Plannen voor de Oosterhamrikzone

Doorstroming autoverkeer oostkant stad flink verbeteren

Plannen voor de Oosterhamrikzone

Tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad is een nieuwe verbinding nodig voor auto's, fietsers en bussen. Deze nieuwe verbinding moet de doorstroming van het verkeer aan de oostkant van de stad flink verbeteren. Dat is nodig omdat de stad groeit en het verkeer toeneemt. Ook in de toekomst.

Groningen is de economische motor van het Noorden. Het aantal inwoners en de werkgelegenheid blijven groeien. De regio wordt afhankelijker van onderwijs, zorg en culturele voorzieningen in de stad. Het is daarom belangrijk dat de Stad bereikbaar blijft. Aan de oostkant van de binnenstad is dat een probleem. Op de Petrus Campersingel, de Europaweg en het Damsterdiep staat het verkeer steeds vaker vast. Een nieuwe verbinding voor auto, fiets en bus draagt bij aan de oplossing en is tegelijkertijd aanleiding om de woon- en leefomgeving in de Oosterhamrikzone te verbeteren.

Aanpak Oosterhamrikzone

Aanpak Oosterhamrikzone is een plan voor het hele gebied tussen het Damsterdiep, de Europaweg de Bedumerweg en de oostelijke ringweg. Met dit plan willen we de stad en de wijken beter bereikbaar maken, slimme en veilige fietsverbindingen aanleggen net als meer groen, meer bedrijvigheid, beter zicht op het water en aantrekkelijke wandelpaden. Zodat het ook in de toekomst prettig is om in de Oosterhamrikzone te wonen en te werken.

Een nieuwe verbinding in een bestaande woonwijken is niet vanzelfsprekend en vraagt om een volledig en samenhangend onderzoek: hoe kunnen we de verbinding zo aanleggen dat de omgeving er zo weinig mogelijk last van heeft? Kunnen we op de Korreweg meer ruimte maken voor fietsers? Is het mogelijk om tegelijk kansen te benutten om de woon- en leefomgeving te verbeteren? Daarom maken we een plan voor het hele gebied tussen het Damsterdiep, de Europaweg de Bedumerweg en de oostelijke ringweg: Aanpak Oosterhamrikzone.

 

De vijf onderdelen van Aanpak Oosterhamrikzone: 1. Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone, 2. Fietsvriendelijke Korreweg , 3. Vervanging Gerrit Krolbrug , 4. Toekomst busbaanbrug en 5. Verkeersmaatregelen om doorstroming te verbeteren

Reacties

 1. Harry

  19:29 27 okt 2017

  Volgens de kaart (principebesluit) op blz. 7 lijkt de ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade extra verkeer aan te trekken uit Selwerd (en mogelijk ook Tuinbouwbuurt). Hierdoor wordt deel van de beoogde verkeersverdeling te niet gedaan. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om het sluipverkeer uit Selwerd af te remmen?

  1. Jeanet (adviseur verkeer)

   14:58 13 nov 2017

   Beste Harry, wij hebben dit ook geconstateerd. De mogelijkheden om dit te sturen, zitten met name op de kruispunten met verkeerslichten. Op deze punten is het mogelijk de gewenste stromen bijvoorbeeld meer groen te geven, dan de stromen die niet wenselijk zijn. In het verkeersplan hebben we dit soort oplossingsrichtingen meegenomen.

 2. Harry

  08:17 27 okt 2017

  In het principebesluit staan op blz 2 een kaart met verwachte verkeersbewegingen in 2030 zonder een ontsluitingsweg via Oosterhamrikkade en op blz 7 staat eenzelfde kaart (in kleur) met een ontsluitingsweg in 2030. Als je aantal verkeersbewegingen van de ontsluitingswegen met elkaar gaat vergelijken valt op dat de kaart op blz 7 bijna 6000 verkeersbewegingen meer telt. Dit verschil wordt niet duidelijk gemaakt in de besluitbrief. Waarom is er een verschil?

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt