Plannen voor de Oosterhamrikzone

Doorstroming autoverkeer oostkant stad flink verbeteren

Plannen voor de Oosterhamrikzone

Tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad is een nieuwe verbinding nodig voor auto's, fietsers en bussen. Deze nieuwe verbinding moet de doorstroming van het verkeer aan de oostkant van de stad flink verbeteren. Dat is nodig omdat de stad groeit en het verkeer toeneemt. Ook in de toekomst.

Groningen is de economische motor van het Noorden. Het aantal inwoners en de werkgelegenheid blijven groeien. De regio wordt afhankelijker van onderwijs, zorg en culturele voorzieningen in de stad. Het is daarom belangrijk dat de Stad bereikbaar blijft. Aan de oostkant van de binnenstad is dat een probleem. Op de Petrus Campersingel, de Europaweg en het Damsterdiep staat het verkeer steeds vaker vast. Een nieuwe verbinding voor auto, fiets en bus draagt bij aan de oplossing en is tegelijkertijd aanleiding om de woon- en leefomgeving in de Oosterhamrikzone te verbeteren.

Aanpak Oosterhamrikzone

Aanpak Oosterhamrikzone is een plan voor het hele gebied tussen het Damsterdiep, de Europaweg de Bedumerweg en de oostelijke ringweg. Met dit plan willen we de stad en de wijken beter bereikbaar maken, slimme en veilige fietsverbindingen aanleggen net als meer groen, meer bedrijvigheid, beter zicht op het water en aantrekkelijke wandelpaden. Zodat het ook in de toekomst prettig is om in de Oosterhamrikzone te wonen en te werken.

Een nieuwe verbinding in een bestaande woonwijken is niet vanzelfsprekend en vraagt om een volledig en samenhangend onderzoek: hoe kunnen we de verbinding zo aanleggen dat de omgeving er zo weinig mogelijk last van heeft? Kunnen we op de Korreweg meer ruimte maken voor fietsers? Is het mogelijk om tegelijk kansen te benutten om de woon- en leefomgeving te verbeteren? Daarom maken we een plan voor het hele gebied tussen het Damsterdiep, de Europaweg de Bedumerweg en de oostelijke ringweg: Aanpak Oosterhamrikzone.

 

De vijf onderdelen van Aanpak Oosterhamrikzone:  1.  Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone, 2. Fietsvriendelijke Korreweg , 3. Vervanging Gerrit Krolbrug , 4. Toekomst busbaanbrug en 5. Verkeersmaatregelen om doorstroming te verbeteren
De vijf onderdelen van Aanpak Oosterhamrikzone: 1. Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone, 2. Fietsvriendelijke Korreweg , 3. Vervanging Gerrit Krolbrug , 4. Toekomst busbaanbrug en 5. Verkeersmaatregelen om doorstroming te verbeteren

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt