De stad bereikbaar houden

"Te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet"

De stad bereikbaar houden

De stad Groningen is de motor van de Noord-Nederlandse economie. Elke dag verdubbelt het inwonertal van de stad: mensen wonen in de regio, maar werken, studeren en recreëren in de stad. De binnenstad (als centrum van beleving), het MBO, middelbare scholen, sport, - cultuur — en zorgvoorzieningen vervullen een belangrijke rol voor een grote regio. Kennisinstellingen RUG, Hanzehogeschool en UMCG zijn van (inter)nationaal belang.

Op dit moment telt de stad 200.000 inwoners en groeit door naar 225.000 en misschien wel naar 250.000. Tegenover de groei van de stad staat de afname van de bevolking in de regio. Met als gevolg dat in de regio voorzieningen verdwijnen en de afhankelijkheid van stadse voorzieningen groter wordt. Voorwaarde is dan dat deze voorzieningen goed bereikbaar zijn en deze bereikbaarheid staat steeds meer onder druk.

 

Slimme maatregelen

Om de bereikbaarheid van de stad optimaal te houden voert de gemeente een vooruitstrevend beleid. Al sinds het verkeerscirculatieplan in de jaren '70 beperken we het aantal onnodige autoritten. We bieden goede alternatieven met P+R terreinen aan de rand van de stad en snelle openbaar-vervoerverbindingen de stad in en naar grote werkgevers. Voor mensen die toch met de auto in de stad willen of moeten zijn hebben we aantrekkelijke parkeergarages gerealiseerd rond de binnenstad, zoals de garages aan het Damsterdiep en het Boterdiep. Doordat we al jaren bewust beleid voeren om de stad compact te houden is de fiets het snelste en meest aantrekkelijke vervoermiddel.

We zetten de komende jaren optimaal in op slimme verkeersmaatregelen om de stad bereikbaar te houden: we breiden bestaande P+R's (Haren, Hoogkerk) uit en leggen op Zernike en Driebond nieuwe aan, hebben nog ruimte voor opvang van groei op P+R Kardinge, hebben een nieuwe fietsstrategie ontwikkeld en breiden het Hoogwaardig Openbaar Vervoer netwerk (Q-link) verder uit. Ook hebben we in het kader van Groningen Bereikbaar met meer dan 75 grote werkgevers afspraken gemaakt over mobiliteitsmanagement zoals het invoeren van slimme werktijden.

Autoverbinding Oostelijke Ringweg- binnenstad/UMCG

Door de groei van de stad en de uitbreiding van het UMCG en de RUG zal het aantal verkeersbewegingen in dit gebied toenemen, daarbij komt nog de groei van het autogebruik en het effect van een krimpend achterland bij. Ondanks de deeleconomie, zelfrijdende  auto’s, e-bikes en de opkomst van thuiswerken wordt algemeen aangenomen dat het autogebruik blijft stijgen. Dit laten prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving ook zien.

De verwachting is dat het verkeer aan de oostzijde van de stad met 20% zal toenemen, met grote gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in dit gebied. Deze toename kan alleen niet opgelost worden met de slimme alternatieven voor de auto of door bestaande wegen aan te passen. Niets doen is geen optie, een autoverbinding tussen de Oostelijke ringweg en binnenstad/UMCG is nodig. Dit in samenhang met een aantal andere opgaven en ambities.

Reacties

 1. Harry

  00:09 1 dec 2017

  De gemeente hanteert cijfers van het CBS waar het gaat om toename van verkeer. Daar komt bij de verwachte verkeerstoename door de nieuwbouw en de verwachte verkeerstoename door de vernieuwing van de ringweg. Alhoewel de laatste nergens is beschreven. Het CBS voorspelt ook een toename van verkeer na 2030. De gemeente gaat nu uit van maximale economische groeicijfers = 15.000 verkeersbewegingen. Het gaat niet om bereikbaarheid te verbeteren, maar om een hoog economisch groeiscenario te realiseren. De gemeente gaat ook na 2030 proberen flink te groeien. Durft de gemeente nu een belofte te geven dat de 15.000 verkeersbewegingen, ook na 2030, niet wordt overschreden? Hoe gaat de gemeente reguleren dat er niet meer dan 15.000 verkeersbewegingen (= 60 km aaneengesloten auto’s achter elkaar! Op de Europaweg na de drukste ontsluitingsweg van Groningen) over de de Oosterhamrikkade gaan rijden?

 2. Tiemen Folkers

  14:25 24 nov 2017

  In het bovenstaande wordt gesproken over "De verwachting is dat het verkeer aan de oostzijde van de stad met 20% zal toenemen".
  Ik zou graag willen weten waarop dat is gebasseerd. Neemt het verkeer in het algemeen toe of is dit specifiek voor de oostzijde. En wat is de aanleiding voor deze toename?

  1. Jeanet (adviseur Verkeer)

   12:28 29 nov 2017

   Beste Tiemen,
   Voor het antwoord op je vragen verwijs ik je graag naar de second opinion dat adviesbureau Arane in 2016 heeft uitgevoerd. Je vindt het rapport in de bibliotheek op de website: http://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/bibliotheek/$213/$1115

   Op pagina 9 gaat het over de verwachte verkeerstoename in de komende jaren.

   1. Tiemen

    17:53 7 feb 2018

    Dank voor je reactie Jeanet,
    In het document waar jij mij naar verwees wordt alleen maar gesproken over een prognose, dezelfde als hierboven in de tekst wordt aangehaald. Er wordt geen verklaring voor gegeven. Waarop is de prognose gestoeld? Waar is de cijfermatige onderbouwing te vinden.

    Alvast dank voor de reactie.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt