Aanpak

Vijf projectonderdelen én meer

Aanpak

In juni 2016 heeft de gemeenteraad van Groningen besloten dat er in de Oosterhamrikzone een nieuwe autoverbinding tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad nodig is. Daarvoor zijn drie varianten gemaakt die verder worden uitgewerkt. In deze varianten gaat het onder andere over waar de bussen, auto’s en fietsers kunnen gaan rijden, over de mogelijke inrichting van de openbare ruimte en over de inrichting van de kades langs het Oosterhamrikkanaal. Ook onderzoeken we de gevolgen voor de omgeving en de maatregelen die nodig om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

Bekijk de vijf onderdelen onderaan deze pagina.

De vijf onderdelen van Aanpak Oosterhamrikzone: 1. Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone, 2. Fietsvriendelijke Korreweg , 3. Vervanging Gerrit Krolbrug , 4. Toekomst busbaanbrug en 5. Verkeersmaatregelen om doorstroming te verbeteren