Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone

Drie varianten met ruimte voor auto, fiets en bus

Naar het overzicht
Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone

In juni 2016 heeft de gemeenteraad van Groningen besloten dat er in de Oosterhamrikzone een nieuwe autoverbinding tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad nodig is. Daarvoor zijn drie varianten gemaakt die verder worden uitgewerkt. In deze varianten gaat het onder andere over waar de bussen, auto’s en fietsers kunnen gaan rijden, over de mogelijke inrichting van de openbare ruimte en over de inrichting van de kades langs het Oosterhamrikkanaal. Ook onderzoeken we de gevolgen voor de omgeving en de maatregelen die nodig om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

Reacties

 1. Harry Kort

  23:05 11 sep 2017

  Doordat in de Professorenbuurt het betaaldparkeren wordt ingevoerd van 16:00 tot 22:00, gaat het overdag drukker worden met auto's in deze buurt. Omdat het tegenwoordig mogelijk is om op afstand te voldoen aan het betaald parkeren (misschien ook nog wel automatisch) is het voor medewerkers van het umcg aantrekkelijk om hun auto's voor een aantrekkelijk laag bedrag toch te parkeren. Hierdoor blijft de parkeerdruk erg hoog voor de buurtbewoners. De gemeente is trots op de Professorenbuurt vanwege het unieke karakter en heeft deze buurt tot beschermd stadsgebied bestempeld. Door toenemende parkeerdruk en extra sluipverkeer gaan meer bewoners het unieke karakter aantasten door hun auto (soms tot wel 3 of 4) in hun tuin te parkeren. Een parkeervergunning is dan niet nodig en voor de vele woningen die verhuurd worden aan studenten een extra verdienmodel. Hoewel de gemeente hard roept dat tuinparkeren wettelijk niet is toegestaan, vanwege het unieke karakter en de onveilige situaties, is er tot nu toe geen enkel actie ondernomen. Gaat de gemeente nu wel actie ondernemen of blijft de gemeente het tuinparkeren gedogen? Bijzonder is ook dat het foutparkeren in deze buurt ook wordt gedoogd. Waarom eigenlijk?

  1. Jeroen (projectmanager)

   11:23 19 sep 2017

   Je hebt gelijk dat het voor mensen die gebruik maken van "belparkeren" mogelijk is om gewoon in de wijk te parkeren en vanaf 16.00u te betalen. Dat neemt niet weg dat betaald parkeren een drempel is en blijft om in de wijk te parkeren. Daarbij blijkt uit cijfers van het parkeerbedrijf, dat ongeveer 30% van de parkeertransacties via belparkeren wordt afgehandeld. Wij gaan er nu vanuit dat het voorgestelde tijdvenster een verlichting brengt op de parkeerdruk in de Professorenbuurt. Maar de zorgen zijn terecht en voor ons reden om de parkeersituatie te blijven volgen. Een jaar na invoering evalueren wij het betaald parkeren in de wijk en indien nodig stellen we de maatregel bij.

   Parkeren in de voortuinen in de Professorenbuurt is niet toegestaan. Ik heb jouw hierover rechtstreeks een mail gestuurd, wordt vervolgd!

   Fout parkeren is uiteraard ook niet toegestaan. De politie en medewerkers van stadstoezicht controleren hierop. Daarbij ligt prioriteit op situaties van fout parkeren waarbij de verkeersveiligheid of de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding is. Invoering van betaald parkeren heeft een positieve invloed op foutparkeren. Doordat de parkeerdruk afneemt is er meer parkeerruimte beschikbaar en zullen parkeerders minder vaak fout parkeren.

 2. Reinier

  17:26 31 jul 2017

  komen er bij alle varianten een fietsroute over de oosterhamrikskade brug? of moet de fietsers naar kardingen omfietsen via de korrewegbrug?

  1. Jeroen (projectmanager)

   10:54 1 aug 2017

   Dag Reiner. Een directe fietsroute tussen binnenstad/UMCG en Kardinge, zoals de bewonersorganisaties die voorstellen, wordt onderzocht. We gaan na of er mogelijkheden zijn om de auto, bus en fiets op de huidige busbaanbrug te combineren. Ook onderzoeken we een nieuwe verbinding over het Van Starkenborghkanaal.

 3. Harry Kort

  21:14 14 jul 2017

  Met name in de Professorenbuurt is er een verhoogd risico op veel sluipverkeer vanaf de Indischebuurt en misschien zelfs vanuit de hoogte of Paddepoel. Heymanslaan is de aangewezen straat voor extra verkeer doorvoer. Waarschijnlijk gaat in deze straat een extra knelpunt ontstaan. Diephuisstraat Hamburgerstraat worden straten voor sluipverkeer. Hoe gaat de gemeente dit sluipverkeer weren?

  1. Jeroen (projectmanager)

   14:22 17 jul 2017

   Harry, onder 'uitgangspunten' in de rubriek 'Aanleiding' geven wij het volgende aan: "Om sluipverkeer te voorkomen gaan we werken met verkeersplannen". Het klopt dat Heymanslaan (en ook Zaagmuldersweg) zorgt voor de aan- en afvoer. We vergelijken een toekomstige situatie met autoverbinding met de toekomstige situatie zonder autoverbinding om de verschillen goed te kunnen beoordelen en eventuele maatregelen te nemen.

 4. m

  15:30 14 jul 2017

  de variant bundeling is verreweg de slechtste optie voor de bewoners aan de oosterhamrikkade . vooral bij de omgeving tussen oppenheimstraat en j.c.kapteijnlaan. overlast van het autoverkeer neemt toe. ook van het vrachtverkeer. dit komt niet te goede van ons woongenot. overlast van lawaai en uitstoot gassen. er wordt al te hard gereden op de kade en de busbaan. je ligt te schudden in bed van het vrachtverkeer. er ontstaan gebreken aan de woningen /scheuringen..

  1. Jeroen (projectmanager)

   14:05 17 jul 2017

   Dank voor de reactie en het bezoek aan de website. Wij begrijpen de zorgen over veiligheid en leefbaarheid. Dit zal zeker aan de orde komen bij het onderzoek en ontwerp. Dat geldt voor de variant 'Bundeling', maar ook de andere twee varianten.

 5. Harry Kort

  23:07 19 jun 2017

  De varianten splitsing en circuit kennen volgen "Wat wij weten" een hogere complexiteit en lijkt meer invloed te hebben op het woongenot in de Oosterpark dan de bundeling over de Oosterhamrikkade. De verkeersveiligheid en doorstroming via de Oosterpark lijkt ingewikkelder te realiseren dan het traject over de Oosterhamrikkade. Het scheiden van Professorenbuurt en Oosterpark wordt als enige nadeel benoemd. Dat nadeel blijft ook in de twee andere varianten al zit er 100 meter tussen. Waarom presenteert de gemeente dan toch de varianten splitsing en circuit als de variant bundeling (volgens de beschrijvingen) een voor de hand liggende keuze lijkt te zijn. Wat zouden voor de gemeente argumenten kunnen zijn om toch te kiezen voor een andere variant? Welke invloed hebben bewoners in de keuze van een variant? Hoe wordt dit georganiseerd?

  1. Jeroen (projectmanager)

   13:59 20 jun 2017

   Harry, het klopt dat de varianten verschillende voor- en nadelen hebben. Er is echter geen variant die nu een uitgesproken voorkeur heeft. Meerdere varianten betekent dat bij de uitwerking de varianten ook goed afgewogen kunnen worden. Onder de rubriek 'meedoen en meepraten' geven we aan dat we binnenkort met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden de verschillende opgaven in het gebied willen uitwerken.
   Wat wel en niet ter discussie staat vind je onder 'aanleiding' en dan de rubriek 'uitgangspunten'.

   En, je bent van harte uitgenodigd voor een ☕️ in het Informatiecentrum!

  2. Menno

   13:00 11 jul 2017

   De invloed van 'Splitsing' op het woongenot in de Oosterparkwijk (en m.n. de Vinkenstraat) is vergelijkbaar met de invloed van 'Bundeling' op het woongenot in de Professorenbuurt en de OHK. Klinkt dus een beetje als NIMBY voor de Oosterparkbuurt.

   Er worden overigens meer nadelen benoemd, zoals meer verkeer op de OHK en de beperkte ruimte daar voor auto en bus samen. En splitsing heeft als extra voordelen bijvoorbeeld dat de winkels beter met de bus bereikbaar zijn en dat de OHK groener kan worden. Waarmee de OHK ook minder een scheiding tussen Oosterpark en Professorenbuurt wordt, maar eerder een verbinding. Bovendien blijft de OHK dan ook leefbaar.

   In mijn ogen zou dus juist Splitsing de meest voor de hand liggende optie zijn.

   1. Niels (communicatiemanager)

    13:58 11 jul 2017

    Beste Menno,
    Dank voor je inbreng!

 6. Mischa

  10:28 12 jun 2017

  Hallo, is er ook al nagedacht over snelheidsbeperking? Het is een lang gedeelte en nu is het uitdagend om het gaspedaal wat verder in te drukken. En is er ook al onderzocht wat de toestroom van auto's met de luchtkwaliteit doet. Met name omdat er nu weer gezinnen met kinderen aan de Oosterhamrikkade zijn komen wonen.

  1. Jurjen (ass. projectmanager)

   11:18 12 jun 2017

   Beste Micha, bedankt voor uw opmerking. De nieuwe autoverbinding gaat uit van een snelheidsregime van 50 km/uur. In de komende periode worden de hoofdvarianten bundeling, splitsing en circuit nader onderzocht en getoetst op de verkeerskundige inpassing en verkeersveiligheid. In deze studie worden ook (o.a.) de effecten van lucht en geluid onderzocht. Wettelijk gelden hierbij strenge regels waar wij aan moeten voldoen.

   1. Harry Kort

    20:16 16 jun 2017

    Dag Jurjen, zijn deze effecten nog niet onderzocht dan? Het lijkt mij dit voorafgaande aan de besluitvorming plaats had moeten vinden!

 7. Harry Kort

  18:31 6 jun 2017

  Schijnbaar werkt de reactiebox nog niet. Ik had toch echt een reactie geplaatst.

  1. Harry Kort

   18:33 6 jun 2017

   Gevonden! Ik zie dat deze onder de variant bundeling staat.

   1. Jeroen (projectmanager)

    11:25 9 jun 2017

    Harry, goed dat je reageert. Je kunt reageren op onderwerpen op verschillende pagina's. Welkom!

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt