Planning

Wat zit er aan te komen

Planning

In juni 2016 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om naar een autoverbinding in de Oosterhamrikzone toe te werken. Vanaf juli 2017 hebben we samen met bewoners en ondernemers de drie mogelijke varianten verder uitgewerkt. In februari 2018 heeft het college een voorlopig besluit genomen voor de voorkeursvariant. In de zomer van 2018 neemt de gemeenteraad hierover een besluit. In de tussentijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

Planning

Februari 2018   Het college van B&W neemt een besluit over de voorkeursvarianten
1 maart 2018 Start formele inspraakprocedure
6 maart 2018 Hoorzitting in het informatiecentrum
12 maart 2018 Bewonersbijeenkomst over de voorkeursvarianten
12 april 2018 Einde formele inspraakprocedure
Zomer 2018 De gemeenteraad stelt de voorkeursvarianten vast
2018 - 2019 De voorkeursvarianten worden verder uitgewerkt
Begin 2020 Aanbesteding en gunning
2020 Start uitvoering
2023 Oplevering en afronding

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt