oosterhamrikkade via de gewenste ontsluitingsweg uit de stad leiden, dan ontstaat er meer ruimte voor het verkeer dat van de Europa- en de Bedumerweg komt. Men wil proberen een dusdanig verkeersplan ontwerpen dat de wijkbewoners naar de ringweg worden geleid. Dit wordt als een pluspunt gezien voor de wijkbewoners die de stad verlaten (snel op een ringweg met een goede doorstroming) en hierdoor ontstaat minder sluipverkeer wat als positief punt voor de “wijkblijvers” wordt gezien.

    Een argument dat men verzuimd heeft te vermelden in het principebesluit is de extra toename van verkeer door toedoen van de vernieuwde ringweg zuid.

    Het projectteam heeft de lastige taak gekregen om een variant te kiezen met steun van wijkbewoners. Ik denk dat het projectteam oprecht probeert om voor en met de wijkbewoners de minst belastende variant voor de Oosterhamrikkade te kiezen. Het is echter niet eenvoudig om slecht nieuws voor duizenden wijkbewoners te verpakken in positieve woorden met een strikje van bladgroenkorrels.

    Je hebt gelijk dat de ontsluitingsweg voor het principebesluit is gebracht als de mogelijkheid om verkeer van buiten de stad naar het umcg te leiden (werknemers en bezoekers van het umcg komen dan nooit meer te laat) en het centrum. Opvallend is dat (voor de besluitvorming) de parkeergarage onder het cibogaterrein naadloos past op de aan te leggen ontsluitingsweg en dat ook de oprit bij Kardinge grotendeels al is gerealiseerd. Een vooruitziende blik?

    Om het verkeer goed te regelen zijn juist meer stoplichten nodig. Er moet gelegenheid worden gecreëerd voor wijkbewoners om veilig de nieuwe ontsluitingsweg op en af te kunnen rijden en voor voetgangers over te kunnen steken. “Slimme” verkeerslichten kunnen wijkbewoners iets langer laten wachten als de ontsluitingsweg veel verkeer bevat. En dan nog is het op drukke tijden mogelijk dat kleine files gaan ontstaan. Dit zijn niet de geluiden die het projectteam of de gemeente laat horen. Maar dat komt misschien nog.

    Ik denk dat de Oosterhamrikkade extra sluipverkeer gaat veroorzaken vanuit Selwerd. De doorstroming wordt verbeterd over de Petrus Campersingel en Europaweg en een extra ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade. De projectgroep denkt dit eveneens met verkeerslichten te kunnen ontmoedigen. Tel daarbij op de gewenste verkeersbewegingen van de gemeente. Het aantal gewenste verkeersbewegingen ligt tegen de bovengrens van toelaatbare overlast en milieu-effecten.

    Als het voor verkeer gemakkelijker wordt om de stad in en uit te rijden, dan zal er ook meer verkeer naar de stad toegaan. Het nodigt ook meer stadsbewoners uit om snel even de auto te pakken om een ander stadsdeel te bezoeken. Dat valt ook onder hoge economische groeicijfers.

    Er is nog heel veel te zeggen over verkeersstromen en de hoeveelheid verkeersbewegingen. Ook een flinke puzzel voor het projectteam. Gelukkig is er een wetenschappelijk beproefd verkeersmodel (misschien wordt dezelfde software gebruikt die Goudappel heeft laten ontwikkelen, de firma die onderzoek heeft gedaan naar de bereikbaarheid van het umcg). Gelukkig kijkt het projectteam kritisch naar de uitkomsten en dat is zeker niet cynisch bedoeld.

    Het projectteam heeft een opdracht gekregen: Er komt een ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade! Zorg dat de bewoners mee gaan denken en mede-eigenaar worden van de problemen die gaan ontstaan, geef ze spiegeltjes en kraaltjes om de achteruitgang van het woon- en leefklimaat te verzachten. (Deze opmerking doet geen recht aan de betrokken mensen die de wijkbewoners voorop stellen.)

    Voor vanavond stop ik er mee (ik word ook steeds minder vrolijk en dat is niet goed voor aanvang van het weekend), ik blijf de ontwikkelingen natuurlijk kritisch volgen.

    Ik hoop dat meer wijkbewoners vragen gaan stellen. Nu kan het projectteam (zij doen hun best , maar zien en horen ook niet alles) er in ieder geval over nadenken en mogelijk meenemen in verdere ontwikkelingen.

    1. Harry

     13:44 18 nov 2017

     Het mooie herfstweer heeft mij vanochtend uitgenodigd om over de Oosterhamrikkade naar de bakker te wandelen. Dat doe ik graag, buiten zijn. Er is nauwelijks autoverkeer, slechts een paar fietsers en vogels die zich in de herfst meer laten zien. Sinterklaas bezoekt vandaag de stad en ik vraag mij af of de bakker weer pepernotenbrood heeft gebakken. Dan denk ik ook aan mijn reactie van gisteravond. De Oosterhamrikkade heeft nu nog enkele kenmerken van een honderdjaar oud stadsdeel, dit gaat straks veranderen. Er moet verkeersruimte worden gecreëerd om de economische groei niet af te laten remmen en zelfs te stimuleren. De binnenstad moet beter bereikbaar worden. Als het goed gaat met de binnenstad is dat ook goed voor de oude deelwijken. (De gemeente zou eens moeten overwegen om de oude deelwijken ook onderdeel te laten worden van de binnenstad. Dat biedt ook economische perspectieven.) de gemeente wil de Oosterhamrikkade grijs en groen inrichten. Helaas veel beton en asfalt en relatief weinig groen. Hoewel ik het weinige groen telkens benoem in mijn reacties, wil ik ook benoemen dat de ontwerpen van de varianten meer groen laten zien dan de huidige inrichting van de Oosterhamrikkade. De laatste ontwerpen zien er uitnodigend uit. Het groen in de schetsen met slechts enkele auto’s, vrolijk wandelaars en kinderen zien er prachtig uit. Binnen de beperkte mogelijkheden krijgt het groen wel een belangrijke plaats. Het reële plaatje met rijen auto’s, hier en daar een 44-tonner met minder vrolijke mensen moet nog worden gemaakt. Misschien kunnen de ontwerpers deze nog gaan maken en volgende week naast de vriendelijk ontwerpen hangen. Dan wordt het wel lastiger om mensen mee te krijgen. Gelukkig de bakker heeft pepernotenbrood. Mijn dag is weer goed.

    2. Jan B

     16:31 18 nov 2017

     Dag Harry.
     Bedankt voor je uitgebreide reactie.
     We zullen zien de 23e a.s. wat de buurtgenoten ervan vinden.

    3. Jan B

     16:31 18 nov 2017

     Dag Harry.
     Bedankt voor je uitgebreide reactie.
     We zullen zien de 23e a.s. wat de buurtgenoten ervan vinden.

 2. Harry

  20:00 31 okt 2017

  Er is voor zover ik weet geen enkele ontsluitingsweg in Groningen waar het verkeer zo dicht over de deurmat gaat rijden als over de Oosterhamrikkade en zeker bij de variant bundeling. Dat er overlast gaat ontstaan voor de bewoners aan de Oosterhamrikkade is onontkoombaar als er elke dag tussen 06:30 en 19:00 uur over twee autorijbanen bijna 2x30 km auto voor je deur en ramen langs rijden. (14.800 verkeersbewegingen x de lengte van een auto verdeelt over twee rijbanen.) Mogen tussen de auto’s, die hier met 50 km/u hier mogen rijden, ook vrachtauto’s rijden? Of worden deze over de busbaan geleid? In de ontwerpschetsen van LOLA zijn de twee rijbanen voor de bus 7m breed en die voor het over de deurmatrijdende :-) verkeer 6,5 meter. Is dit een bewuste keuze?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   09:33 2 nov 2017

   Hoi Harry, bedankt voor je reactie weer! De busbaan is in de huidige situatie en in de toekomst enkel bestemd voor busverkeer, taxi’s en hulpdiensten. Vrachtverkeer is onderdeel van het normale verkeer en zal gebruik maken van de nieuwe ontsluitingsweg. Daar komt bij dat de busbaan weinig aansluitingen heeft op het onderliggende wegennet , aangezien die voor het HOV niet noodzakelijk zijn. Het is dan voor vrachtverkeer dan erg lastig of zelfs onmogelijk om bepaalde wegen te bereiken, in verband met draaicirkels. Het verschil in breedte is een terecht punt en work in progress. We hebben dit in de allerlaatste ontwerpen en profielen van LOLA aangepast. De busbaan en de nieuwe ontsluitingsweg krijgen een breedte van 6,5 meter.

   1. Harry

    19:41 2 nov 2017

    Dag Elise,
    Geen dank ik reageer omdat de plannen een erg ingrijpende en minder positieve invloed op de woonomgeving van heel erg veel wijkbewoners gaat krijgen. Omdat ik door mijn bovenstaande vragen nieuwsgierig ben geworden aan welke criteria een Gebieds Ontsluitings Weg (GOW) zou moeten voldoen, vond ik een publicatie van het CROW. Hierin wordt aangegeven dat een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg minimaal 7,50 meter dient te zijn met aan beide zijden 4,50 meter obstakel vrije ruimte. Met deze eisen wordt het realiseren van de Oosterhamrikkade met een ontsluitingsweg en een busbaan een onmogelijke opgave. De gemeente gaat ongetwijfeld aangeven dat het om een reconstructie gaat van een bestaande weg. Dat is dan een punt van discussie. In het geval van een reconstructie van een bestaande weg is de verharding minimaal 6,40 meter met aan beide zijden minimaal 0,30 meter verharde berm. Samen goed voor 7,00 meter. Twee rijstroken voor de bus zijn minimaal 7 meter breed. Er zijn nog veel criteria waarin een ontsluitingsweg moet voldoen. Om de buurtbewoners die betrokken zijn bij de inrichting van met name de Oosterhamrikkade zijn deze criteria van belang. Ik voel mij ook betrokken (net als anderen) ook al is het iets meer op afstand. Willen jullie de criteria die de gemeente hanteert op deze website plaatsen?

    1. Elise (communicatieadviseur)

     13:22 13 nov 2017

     Hoi Harry, de verkeersontwerpen worden gemaakt volgens de richtlijnen van het ASVV 2012. Dat zijn de aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Hierin staan alle richtlijnen ten behoeve van ontwerpen binnen de bebouwde kom. De maatvoeringen die je noemt, lijken op de richtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. Voor die wegen geldt dat de maatvoeringen voor bijvoorbeeld wegbreedte en obstakel vrije ruimtes groter zijn en dat er harder mag worden gereden. Het verschil in richtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen wordt bepaald door het binnen of buiten de bebouwde kom liggen. Mocht je blijvende interesse hebben in de gebruikte richtlijnen en andere ontwerpaspecten, dan kunnen we altijd een afspraak maken op het informatiecentrum. Je kunt dan samen met een van de verkeerskundigen aan de hand van het ASVV 2012 de ontwerpen nog eens doornemen.

     1. Harry

      20:24 14 nov 2017

      Dag Elise,
      ASVV 2012 is uitgebracht door CROW. Mooi dat we het over dezelfde richtlijnen hebben. Ik heb de info uit: https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/PROVZUIDHO_2012_0004_1.pdf blz 63. hoge verkeersintensiteit (>5000 verkeersbewegingen per etmaal). Het kan zijn dat de richtlijnen anders zijn geïnterpreteerd. De richtlijnen volgens CROW en ASVV zijn dure boeken om aan te schaffen. Laat ik maar aannemen dat de gem. Groningen deze richtlijnen goed hanteert.

 3. Harry

  08:13 23 okt 2017

  De ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade wordt een bijzondere ontsluitingsweg omdat deze als enige ontsluitingsweg twee parkeerstroken heeft. Deze zijn noodzakelijk om de auto’s van wijkbewoners te kunnen plaatsen. Kunnen de wijkbewoners nog veilig hun auto parkeren als de maximum snelheid 50 km per uur wordt voor de twee rijbanen? Zijn de twee rijbanen breed genoeg om veilig te kunnen keren op de straat? Kunnen wijkbewoners uit de Professorenbuurt overal veilig de ontsluitingsweg oversteken om naar de geparkeerde auto te lopen?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   13:23 23 okt 2017

   Dag Harry! Terechte zorgen en aandachtspunten. Zoals aangegeven zijn we druk bezig met het uitwerken van de varianten voor de auto-, bus en fietsverbinding en een verkeersplan. De aankomende weken werken we het nog verder uit, samen met bewoners(organisaties) en ondernemers op basis van de meest recente verkeersgegevens. In november organiseren we een informatiebijeenkomst waar we het verkeersplan presenteren en wat de gevolgen zijn. De door jou aangedragen punten komen daarbij zeker aan bod. De precieze datum en tijd van de bijeenkomst laten we nog weten.

 4. Arno de Vries

  08:32 20 okt 2017

  Het verhaal gaat dat in deze variant (of wellicht een andere) een deel van het kanaal gedempt moet worden. Is dat waar? Of wordt het kanaal smaller?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   17:10 23 okt 2017

   Dag Arno! Dat klopt inderdaad. Voor de variant Bundeling (hierin komen de auto's, bussen en fietsers aan de Oosterhamrikkade noordzijde te rijden), is op sommige plekken onvoldoende ruimte en moet de kade worden opgeschoven. Het kanaal wordt in dat geval smaller. Meer hierover kun je teruglezen in de presentatie over het Oosterhamriktracé van 12 september. Deze presentatie kun je terugvinden in de bibliotheek. https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/bibliotheek.

 5. Hilko

  16:09 21 jun 2017

  Kan je niet op de Oosterhamrik(bus)baan gewoon een tracé aanleggen drie banen breed. De buitenste twee banen zijn dan busbanen en de binnenste baan éénrichtings spitsverkeer. In de ochtend de middelste baan geopend voor verkeer de stad in, vanaf 10:00 uur de middelste baan geopend voor verkeer de stad uit..

  1. Jeanet (adviseur verkeer)

   14:15 12 jul 2017

   Hallo Hilko,
   Een spitsstrook voor autoverkeer is een interessante gedachte. Echter het Oosterhamriktracé wordt niet alleen gebruikt door verkeer dat ’s ochtends de stad in gaat en ’s middags de stad uit. Een groot deel van het verwachte verkeer op het Oosterhamriktracé komt uit de omliggende wijken. Dit verkeer rijdt juist ’s ochtends richting de oostelijke ringweg en ’s avonds terug. Daarmee is 1 rijstrook stad in of stad uit voor het autoverkeer te weinig.

 6. Harry Kort

  21:35 4 jun 2017

  De impressies zijn wel wat optimistisch betreffende het verkeer. Door een meer realistisch beeld weer te geven van het aantal geparkeerde auto's krijgt en een realistisch aantal auto's in de spits ziet de impressie er iets minder aantrekkelijk uit. Interessant wordt ook de invloed die in- en uitparkeren hebben op het rijdende verkeer en de vaders en moeders die met hun kinderen proberen hun geparkeerde auto op middenberm te bereiken met kort daarop de langsrijdende bussen, taxi's en vrachtverkeer.

  1. Jeroen (projectmanager)

   11:35 9 jun 2017

   Harry, vanaf juli 2017 werken we samen met bewoners en ondernemers de verschillende opgaven in het gebied uit, zo ook de varianten voor de auto- en busverbinding. Onder de rubriek 'Aanleiding' hebben de uitgangspunten, randvoorwaarden en ambitie voor de uitwerking op een rij gezet. Parkeren, openbare ruimte, veiligheid en andere effecten komen daarbij nadrukkelijk aan de orde.

   1. Harry Kort

    18:45 10 jun 2017

    Dag Jeroen,
    Ik doelde eigenlijk op de schetsen die zijn gemaakt. Er staan slechts twee auto's geparkeerd en gezien het autogebruik in de spitstijden mogen er ook nog wel enkele bij. Hoeveel verkeer wordt er verwacht tijdens de spits? Zin daar berekeningen/schattingen van?

    1. Jeroen (projectmanager)

     16:51 12 jun 2017

     Goed punt, dit nemen wij zeker mee. Wij willen bij de uitwerking van de varianten realistische beelden/impressies laten zien, ook voor die momenten dat er veel verkeer is (zoals in de spits) en die rekening houden met de toekomstige verkeersbewegingen.

     Op basis van de onderzoeken die gehouden zijn, gaan we uit van 9.000 – 14.000 auto’s per etmaal op de busbaanbrug, 5.000-12.000 auto's per etmaal tussen de Zaagmuldersbrug en de huidige Oliemuldersbrug, en ongeveer 3.000-9.000 op het deel richting de Kapteynlaan.
     De intensiteit op het Oosterhamriktracé is afhankelijk van de maatregelen op de fietsvriendelijke Korreweg, het ontwerp van de autoverbinding en de verkeersmaatregelen elders in het oostelijk stadsdeel. De komende periode zullen opnieuw berekeningen worden gedaan op basis van de gewenste ontwerpen. De genoemde cijfers kunnen dus nog wijzigen.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt